Sekretär Antony J. Blinkeni videokõne avatud valitsemise partnerluse tippkohtumisel

ANTONY J. BLINKEN, VÄLISMINISTER
TALLINN, EESTI

6. SEPTEMBER 2023

https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-video-remarks-at-the-open-government-partnership-summit/

VÄLISMINISTER BLINKEN: Tere kõigile!  Mul on hea meel osaleda tänavusel avatud valitsemise partnerluse tippkohtumisel.  Olen tänulik kõigile, kes selle ürituse võimalikuks tegid: meie võõrustajad ja OGP juhtkomitee kaasesimees, Eesti valitsus ja meie tegevdirektor Sanjay Pradhan.

Kaksteist aastat tagasi asutasid kaheksa riiki koos kodanikuühiskonna rühmadega avatud valitsemise partnerluse, mis põhineb ühistel põhimõtetel: uskumusel, et kõik ühiskonnaliikmed peaksid saama aru ja saama kaasa rääkida nende elu mõjutavate avalike otsuste tegemisel; et kodanikel peaks olema võimalik riigiametnikke ja nende valitsusi vastutusele võtta; ning et valitsemine ei hõlma ainult valitsusi, vaid ka kodanikuühiskonna, akadeemiliste ringkondade ja erasektori esindajaid.

Viimase kümne aasta jooksul on avatud valitsemise partnerlus näidanud, et kui neid põhimõtteid rakendatakse praktikas, on meie demokraatiad õiglasemad, jõukamad ja suudavad paremini pakkuda oma inimestele põhiteenuseid.  Kuid nagu president Biden sageli ütleb, demokraatia ei teki juhuslikult.  Me kõik peame seda iga päev uuendama.  Ameerika Ühendriigid on pühendunud demokraatia taaselustamisele kodus ja kogu maailmas ning teeb seda avatud valitsemise partnerluse ja teiste organisatsioonide kaudu.

Seepärast oleme tänulikud, et meid valiti märtsis OGP juhtkomiteesse.  Järgmise kolme aasta jooksul töötame koos oma kolleegidega, et aidata kaasa avatud valitsemise tegevuskava kujundamisele ja teha tööd meie ühiste prioriteetide elluviimiseks.  Me kaasame kõigi valitsusliikmete seisukohad, rakendades parimaid tavasid nii meie riigi kui ka kogu maailma algatustest.  Samuti võtame arvesse õppetunde, mis on saadud meie muudest avatud valitsemist toetavatest jõupingutustest, sealhulgas demokraatia tippkohtumisest.

Oma esimesel ametiaastal algatas Biden demokraatia tippkohtumise, mis toob kokku riike üle maailma, et tugevdada meie demokraatlikke institutsioone.  Sellest ajast alates on Ameerika Ühendriigid teinud koostööd oma partneritega, et täita tippkohtumisel võetud kohustusi ja teha koostööd, et lahendada kõige raskemaid probleeme, millega me kõik silmitsi seisame, alates kasvavast ebavõrdsusest kuni tehnoloogia väärkasutamiseni.

Samuti keskendume korruptsioonivastasele võitlusele, et aidata kaitsta valitsemisasutuste terviklikkust ja taastada üldsuse usaldus nende vastu.  Oma esimesel ametiaastal käivitas president Biden kõigi aegade esimese USA korruptsioonivastase strateegia.  Selle algatuse raames ühinesid Ameerika Ühendriigid teisel demokraatia tippkohtumisel 35 teise riigiga ja kohustusid suurendama meie finantssüsteemide läbipaistvust, et takistada korrumpeerunud isikutel varjata oma identiteeti ja vara meie riikides.  Tänavu detsembris jätkavad Ameerika Ühendriigid neid jõupingutusi Atlanta linnas Gruusias, kus toimub iga kahe aasta tagant toimuv suurim ÜRO korruptsioonivastane konverents.

Samal ajal, kui me saavutame selles ja teistes valdkondades edusamme kogu maailmas, töötame ka oma demokraatia tugevdamise nimel.  Me astume samme, et täita demokraatia tippkohtumisel võetud riigisiseseid kohustusi.  Eelmise aasta detsembris avaldasime ka uue avatud valitsemise partnerluse riikliku tegevuskava, milles kirjeldasime oma viimaseid lubadusi muuta meie valitsus läbipaistvamaks, sealhulgas luua võimalused kodanike osalemiseks uute õigusaktide väljatöötamisel.

Edasi liikudes julgustame ja tugevdame jätkuvalt sarnaseid algatusi, mida meie OGP kolleegid kasutavad demokraatia tugevdamiseks, nagu näiteks seaduste vastuvõtmine, mis nõuavad, et valitsuse dokumendid oleksid kirjutatud juurdepääsetavas keeles; kodanike võimalus esitada ideid valitsuse projektide kohta ja hääletada nende rahastamise üle; kodanikuühiskonna juhtide komiteede loomine, et aidata kaasa poliitika kujundamisele; ja valitsuse teenuste muutmine nii, et need oleksid täielikult kättesaadavad.

Me teame, kui palju on veel teha.  Kuid ühendades jõud, jagades kogemusi ja pidades üksteist vastutavaks, saame üksteiselt õppida, muuta oma demokraatiat avatumaks ja läbipaistvamaks ning näidata, et maailmas ei ole paremat valitsemissüsteemi.

Ootan edukat tippkohtumist!  Tänan teid!