Marylandi rahvuskaart ja Eesti kaitsevägi tähistavad 30- aastast partnerlust, keskendudes küberkaitsele

20. september 2023 

USA Marylandi rahvuskaart ja Eesti tähistavad tänavu 30-aastast partnerlust.  Marylandi rahvuskaardi ja Eesti kaitseväe liikmete osalusel toimunud küberõppusel Baltic Blitz toimus 19. septembril Ämari lennubaasis tseremoonia, millest võtsid osa mõlema poole kõrged juhid. 

Marylandi ja Eesti vaheline partnerlus algas 1993. aastal, algselt eesmärgiga tugevdada sõjalisi suhteid Ameerika Ühendriikide ja äsja iseseisvunud Eesti vahel.  1993. aastal oli Marylandi Rahvuskaart üks kolmest esimesest osariigist, kes alustas partnerlust iga Balti riigiga Rahvuskaardibüroo riikliku partnerlusprogrammi kaudu.

Marylandi ja Eesti partnerlusprogramm on suurepärane näide sellest, mida me koostöös saavutame – alates küberteemadest  kultuurini, haridusest riigikaitseni – see partnerlus on tugevam kui kunagi varem,” ütles USA suursaadik Eestis George P. Kent 19. septembril toimunud tseremoonial.  Tseremoonial kõnelesid ka Marylandi rahvuskaardi adjutant kolonel Andrew William Collins, Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem ja Eesti kindralmajor Riho Ühtegi.  Marylandi rahvuskaardi bänd mängis Ameerika Ühendriikide ja Eesti hümni. 

1998. aastal laienes Marylandi osariigi ja Eesti vaheline partnerlus sõjalisest koostööst laiemale suhtlusele. Eesti ja Marylandi linnade vahel on loodud sõpruslinnad, mis edendavad akadeemilisi ja ärisuhteid. 

Viimase kahe nädala jooksul toimus Eestis kolmepoolne küberkaitse ühisõppus Baltic Blitz.  Üle 30 lennuväelase 175. küberüksusest osales sellel õppusel koos Eesti ja Poola kolleegidega. Lisaks Marylandi rahvuskaardi õhuväelastele osalesid õppusel ka Illinoisi maaväe rahvuskaardi sõdurid, Eesti kaitsevägi, Poola territoriaalkaitsevägi ja Poola küberväejuhatus, et suurendada valmisolekut olulistes partnerlussuhetes.

Samuti aitasid Marylandi rahvuskaardi sõdurid 175. jalaväerügemendi 1. pataljonist sel nädalal koolitada umbes 2000 Eesti Kaitseliidu liiget varitsustaktikas, mis on veel üks näide tugevast partnerlusest.

“Pärast 30 aastat on Marylandi ja Eesti vastastikku kasulik partnerlus teinud meist mitte ainult NATO liitlased, vaid ka sõbrad,” ütles Marylandi Maaväe rahvuskaardi ülem kolonel Andrew Collins. “Meie Eesti sõbrad teavad, et nad ei ole tulevaste väljakutsete ees kunagi üksi. Õlg-õla kõrval oleme tugevamad ja üheskoos suudame toime tulla kõigi väljakutsetega.” 

USA Rahvuskaardi riiklik partnerlusprogramm seob riigi rahvuskaardi, mis on kaitseministeeriumi üks haru, partnerriigi sõjaväe, julgeolekujõudude ja katastroofidele reageerivate organisatsioonidega, kellega koostöö on vastastikku kasulik. 

Nende õppuste lõppedes analüüsisid Marylandi rahvuskaart, 16. õhuvägi (Air Forces Cyber), USA küberväejuhatus, USA Euroopa väejuhatus, USA saatkond Tallinnas ja Eesti küberväejuhatus ettepanekuid vastastikuseks koostööks kuues erinevas valdkonnas lähiaastateks. Selline kooskõlastatud planeerimine tugevdab veelgi USA-Eesti küberpartnerlust. 

Vaata fotosid 30.aastase partnerluse tseremooniast siin: https://flic.kr/s/aHBqjAVhW8