Ameerika Ühendriikide abivälisminister Holmgren külastab Eestit

7. november 2023

Ameerika Ühendriikide abivälisminister, luure ja teadusuuringute büroo (INR) juht, Brett M. Holmgren külastab 7.-8.novembril Tallinna, et kohtuda Eesti juhtivate luure- ja julgeolekuametnike ning diplomaatidega. Visiit rõhutab kahepoolsete suhete olulisust, mille eesmärk on vahetada arvamusi ning süvendada luure- ja julgeolekualast koostööd ühistel huvipakkuvatel teemadel. 

INR on osa USA välisministeeriumist ning üks kaheksateistkümnest asutusest koosnevast Ameerika Ühendriikide luureametkonnast.