Kindral Curtis Scaparrotti, EUCOM-i ülemjuhataja sõnavõtt ajakirjanikele Eestis

Kindral Curtis Scaparrotti, EUCOM-i ülemjuhataja (Foto: USA saatkond)

 

Foto: USA saatkond
Kindral Curtis Scaparrotti, EUCOM-i ülemjuhataja (Foto: USA saatkond)

14.märts 2017

Mul on au viibida siin koos võõrustaja, kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega. Oleme head sõbrad – meie sõprus on arenenud sestsaadik, kui ma oma ametipostile asusin. Aitäh suurepärase vastuvõtu eest! Hindame väga meie riikide tugevat liitu ning ootame, mida toob selles vallas tulevik.

Minu siinviibimine annab taaskord märku, et oleme võtnud Baltimaade julgeoleku oma südameasjaks. Mul on hea meel, et saan võtta osa selle elutähtsa piirkonna turvalisuse ja stabiilsuse tagamisest. Meie väed on tulnud siia selleks et toetada Euroopa terviklikkust, vabadust ja rahu.

Eesti hea võimekuse ja väljaõppega sõjaväelastega on rõõm koos töötada. Tunnustan Eesti valitsuse otsust jätkata 2% SKT eraldamist kaitsekulutustele. Tegemist on olulise saavutusega riigi julgeoleku ja stabiilsuse tagamisel.

Tuhanded USA ühendväelased hakkavad Baltimaades roteeruma, osaledes õppustel ja koolitustel, et jätkata tihedate sidemete loomist siinsete kolleegidega. Oleme võtnud nõuks seista oma liitlastega õlg õla kõrval, et tagada Eesti iseseisvus, suveräänsus ja julgeolek.

Eesti on jätkuvalt suurepärane võõrustaja kahe- ja mitmepoolsete koolituste ja õppuste korraldamisel.

Lennuvägede ühistegevus Ämaris, mereväeõppused Läänemerel ning USA vägede pidev roteerumine Tapal alates 2014. aastast on suurendanud USA ja Eesti koostalitlusvõimet, arendanud välja uusi võimekusi ning pakkunud tõhusat heidutust agressiooni vastu.

Selleks et kaitsta Eestit ja tema naaberriike Venemaa agressiooni eest lõi USA operatsiooni Atlantic Resolve, mis toob siia uued roteeruvad väed, parandab infrastruktuuri, toetab USA varustuse eelasetust ning tugevdab Euroopa partnerlusvõimekuse loomiseks tehtavaid jõupingutusi.

USA täidab pühendunult oma kohuseid üleatlandilises liidus. Minu esmaeesmärk on tagada maa-, õhu- ja merevägede asetus ja valmisolek, ning USA väed tähendavad siinkohal USA ühendvägede täit võimekust.

NATO liitlaste suurendatud kohalolek ja USA vägede roteerumine on vastuseks Venemaa agressioonidele Krimmis ja Ukrainas ning nende halvale mõjule. Nagu alati hoiame me kõigil seisukohavõttudel ja õppustel silma peal ning võtame asjakohaseid heidutus- ja kaitsemeetmeid.

Euroopa liitlased on olulise tähtsusega võimalike vastaste heidutamisel ning õigeaegsel sekkumisel juhul kui heidutamisest ei peaks piisama. Nii seisamegi Eesti kõrval, et kaitsta Balti riikide rahu.

Veelkord – mul on väga hea meel siin olla! Aitäh suurepärase koostöö eest! Vastan nüüd teie küsimustele.