27. juunil avaldas USA välisminister Rex Tillerson 2017. aasta inimkaubanduse aruande

„Inimkaubandus on praeguse aja üks valulisemaid inimõigustega seotud probleeme. See hävitab perekondi, moonutab üleilmseid turgusid, õõnestab seadusi ning hoogustab teisi piiriüleseid kuritegusid. See on ohuks nii avalikule turvalisusele kui riikide julgeolekule. Kõige hullem on aga, et selle kuriteoga röövitakse inimestelt nende vabadus ja eneseväärikus. Peame töötama selle nimel, et inimkaubandusele lõpp teha.
Täna teeme selle eesmärgi saavutamise suunas veel ühe olulise sammu. 2017. aasta inimkaubanduse aruandes on esile tõstetud senised saavutused ning ühtlasi katsumused, mis meil selle olulise üleilmse probleemiga seoses veel ees seisavad.“ – Rex W. Tillerson, USA välisminister

Sellel aastal paigutati Eesti teisele tasandile, mis on sama, mis eelmisel aastal.

2017. aasta inimkaubanduse aruande täistekst on saadaval aadressil http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/