Ameerika Ühendriikide ja Eesti vastastikuse mõistmise memorandum 5G turvalisuse teemal

1. november 2019

Arvestades, et turvalised viienda põlvkonna raadiosidevõrgud (5G) on lähitulevikus nii heaolu kui ka riikliku julgeoleku jaoks ülitähtsad, teatavad USA ja Eesti oma soovist tugevdada meie koostööd 5G-ga. 5G võimaldab tohutul hulgal uusi rakendusi, sealhulgas üldsusele kõrgtasemel kriitiliste teenuste pakkumist, millest on kasu nii meie kodanikele kui ka meie majandusele. Suurenenud andmemaht 5G-võrkude vahel ühendab veelgi kõigi riikide, sealhulgas USA ja Eesti majandust ning hõlbustab piiriüleseid teenuseid ja kaubandust. Sidevõrkude kaitsmine häirete või manipuleerimise eest ning Ameerika Ühendriikide, Eesti ja teiste riikide kodanike privaatsuse ja individuaalsete vabaduste tagamine on ülioluline.

Seetõttu kiidavad USA ja Eesti Praha ettepanekut, kus Praha 5G julgeolekukonverentsi esimehe avalduses öeldakse, kui oluline on võrgu turvalisuse väljatöötamises ühine lähenemisviis elava sidevõrgu ökosüsteemi tagamiseks. Praha ettepanekutes rõhutatakse vajadust luua 5G võrgud vaba ja ausa konkurentsi, läbipaistvuse ja õigusriigi põhimõtete alusel.

USA ja Eesti märgivad, et võrgu turvalisuse kindla ja tervikliku lähenemisviisi osana on oluline komponentide ja tarkvara pakkujate hoolikas ja täielik hindamine. Usume, et kõik riigid peavad tagama, et meie võrkudes osalevad ainult usaldusväärsed ja kindlad info- ja sidetehnoloogia pakkujad, et kaitsta neid võrke loata juurdepääsu või sekkumise eest.

Pakkujate ja tarneahelate hindamine peaks sisaldama järgmisi elemente:

  • tarnijad ei peaks alluma välisriikide valitsusele ilma sõltumatu kohtuliku kontrollita;
  • rahastamine peaks olema läbipaistev, äripõhine ja järgima hangete, investeeringute ja lepingute sõlmimise parimaid tavasid;
  • omandiõigus, partnerlussuhted ja ettevõtte juhtimisstruktuurid peaksid olema läbipaistvad;
  • pühendumus innovaatikale  ja intellektuaalomandi õiguste austamine; ja
  • peaksid tõendatult kinni õigusriigi põhimõtetest; turvalisest keskkonnast; hoiduksid müügieetika rikkumisest; ning järgiksid turvaliste standardite ja tööstuse parimaid tavasid et edendada toodete ja teenuste elujõulist ja kindlat pakkumist.

USA ja Eesti usuvad, et riikide jaoks on kriitilise tähtsusega üleminek ebausaldusväärsetelt info- ja sidetehnoloogia pakkujatelt ja tarnijatelt usaldusväärsetele. Need jõupingutused ei paranda mitte ainult meie riiklikku julgeolekut, vaid pakuvad ka erasektorite innovaatoritele  vaba ja ausa konkurentsi tingimustes edu saavutamist, olles kasulik meie digitaalmajandusele. Lisaks kavatsevad USA ja Eesti teha koostööd 5G turvalisuse olulisuse teadvustamiseks Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) liitlaste seas.