Ameerika Ühendriikidel on juhtiv roll COVID-19 humanitaarabi ja tervishoiualaste abinõude osas.

USA Välisministeerium

Pressiosakond

Koheseks avaldamiseks                                                                                                                  27. märtsil 2020

 

INFOLEHT

Ameerika Ühendriikidel on juhtiv roll COVID-19 humanitaarabi ja tervishoiualaste abinõude osas.

USA valitsus juhib maailma humanitaarabi ja tervishoiuteenustega seotud vastukajasid COVID-19 pandeemia olukorrale. Mobiliseerime kõik vajalikud ressursid kiireks reageerimiseks nii kodus kui välismaal. Selle põhjaliku ja suuremeelse vastukajana pakuvad USA välisministeerium ja USAID  hädaolukorras esialgset investeeringut, mis on ligi 274 miljonit dollarit tervishoiu- ja humanitaarabi abivajavate riikide abistamiseks ja lisaks pakuvad abi ka Maailma Terviseorganisatsioon ja UNICEF.

See summa sisaldab praeguseks ligi 100 miljonit USA dollarit erakorralist terviseabi USAID-i  Ülemaailmselt tervise hädaabireservilt ja 110 miljonit dollarit humanitaarabi USAID rahvusvaheline katastroofiabi kontolt, mida antakse kuni 64 kõige riskantsema olukorraga riigile, kes seisavad silmitsi selle ülemaailmse pandeemia ohuga. Välisministeeriumi Rahvastiku, Pagulaste ja Rändeküsimuste büroo kaudu saab ÜRO pagulasamet (UNHCR) 64 miljonit dollarit humanitaarabi COVID-19 olemasolevate ohtudega võitlemiseks, et aidata kriisiolukorras üle maailma kõige haavatavamaid inimesi.

USA valitsusasutused teevad koostööd, et seada prioriteedid välisabi andmiseks ning kooskõlastada selle potentsiaalne mõju. Tänaste uute fondidega on Ameerika Ühendriigid pakkunud järgmist konkreetset abi:

Aafrika:

 • Angola: 570 000 dollarit terviseabi aitab pakkuda riskidest teavitamist, vett ja kanalisatsioon ning nakkuste ennetamist ja tõrjet Angola peamistes tervishoiuasutustes. See abi tuleb lisaks pikaajalistele USA investeeringutele Angolasse, sealhulgas 613 miljonit dollarit tervishoiutoetustesse ja 1,48 miljardi dollari suurusesse riigi koguinvesteeringusse viimase 20 aasta jooksul.
 • Burkina Faso: tervishoiu- ja humanitaarabi rahastamiseks kulutatakse peaaegu 2,1 miljonit dollarit riskidest teavitamiseks, vee- ja kanalisatsiooni probleemide lahendamiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks, rahvatervise teavitamiseks jne. Viimase 20 aasta jooksul on Ameerika Ühendriigid investeerinud ainuüksi tervisalasteks investeeringuteks 222 miljoni dollarit ja Burkina Fasos kokku üle 2,4 miljardi dollari.
 • Kamerun: 1,4 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab tagada nakkuste tõrjet, terviserajatiste, laborite ja järelevalve tugevdamist, kogukondade ettevalmistamist ja toetama kohalikku teavet. See abi põhineb enam kui 390 miljonil USA dollaril USA tervishoiutoetust ja enam kui 960 miljoni dollari suurust riigi koguinvesteeringut viimase 20 aasta jooksul.
 • Elevandiluurannik: 1,6 miljonit dollarit tervishoiuabi, et aidata valitsusel valmistada laboratoorseid süsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist jälgimist, toetavad tehnilist abi reageerimist ja valmisolekut, riskidega valmisolekut, nakkuste ennetamist ja juhtimist ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud ligi 1,2 miljardit dollarit Elevandiluuranniku terviseabiks ja enam kui 2,1 miljardit dollarit pikaajaliste arenduste ja muu abi jaoks.
 • Etioopia: 1,85 miljonit dollarit COVID-19 vastu võitlemiseks läheb riskikommunikatsiooni, vesi ja kanalisatsioon , nakkuste ennetamine ja koordineerimine. See abi on lisaks pikaajalisele USA investeeringule Etioopiasse, sealhulgas peaaegu 4 miljardit dollarit ainuüksi tervishoiule ja viimase 20 aasta jooksul kokku rohkem kui 13 miljardit dollari abile.
 • Keenia: miljon dollarit tervishoiutoetust tugevdab riskidest teavitamist, valmistab tervisekommunikatsioonivõrgustikud ette võimalike probleemide lahendamiseks ning aitab tagada rahvatervise teavituse edastamist meediale, tervishoiutöötajatele ja kogukondadele. See COVID-19 spetsiifiline abi tuleb lisaks pikaajalistele USA investeeringutele Keeniasse, sealhulgas 6,7 miljardit dollarit ainuüksi terviseabi ning enam kui 11,7 miljardit dollarit arengu- ja muud abi viimase 20 aasta jooksul.
 • Mosambiik: 2,8 miljonit dollarit erakorralist tervishoiu rahastamist aitab riskidega toime tulla kommunikatsioon, vesi ja kanalisatsioon ning nakkuste ennetamine ja kontroll peamistes tervise valdkondades Ameerika Ühendriigid on investeerinud tervishoidu enam kui 3,8 miljardit dollarit abi ja ligi 6 miljardit dollarit hõlmavad koguinvesteeringud, sealhulgas arendus ja muu abi viimase 20 aasta jooksul.
 • Nigeeria: Tervise- ja humanitaarabi rahastamine ületab 7 miljonit dollarit kommunikatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonitegevustele, nakkuste ennetamiseks ja koordineerimiseks. Selle abiga on seotud USA tervishoiuabi enam kui 5,2 miljardit dollarit ja rohkem kui 8,1 dollarit Nigeeriale viimase 20 aasta jooksul on antud kokku miljard abi.
 • Rwanda: miljon dollarit tervishoiutoetust aitab järelevalve ja juhtumite korral juhtimismeetmed vastuseks COVID-19-le. See tuleb lisaks pikaajalistele USA investeeringutele Rwandasse, sealhulgas rohkem kui 1,5 miljardit dollarit tervishoiule ja enam kui 2,6 miljard dollarit abi kogusummast viimase 20 aasta jooksul.
 • Senegal: 1,9 miljonit dollarit tervishoiu rahastamist suunatakse riski- kommunikatsiooni, vee ja veevarude rahastamisele, kanalisatsiooni, nakkuste ennetamise ja tõrje, rahvatervisega seotud teavitusele ja palju muud. USA on ainuüksi Senegali on tervisesse investeerinud ligi 880 miljonit dollarit ja ligi 2,8 miljardit dollarit 20 aasta jooksul.
 • Lõuna-Aafrika: 2,77 miljonit dollarit terviseabi COVID-19 vastu võitlemiseks toetab riskikommunikatsiooni, vesi ja kanalisatsioon, nakkuste ennetamine ja tõrje, rahvatervise teavitus ja palju muud. Sellele abile lisaks ligi 6 miljardit dollarit, mis on investeeritud tervisesse ja palju muud kui USA abi Lõuna-Aafrika Vabariigile on viimase 20 aasta jooksul olnud kokku rohkem kui 8 miljardit dollarit.
 • Tansaania: miljon dollarit tervishoiutoetust aitab tagada riskidest teavitamist, vett ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamist ja tõrjet, rahvatervisega seotud teavitust ja palju muud. Ainuüksi tervisesse on USA investeerinud ligi 4,9 miljardit dollarit ja enam kui 7,5 miljardit dollarit Tansaanias viimase 20 aasta jooksul.
 • Sambia: 1,87 miljonit dollarit tervishoiutoetust suunatakse riskisuhtluse, vee ja kanalisatsioon, nakkuste ennetamine ja tõrje, rahvatervisega seotud sõnumid ja palju muud. See uus abi on lisaks USA tervishoiuabiga ligi 3,9 miljardit dollarit ja kokku ligi 4,9 miljardit dollarit USA abi Sambiale viimase 20 aasta jooksul.
 • Zimbabwe: 470 000 dollarit tervishoiutoetust aitab valitsusel ehitada suuremahulisi katsete laboreid, mis toetavad gripilaadsete juhtumite lahendamisel ja tegevusi ning rakendada piiripunktides rahvatervise hädaolukorra lahendamise kava.  Zimbabwes tehtud USA investeeringuid ainuüksi tervishoiu valdkonnas ligi 1,2 miljardit dollarit ja viimase 20 aasta jooksul kokku ligi 3 miljardit dollarit.
 • Lisaks terviseabile pakutakse humanitaarabi Kesk-Aafrika Vabariigile (3 miljonit dollarit), Kongo Demokraatlikule Vabariigile (6 miljonit dollarit), Somaaliale (7 miljonit dollarit), Lõuna-Sudaanile (8 miljonit dollarit) ja Sudaanile (8 miljonit dollarit). Selle abiga pakutakse peamiselt tervisega seotud tuge ja varustust vee ja sanitaartingimuste toetamiseks. USA-l on nende riikide kodanike tervisesse ja heaolusse investeerimise pikk ja helde ajalugu ning see humanitaarabi on lisaks USA abile viimase 20 aasta jooksul: 4,5 miljonit dollarit tervishoiule ja 822,6 miljonit dollarit Kesk-Aafrikale Vabariigile; Kongo Demokraatlikule Vabariigile ligi 1,6 miljardit tervishoiuteenust ja kokku peaaegu 6,5 miljardit dollarit; ligi 30 miljonit dollarit tervishoiule ja 5,3 miljardit dollarit Somaaliale; rohkem kui 405 miljonit dollarit tervishoiule ja enam kui peaaegu 6,4 miljardit dollarit Lõuna-Sudaanile; ja tervisega seotud enam kui 3 miljonit dollarit ning Sudaanile kokku üle 1,6 miljardi dollari.

Euroopa ja Euraasia:

 • Albaania: 700 000 dollarit tervishoiutoetust aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimiseks ja valmisolekuks, riskide kommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud Albaania tervishoiuabisse enam kui 51,8 miljonit dollarit kokku 693 miljonit dollarit.
 • Armeenia: 1,1 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimiseks ja valmisolekut, riskide kommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. USA on investeerinud peaaegu 106 miljonit dollarit tervishoiuabi ja 1,57 miljardit dollarit Armeenia jaoks viimase 20 aasta jooksul.
 • Aserbaidžaan: 1,7 miljoni dollarine terviseabi aitab kaasa laborisüsteemide ettevalmistamisele; aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, toetama tehnilisi eksperte reageerimisel ning valmisolekut, riskide kommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul ainuüksi Aserbaidžaanis on USA investeerinud tervishoidu ligi 41 miljonit dollarit ja palju muud kokku 890 miljonit dollarit.
 • Valgevene: 1,3 miljonit dollarit tervishoiu rahastamiseks aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimiseks ja valmisolekuks, riskide kommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. See uus abi on lisaks aastakümnete pikkustele USA investeeringutele Valgevenesse, sealhulgas ainuüksi tervishoiule ligi 1,5 miljonit dollarit ja kokku rohkem kui 301 miljonit USA dollarit viimase 20 aasta jooksul.
 • Bosnia ja Hertsegoviina: 1,2 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab laborite ettevalmistamisel, juhtumite tuvastamisel ja sündmuspõhisel jälgimisel, toetavad tehniliste ekspertide reageerimist ja valmisolekut, riskikommunikatsiooni tugevdamine ja palju muud. USA on investeerinud 200 000 dollarit terviseabisse ja enam kui 1,1 miljardit dollarit terviseabisse Bosnia ja Hertsegoviinale viimase 20 aasta jooksul.
 • Gruusia: 1,1 miljoni dollari suurune tervishoiu rahastamine aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimiseks ja valmisolekuks, riskide kommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. Ameerika Ühendriigid on andnud ligi 139 miljonit dollarit tervishoiuabi ja enam kui 3,6 miljardit dollarit USA abi viimase 20 aasta jooksul.
 • Kosovo: 1,1 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimiseks ja valmisolekuks, riskide kommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. See COVID19 vastu võitlemise abi on lisaks pikaajalistele USA investeeringutele Kosovole, sealhulgas enam kui 10 miljonit dollarit tervishoiutoetust ja ligi 773 miljonit dollarit abi viimase 20 aasta jooksul.
 • Moldova: 1,2 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimiseks ja valmisolekuks, riskide kommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. See COVID-19 abi on üles ehitatud USA investeeringutele ligi 42 miljonit dollarit terviseabisse ja enam kui miljard dollarit kokku 20 aasta jooksul.
 • Põhja-Makedoonia: 1,1 miljonit dollarit aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumipõhist ja sündmustepõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja valmisolekuks, riskide kommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul USA on ainuüksi tervisesse investeerinud ligi 11,5 miljonit dollarit ja aastal 2007 enam kui 738 miljonit dollarit abi Põhja-Makedooniale.
 • Serbia: 1,2 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimiseks ja valmisolekuks, riskide kommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. USA on investeerinud ligi 5,4 miljonit dollarit tervishoiuteenuste osutamiseks ja enam kui miljard dollarit abi saamiseks viimase 20 aasta jooksul.
 • Ukraina: USA aitab rohkem kui 1,2 miljoni dollariga tervishoiu- ja humanitaarabiks, laboratoorsetele süsteemidele, juhtumite tuvastamiseks ja sündmuspõhiseks jälgimiseks, toetavad tehnilist abi ekspertide reageerimiseks ja valmisolekuks, riskide kommunikatsiooni tugevdamiseks ja muu jaoks. USA on viimase 20 aasta jooksul teinud Ukrainale pikaajalisi terviseinvesteeringuid kokku ligi 362 miljonit dollarit ja USA abi kogusumma on olnud ligi 5 miljardit dollarit sama ajavahemiku jooksul.
 • Usbekistan: Ligi 848 000 dollarit läheb tervishoiu rahastamiseks, laboratoorsetele süsteemidele, juhtumite tuvastamiseks ja sündmuspõhiseks jälgimiseks, toetavad tehnilist abi ekspertide reageerimiseks ja valmisolekuks, riskide kommunikatsiooni tugevdamiseks ja muuks. See uus abi põhineb pikaajalistel USA investeeringutel tervise ja tervishoiu valdkonnas enam kui 122 miljoni dollarini viimase 20 aasta jooksul kokku rohkem kui 962 miljonit dollarit.

 

Aasia:

 • Afganistan: tervishoiu- ja humanitaarabi on umbes 5 miljoni dollarit, mis toetab riigisiseselt ümberasustatud isikute (COPID-19) tuvastamist ja ravi. Lisaks on USA ka olemasolevad ressursid toetamiseks suunanud 10 miljonit dollarit ÜRO (WHO) hädaolukorra lahendamise kava COVID-19 jaoks. See tugi hõlmab järelevalvet, laboriparandusi, juhtumite haldamist, nakkuste ennetamist ja kontrolli, kogukonna kaasamist ja tehnilist abi Afganistani valitsusele.
 • Bangladesh: 3,4 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab juhtumite haldamisel ja jälitustegevusele. Ainuüksi tervishoiutoetuse aluseks on enam kui miljard dollarit peaaegu 20 miljardist USA abist viimase 20 aasta jooksul.
 • Birma: tervishoiu- ja humanitaarabi rahastatakse umbes 3,8 miljonit dollarit vee- ja kanalisatsioonivarudeks, COVID-19 juhtumikorraldustele, sündmuspõhiseks seireks, koordineerimiseks ja muuks. See abi on lisaks pikaajalistele USA investeeringutele Birmale, sealhulgas tervishoiuks enam kui 176 miljonit dollarit ja kokku üle 1,3 miljardi dollari USA abi viimase 20 aasta jooksul.
 • Kambodža: Ligikaudu 2 miljonit dollarit tervishoiuabi aitab valitsusel valmistada ette laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet ning tehniliste ekspertide toetamist reageerimiseks ja valmisolekuks ning palju muud. USA on investeerinud pikaajaliselt Kambodžasse, pakkudes tervishoiule rohkem kui 730 miljonit dollarit abi rohkem kui 1,6 miljardit dollarit viimase 20 aasta jooksul.
 • India: 2,9 miljonit dollarit, et aidata valitsusel ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumipõhine ja sündmuspõhine jälgimine ning toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekuks ja palju muud. See põhineb enam kui 1,4 miljardi dollari suurusel abil ja tervishoiuabi enam kui 2,8 miljard USA dollari India abistamiseks viimase 20 aasta jooksul.
 • Indoneesia: 2,3 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab valitsusel laborisüsteeme ette valmistada, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet ning aitab toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekut ning palju muud. USA on investeerinud rohkem kui 1 miljard dollarit tervishoiu valdkonnas ja viimase 20 aasta jooksul on antud abi kokku üle 5 miljardi dollari.
 • Kasahstan: Rohkem kui 800 000 dollarit tervishoiuabi aitab laborite süsteemide ettevalmistamisel, juhtumite tuvastamisel ja sündmuspõhisel jälgimisel, tehniliste ekspertide reageerimisel ja valmisolekul, riskikommunikatsiooni tugevdamisel ja palju muud. See uus abi tugineb USA investeeringutele, milleks on rohkem kui 86 miljonit dollarit tervishoiule ja enam kui 2 miljardit dollarit kokku 20 aasta jooksul.
 • Kõrgõzstan: Ligikaudu 883 000 dollarit tervishoiuabi aitab labori süsteemide ettevalmistamisel, juhtumite tuvastamisel ja sündmuspõhisel jälgimisel, toetavad tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul, riskikommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. USA on investeerinud terviseabisse enam kui 120 miljonit dollarit ja kokku ligi 1,2 miljardit dollarit viimase 20 aasta jooksul.
 • Laos: Ligi 2 miljonit dollarit antav tervishoiuabi aitab valitsusel laborisüsteeme ette valmistada, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet ning toetada tehnilisi eksperte reageerimiseks ja valmisolekuks ning palju muud. See abi põhineb USA investeeringutel Laosele, mis on aja jooksul hõlmanud ligi 92 miljonit dollarit ja kokku rohkem kui 348 miljonit dollarit viimase 20 aasta jooksul.
 • Mongoolia: Ligikaudu 1,2 miljoni dollari suurune tervishoiuabi aitab valitsusel ette valmistada laboratoorsed süsteeme, juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist seiret ning tuge tehniliste ekspertide reageerimiseks ja valmisolekuks jms. USA on investeerinud tervishoidu ligi 106 miljonit dollarit ja enam kui miljard dollarit abi Mongooliale viimase 20 aasta jooksul.
 • Nepal: 1,8 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab valitsusel labori süsteeme ette valmistada, juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist järelevalvet ning toetama tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul ning palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeeringud Nepali ainuüksi tervishoius rohkem kui 603 miljonit dollarit ja kokku enam kui 2 miljardist dollarit abi.
 • Paapua Uus-Guinea: 1,2 miljonit dollarit abi, et aidata valitsusel valmistuda laboratoorseid süsteeme, juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist jälgimist, toetavad tehnilist abi, reageerimiseks ja valmisolekuks, riskidega võitlemisel, nakkuste ennetamisel ja juhtimisel ja palju muud. USA on Paapua Uus-Guineasse investeerinud enam kui 52 miljonit dollarit ainuüksi tervishoiule ja viimase 20 aasta jooksul kokku on antud abi ligi 90 miljonit dollarit.
 • Vaikse ookeani saared: 2,3 miljonit dollarit, et aidata valitsustel laborisüsteeme ette valmistada, aktiveerida juhtumite tuvastamisel ja sündmustepõhisel jälgimisel, tehniliste ekspertide toetamist reageerimisel ja valmisolekul, riskidest teavitamisel, nakkuste ennetamisel ja tõrjel ning muul. Viimasel kümnendil on USA investeerinud enam kui 620 miljonit dollarit terviseabisse ja viimase 20 aasta jooksul 5.21 miljard dollarit.
 • Filipiinid: Ligikaudu 4 miljoni dollari suurune terviseabi aitab valitsusel valmistada laboratoorseid süsteeme, juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist jälgimist, toetavad tehnilise abiga, reageerimise ja valmisolekuga, ennetada riske ja nakkusi ja juhtimisel ja palju muud. USA on investeerinud rohkem kui 582 miljonit dollarit ainuüksi tervishoiule ja viimase 20 aasta jooksul on antud kokku ligi 4,5 miljardit dollarit abi.
 • Sri Lanka: 1,3 miljonit dollarit aitab valitsusel laborisüsteeme ette valmistada, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimiseks ja valmisolekuks, riskidest teavitamiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks ning muuks. USA on viimase 20 aasta jooksul on investeerinud Sri Lankasse tervishoiule enam kui 26 miljonit dollarit ainuüksi enam kui miljardist dollarist antud abist.
 • Tadžikistan: Ligikaudu 866 000 dollarit tervishoiuabi aitab laborisüsteeme ette valmistada, juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist jälgimist, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja valmisolekul, riskikommunikatsiooni tugevdamisel ja palju muud. USA on investeerinud ligi 125 miljonit dollarit tervishoiule ja kokku üle miljardi dollari viimase 20 aasta jooksul.
 • Tai: Ligikaudu 1,2 miljonit dollarit tervishoiuabi aitab valitsusel valmistada ette laboratoorseid süsteeme, juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist seiret, tuge tehniliste ekspertide reageerimisel ja valmisolekul, riskidest teavitamisel, nakatumise ennetamisel ja kontrolli ning palju muud. USA abi Taile, sealhulgas tervishoiule on antud enam kui 213 miljonit dollarit ja enam kui 1 miljard dollarit abi  viimase 20 aasta jooksul.
 • Türkmenistan: umbes 920 000 dollarit tervishoiuabi on antud, et aidata ette valmistada laborisüsteeme, juhtumite tuvastamisel ja sündmuspõhist järelevalvet, toetada tehnilisi eksperte reageerimisel ja nende valmisolekuks, edendada riskidest teavitamist ja muud. USA on investeerinud tervishoidu enam kui 21,5 miljonit dollarit ja viimase 20 aasta jooksul on abi antud kokku 207 miljonit dollarit.
 • Ida-Timor: 1,1 miljonit dollarit aitab valitsusel laborisüsteeme ette valmistada, juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimiseks ja valmisolekuks, riskidest teavitamiseks, nakkuste ennetamiseks ja tõrjeks ning muuks. USA on investeerinud terviseabisse ligi 70 miljonit dollarit ja enam kui 542 miljonit dollarit abi Ida-Timorile viimase 20 aasta jooksul.
 • Vietnam: Ligikaudu 3 miljoni dollarina terviseabi aitab valitsusel valmistuda laboratoorseid süsteeme, juhtumite tuvastamist ja sündmuspõhist jälgimist, tehnilist abi reageerimisel ja valmisolekul, nakkustega ennetamisel ja protsesside juhtimisel ja palju muud. Viimase 20 aasta jooksul on USA investeerinud rohkem kui 706 miljonit dollarit  tervishoiutoetusele ja enam kui 1,8 miljardit dollarit Vietnami abiks.
 • Piirkondlikud jõupingutused Aasias: 1,6 miljonit dollarit tervishoiuabiks aitab valitsusi kogu maailmas, et piirkond valmistaks ette laboratoorsed süsteemid, juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist seiret, toetama tehnilisi eksperte reageerimisel ja nendeks valmisolekul, riskidest teatamisel, nakatumise ennetamiseks ja kontrolliks ning palju muud. USA on andnud rohkem kui 226 miljonit dollarit tervishoiutoetust piirkondlikult ja lisaks üksikisikute terviseabile piirkonna riikides ning kokku rohkem kui 3 miljardit dollarit arengu- ja muud abi viimase 20 aasta jooksul.

 

Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkond:

 •  Jamaica: 700 000 dollari suurune tervishoiu rahastamine toetab riskide teavitamist, vett ja kanalisatsiooni, nakkuste ennetamist ja tõrjet, COVID-19 juhtumite haldamine, tugevdamist laborites ja jälgib viiruse levikut. USA on investeerinud tervishoiule ligi 87 miljonit dollarit ja viimase 20 aasta jooksul kokku ligi 619 miljonit dollarit Jamaica jaoks.
 • Paraguay: 1,3 miljonit dollarit tervishoiuabile toetatakse riskidest teavitamisele, nakkuste ennetamisele ja tõrjeks, COVID-19 juhtumite haldamiseks, laborite tugevdamiseks ja viiruse leviku jälgimiseks. USA investeering Paraguaysse on pikaajaline ja hõlmab viimase 20 aasta jooksul tervishoiule enam kui 42 miljonit dollarit ja kokku üle 456 miljoni dollari.
 • Haiti: 2,2 miljonit dollarit tervishoiutoetust aitab Haiti valitsusel suurendada teabevahetust, vee ja kanalisatsiooni probleeme, nakkuste ennetamist ja tõrjet, COVID-19 juhtumite haldamist, laborite tugevdamist ja palju muud. USA on investeerinud 1,8 miljard dollarit tervishoiule Haitil ja viimase 20 aasta jooksul kokku 6,7 miljardit dollarit.
 • Kariibi mere piirkond: 1,7 miljonit dollarit aitab Ida-Kariibi mere valitsustel laieneda nende riskidega seotud jõupingutused, vesi ja kanalisatsioon, nakkuste ennetamine ja tõrje, hallata COVID-19 juhtumeid, tugevdada laboreid ja jälgida viiruse levikut. See tugineb aastakümnete pikkustele strateegilistele USA investeeringutele selles piirkonnas, sealhulgas viimase 20 aasta jooksul on tervishoiule panustatud 236 miljonit dollarit ja kokku üle 840 miljoni dollari.
 • Lisaks antakse humanitaarabi Colombiale (8,5 miljonit dollarit) ja Venetsueelale (9 miljonit dollarit), et uurida viiruse levikut, pakkuda vett ja kanalisatsiooni, et hallata COVID-19 juhtumeid ja palju muud. Colombias on Ameerika Ühendriikidel on viimase 20 aasta jooksul investeerinud tervishoidu umbes 32,5 miljonit dollarit ja ligi 12 miljard dollarit abi kogusummat samas ajavahemikus. Venezuelas on USA investeerinud rohkem kui 1,3 miljonit dollarit otsest terviseabi ja kokku üle 278 miljoni dollari abi viimase 20 aasta jooksul.

 

 • Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika:

 

 • Maroko: 670 000 dollarit tervishoiutoetust aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite leidmist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamise reageerimist ja valmisolekut, riskide kommunikatsiooni tugevdamist ja palju muud. See abi põhineb pikaajalistel USA investeeringutel Marokole, sealhulgas 64,5 miljonit dollarit tervishoiule ja enam kui 2,6 dollarit miljardit koguabi viimase 20 aasta jooksul.
 • Tuneesia: 700 000 dollarit tervishoiutoetust aitab ette valmistada laborisüsteeme, aktiveerida juhtumite tuvastamist ja sündmustepõhist jälgimist, tehniliste ekspertide toetamist reageerimisel ja valmisolekul, riskide kommunikatsiooni tugevdamisel ja palju muud. USA on investeerinud rohkem kui 7 miljonit dollarit otse tervishoiuteenuste osutamiseks ja kokku üle 1,3 miljardi dollari USA abi Tuneesiale viimase 20 aasta jooksul.
 • Iraak: Tervishoiu- ja humanitaarabi laborite ettevalmistamiseks aitab rohkem kui 15,5 miljoni dollariga , rakendab riiki sisenemise piiripunktides rahvatervise hädaolukorra lahendamise kava, aktiveerib gripilaadsete haiguste juhtumipõhise seiret ja sündmustepõhise seiret jms. See abi põhineb pikaajalistel investeeringutel Iraagile, sealhulgas tervishoiule ligi 4 miljardit dollarit ja kokku on viimase 20 aasta jooksul USA andnud abi rohkem kui 70 miljardit dollarit.
 • Humanitaarabi osutatakse ka Liibüale (6 miljonit dollarit) ja Süüriale (16,8 miljonit dollarit). See abi on seotud aastakümnete pikkuste USA investeeringutega mõlema riigi tervishoidu ja selle üldisesse arengusse. USA on investeerinud rohkem kui 715 miljonit dollarit Liibüale viimase 20 aasta jooksul ja Süüriale on antud enam kui 6,1 miljardit dollarit.

 

ÜRO organisatsioonid ja ametid:

 •  24,3 miljonit dollarit rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu globaalses ja piirkondlikus programmitöös nagu WHO ja UNICEF.
 • 64 miljonit dollarit ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti osaluse jaoks ÜRO ülemaailmses humanitaarabi konverentsis COVID-19. Reageerimiskava COVID-19 pandeemia tekitatud probleemide lahendamiseks pagulastele .Siseriiklikult ümberasustatud isikud ja kogukondade võõrustamine riikides, kes seisavad juba silmitsi keerukate humanitaarkriisidega kogu Aafrikas, Aasias, Lähis-Idas ja Lõuna-Ameerikas.

 

USA investeeringud ülemaailmse terviseohutuse tegevuskava raames, sealhulgas need, millesse oleme oma panuse andnud. Selle ülemaailmse kriisidele reageerimise eesmärk on kaitsta Ameerika avalikkust, aidates minimeerida haiguste levikut nakatunud riikides ning parandada kohalikke ja ülemaailmseid reageeringuid puhangutele nakkuslike patogeenide esinemine.

See uus abi põhineb USA juhtpositsioonil ülemaailmse tervise ja tervishoiu valdkonnas ja humanitaarabil. See abi on osa suuremast USA valitsuse globaalsest reageerimispaketist, haiguste tõrje ja ennetamise keskuste CDC) ja teiste organisatsioonide toel. Alates 2009. aastast on Ameerika maksumaksjad rahastanud heldelt enam kui 100 miljardit dollarit tervishoiuabile ja ligi 70 miljardit dollarit humanitaarabile kogu maailmas. Meie riik on jätkuvalt nii pikaajalise arengu jaoks suurim tervise- kui ka humanitaarabi rahastaja ja suutlikkuse suurendamise jõupingutused partneritega ning hädaolukordadele reageerimise alased pingutused on vajalikud. See raha on päästnud elusid, kaitsnud inimesi, kes on kõige haavatavamad haigused, rajasid tervishoiuasutusi ning edendasid kogukondade ja rahvaste stabiilsust.

Lisateavet USA valitsuse tervikliku rahastamise kohta sellele kriisile reageerimiseks palun võtke ühendust aadressil F-Press@state.gov.

Riigisiseste reageerimise konkreetsete toimingute kohta lisateabe saamiseks pöörduge USAID poole aadressil press@usaid.gov.

UNHCR-ile antava humanitaarabi üksikasju saate Välisministeeriumi Rahvastiku, Pagulaste ja Rändebüroo aadressil PRM-Press@state.gov.