Avaldus Heather Nauertilt – Venemaa peab vastutama oma destabiliseeriva tegevuse eest

Ameerika Ühendriikide Välisministeerium
Pressiesindaja büroo
Kohe avaldamiseks
Pressesindaja Heather Nauerti avaldus
26. märts 2018

4. märtsil kasutas Venemaa Salisbury linnas sõjaotstarbelist närvimürki eesmärgiga mõrvata Briti kodanik ja tema tütar. Meie liitlase, Ühendkuningriigi vastu aset leidnud rünnak seadis ohtu paljud süütud inimelud ja põhjustas tõsiseid vigastusi kolmele inimesele, sealhulgas ühele politseinikule. Vastusena keemiarelvade konventsiooni ja rahvusvahelise õiguse äärmuslikule rikkumisele saadab USA täna välja 48 Vene diplomaati, kes moodustasid osa Venemaa kahepoolsetest diplomaatilistest suhetest USAga. Samuti nõuame, et Venemaa valitsus sulgeks 2. aprilliks 2018 Seattle’is asuva konsulaadi. See tegevus on vajalik, et demonstreerida meie vankumatut solidaarsust Ühendkuningriigiga ja näidata Venemaale, kui tõsised on rahvusvaheliste normide pideva eiramise tagajärjed.
Samuti oleme teinud algust protsessiga ÜRO juures töötava ja Venemaa missiooni huvides tegutseva 12 diplomaadi väljasaatmiseks USA elamisloa kuritarvitamise tõttu.
Ühendriigid kutsuvad Venemaad üles vastutama oma tegude eest ja näitama maailmale, et Venemaa on ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena suuteline täitma oma rahvusvahelisi kohustusi ning vastutama rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamise eest.