Sõnavõtud president Trumpi ja Balti riikide presidentide ühisel pressikonverentsil

Avaldatud: 3. aprillil 2018
Valge Maja idatiib
13.49 idavööndi suveaja järgi

PRESIDENT TRUMP: Tänan teid! Mul on au võõrustada Eesti presidenti, Läti presidenti ja Leedu presidenti tänasel USA ja Balti riikide kohtumisel, mis on pühendatud nende 100. aastapäevale. Tänan teid kõiki, et tulite nende oluliste kõneluste tarbeks Valgesse Majja. Veetsime just koos pikalt aega ning see oli väga huvitav.

Tänane kohtumine näitab maailmale uhkelt Ameerika sügavat ja kestvat sõprust Balti riikidega. Tänan teid Ameerika rahva nimel väga. Meid ootavad ees järgmised 100 aastat – väga pikk ja kaunis suhe. Käesoleval aastal täitub teil 100 aastat iseseisvust. Õnnitlen!

Sajandi jooksul on Ameerika Ühendriigid seisnud Balti rahvaste kõrval, et toetada nende iseseisvust, suveräänsust ja enesemääramisõigust.

Brutaalsete Nõukogude okupatsiooniaastakümnete jooksul ei lakanud Ameerika Ühendriigid iial Balti vabariikide suveräänsust tunnustamast. Meie tänases vestluses oli mul au kinnitada Ameerika jätkuvat pühendumust 1940. aasta Wellesi deklaratsioonile ja 1998. aasta USA-Balti hartale.

Needsamad põhimõtted kannustavad Ameerika välispoliitikat, mis austab rahumeelsete kodanike ja riikide õigust kaitsta oma huve ja kavandada enda suurepärast saatust. Kõik kolm Balti riiki on pühendunud NATO liitlased. Soovin tänada igat teie riiki selle eest, et täidate sel aastal oma kohust ning kulutate riigikaitsele oma SKP-st vähemalt 2 protsenti.

Teie pühendumine koormuse jagamisse on näide sellest, et teised NATO riigid ja partnerid üle maailma peavad samuti kokku tulema ja koormust jagama. Mõned neist ei ole samaväärselt pühendunud. Loodetavasti pühenduvad peagi ka nemad. Kui riigid on pühendunud rahu ja julgeoleku tagamisele, peavad nad enda osa maksma. Nii saame kõik osa turvalisemast ja jõukamast tulevikust.

Samuti pakuvad Balti riigid ISIS-e vastase koalitsiooni raames julgeolekualast abi ja väljaõpet. Koalitsioon on vabastanud kunagi ISIS-ele kuulunud territooriumist Süürias ja Iraagis peaaegu 100 protsenti ning me jätkame, kuni ISIS on hävitatud.

Nagu teate, jätkab kasvu ja arengut ka meie riikide majandusalane koostöö. Oleme põnevil mitme uue koostöövõimaluse pärast, seda eriti teaduse-, meditsiini- ja tehnoloogiavaldkonnas.

Kohe pärast tänast kohtumist võõrustavad Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium ja USA Kaubanduskoda USA-Balti ärikohtumist, mille eesmärk on laiendada meie riikide vahelist kaubavahetust ja investeeringuid. Nad kõik loodavad teid peagi näha.

Balti riigid on oluline turg USA lennukitele, autodele, masinatele ja meditsiiniseadmetele. Meie jaoks on teretulnud õiglusele ja vastastikkusele põhinev kaubavahetus kõigi kolme riigiga.

Lõpetuseks, me arendame ka oma energiajulgeoleku-alast koostööd. Teeme koostööd, et mitmekesistada energiaallikaid, -varustuskindlust ja -liine kogu Balti regioonis, mis hõlmab ka USA vedelgaasi ekspordi suurendamist, mida te üha rohkem kasutate.

Need on vaid mõningad paljudest suurepärastest võimalustest, mida saame üheskoos kasutada.

Kõigile kolmele Balti riigipeale, kes täna meie juures viibivad: tänan teid veelkord, et aitate meil tähistada. See on tõepoolest väga suur pidupäev, kuna tegemist on ajaloolise verstapostiga. Meie sõprus muutub järjest lähedasemaks ning meie koostöö loob meie kodanikele suuremat julgeolekut ja heaolu. Olete teinud suurepärast tööd riigipeadena, oma riikide presidentidena. Soovime öelda teile ning teie kodanikele, et oleme teie jaoks olemas.

Meie partnerluse uut sajandit alustades võivad Balti riigid olla kindlad, et Ameerika Ühendriigid jäävad tugevaks, uhkeks ning lojaalseks sõbraks ja liitlaseks.

Tänan teid väga. Aitäh. Tänan teid väga. Palun.

PRESIDENT GRYBAUSKAITĖ: Ilmselt on minu kord?

PRESIDENT TRUMP: Jah. Kuidas soovite.

PRESIDENT GRYBAUSKAITĖ: Paistab nii.

PRESIDENT TRUMP: Daamidel on eesõigus.

PRESIDENT GRYBAUSKAITE: (Naerab.) Niisiis, oleme loomulikult väga tänulikud võimaluse eest siin olla. Seda eriti meie regiooni aastapäeva tõttu, kuid ka liitlassuhete tõttu Ameerika Ühendriikidega, mille taaskinnituseks võtsime vastu deklaratsiooni, mis ütleb, et artikkel 5 on meie kõigi jaoks raudkindel ning ühised küsimused on olulised meile kõigile.

Mõistame, kui oluline on meile kõigile NATO ning miks me arutasime täna nii palju NATO reformimist, julgeoleku-investeeringuid, summasid, mida riigid peaksid julgeolekusse panustama, ning muidugi ühiseid panuseid seal, kus need on meile kõigile vajalikud. Leedu võitleb koos Ameerika Ühendriikidega terroristidega üle maailma. Oleme taas Afganistanis. Oleme Malis. Oleme Kesk-Aafrika Vabariigis. Oleme Kosovos. Oleme ühiselt Ukrainas. Seega oleme partnerid ja usaldusväärsed liitlased.

Tänu sellele oleme kindlad, et NATO reformid, millesse koos panustame ning mida ühiselt ette valmistame, on tulemuslikud nagu ennegi, kuid eriti nüüd, sest näeme USA-poolset juhtrolli. Näeme Ameerika Ühendriikide valmidust näha teistsugust, teistsuguse kvaliteediga NATO-t.

Ilmselt võin olla avameelne. Rääkisime presidendiga veidi naljatledes, et vajame vahel otsuste tegemisel juhtimist, vahel ka etteaimamatut, et saavutada piisavalt võimendust ja survet, et meie rivaalid usuksid meie otsustusvõimesse. Usume, et näeme sellist juhti president Trumpis.

See on hea, kuna ilma võimenduse ja surveta ei tule meie kaitsele NATO-s täiendavat rahalist panust. Ei tule täiendavaid otsuseid, mis puudutavad roteeruvaid USA vägesid meie riikides. Ei tule valmisolekut tegelda õhukaitsega, mida väga vajame.

Sellest vaatevinklist vaadates usume, et meie partner ja liitlane investeerib tõsiselt meie riigikaitse tulevikku, mitte üksnes meie regiooni, vaid kogu NATO territoriaalkaitsesse ning, nagu ennegi, kogu maailma rahu ja turvalisuse tagamisse.

Loomulikult muutuvad lähedasemaks ka meie ettevõtted. Oleme liitlased nii sõjaliselt kui majanduslikult. Olen väga õnnelik, et tänasel majandusfoorumil sõlmisime Ameerika ettevõtetega kaks vedelgaasi puudutavat koostöölepet.

Leedul on vedelgaasijaam, niinimetatud „ujuv laev“. Tänu sellele võivad kõik kolm Balti riiki olla iseseisvad. See annab meile jõudu ja võimalusi teha ise oma otsuseid, tarnijast sõltumatult. Ameerika vedelgaas tuleb õigeaegselt, tehes meid otsuste langetamisel iseseisvamaks ning mitmekesistades meie gaasitarnet.

Meie regiooni ja Ameerika Ühendriikide vahel on tõeline sõprus ja tõeline koostöö, mis hõlmab ka kaubandusküsimusi, mille üle toimuvad arutelud Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel. Nõustume, et kaubandus peab olema mõlemale osapoolele kasulik ja õiglane. Pole mõtet sõtta asuda, kuid kui mõni küsimus ei ole tasakaalus, tuleb otsuseid langetada. Liitlasena oleme Ameerika Ühendriikidele toeks.

Niisiis, oleme koos Ameerika Ühendriikidega sõjalistes kohustustes, majandusalases koostöös ning Ameerika Ühendriikide kaubandusvaidluste ja -küsimuste lahendamises Euroopa Liiduga. Loodame, nagu ütles president, et järgmised 100 aastat saavad olema veel paremad ja lähedasemad ning suudame teha ja saavutada rohkem.

Aitäh.

PRESIDENT TRUMP: Tänan teid. Tänan teid väga.

Palun.

PRESIDENT VĒJONIS: Teie ekstsellents president Trump, lugupeetud Balti kolleegid, kallid sõbrad, Balti ja USA presidentide kohtumine kinnitab taas meie pühendumust ühistele põhiväärtustele, pikaaegsele sõprusele ja kindlale partnerlusele, mida oleme nautinud ligi sajandi.

Ameerika Ühendriigid on meie lähim sõber ja liitlane. Hindan meie vastastikkust toetust teineteise ettevõtmistes ja ühistes julgeolekuväljakutsetes.

Täna vaatasime tagasi meie rohketele saavutustele ning seadsime sihte tulevasteks ettevõtmisteks. Oleme nõustunud parendada oma julgeoleku- ja kaitsealast koostööd. Balti riigid hindavad Ameerika Ühendriikide panust heidutuspoliitikasse Balti regioonis ning meie vägedele antud sõjalist abi. Jätkame 2 protsendi panustamist SKT-st oma sõjalise võimekuse tõstmisse eesmärgiga tugevdada NATO idatiiba ja anda panus rahvusvahelisse julgeolekusse.

Balti riigid ja Ameerika Ühendriigid teadvustasid vajadust jätkata meie edukat koostööd tänapäevaste julgeolekuohtudega tegelemisel, nagu näiteks terrorism, küber- ja rahvusvaheline sõjategevus ning tuumarelvade levik.

Leppisime täna ühiselt kokku, et edendame rohkem oma kaubandus- ja investeerimissuhteid. Teadvustame meie potentsiaali innovatsiooni, tänapäevaste tehnoloogiate ja digimajanduse valdkondades. Jätkame nendes valdkondades uute partnerlusvõimaluste otsimist.

Olen eriti uhke Läti ettevõtete edu üle, kes on loonud USA-s üle 2000 töökoha – Georgias, Põhja-Carolinas, Californias. Kõik see näitab, kui oluline on majanduslik koostöö.
Lõpetuseks leppisid Balti riigid ja Ameerika Ühendriigid kokku inimeste vaheliste kontaktide edendamises, kuna sellised kontaktid on olulised igale meie ühiskonna liikmele. Lubage mul toonitada, et president Trump oli täna suurepärane võõrustaja. Aitäh, et võõrustasite meid sellel meie jaoks olulisel sündmusel, kui tähistame oma riikluse 100. aastapäeva.

Aitäh!

PRESIDENT TRUMP: Tänan teid väga. Aitäh.

PRESIDENT KALJULAID: President Trump, mu kallid naabrid, kallid ajakirjanikud: soovin tänada president Trumpi ja tema administratsiooni poliitilise juhtrolli võtmise eest meie regioonis ja väga nähtava pühendumuse eest, mida on väljendanud hulk kõrgetasemelisi visiite ka meie regiooni.

Tähistame tõepoolest sel aastal oma sajandat aastapäeva. Nendest 100 aastast 50 jooksul oleme olnud okupeeritud Nõukogude Liidu poolt. Meie riigi elanikud ärkasid igal hommikul üles teadmisega, et on olemas demokraatlikud riigid, Ameerika Ühendriikidega eesotsas, kes pole iial Balti riikide okupeerimist tunnustanud.

Meie riigilipp – sini-must-valge – lehvis nende aastate jooksul siin, Ameerikas. Eestis poleks seda saanud teha. See oli südantsoojendav. See oli tõelise sõpruse märk. Me teadsime seda siis ning mäletame seda siiani ja oleme selle eest tänaseni tänulikud. Ja jääme tänulikuks igavesti.

Nõustume täna, et deklaratsioon tuletab meile meelde meie suhete aluseid. Mu sõbrad rääkisid palju selle kohta, mida me teeme. Tasub alati meenutada, miks me seda teeme.

Usume, et rahu, julgeolek ja heaolu sõltuvad tugevatest, suveräänsetest riikidest, mis austavad oma kodanikke kodumaal ja teevad koostööd, et edendada rahu välisriikides.
Meie partnerlus põhineb demokraatlikel põhimõtetel, üksikisiku vabadusel ja õigusriigil. Need asjad on väga olulised.

Täna seisame koos üksmeelsete partnerite ja liitlastena. Jah, Balti riigid on üsna väikesed, kuid nad on olulised mitte ainult oma asukoha tõttu, vaid ka selle tõttu, mida me teeme globaalsesse julgeolekusse panustavate partneritena.

Peame väga oluliseks panustamist terrorismivastasesse võitlusse. Alates 2011. aastast on meile olnud oluline kulutada 2 protsenti oma SKP-st riigikaitsele. Meile on väga oluline see, et seisame üheskoos ja moodustame, nagu minu kabinetis öeldakse, „headuse telje“. See on headuse telg. Olgu see (kuulmatu) teile kõigile.

Jah, Eesti ja Ameerika Ühendriigid on majanduse suuruselt väga erinevad, kuid kui me räägime digimajandusest, ei ole suurus enam oluline. Eesti on üks digivalitsemise juhtriike. Ja meie ettevõtted töötavad koos teie riigi ettevõtetega, et kindlustada, et mujal elavad inimesed saaksid sellest kasu.

Seda ei saa sündida ilma küberjulgeolekuta. Eestis asub NATO küberkaitsekeskus, kuna meid tabas küberrünnak ammu enne kedagi teist. Töötame jätkuvalt koos ja loodame, et oleme kasuks kõigile meie partneritele.

Jah, meie vahel toimub ka rohkelt traditsioonilist kaubavahetust. Walmarti külastajatele, kes lähevad oma eeltellitud pakke kätte saama, annavad need paari aasta pärast kätte Eestis valmistatud pakirobotid. Oleme selle üle uhked.

Samuti oleme uhked Eesti õigusruumi üle, mis kutsub ettevõtteid tulema meie juurde ja proovima uusi ideid, kuna oleme väiksed, ja neid siis suurendama, kui see tundub mõistlik. Sel viisil töötame koos nii kaitse- kui majandusküsimustes ja seisame alati meie ühistel väärtustel. See on meie suhete alus.

Tänan teid tänase päeva eest, et tegite nähtavaks selle headuse telje.

PRESIDENT TRUMP: Tänan teid väga. Tänan teid väga. Vastame mõnele küsimusele. Samuti võtame vastu spetsiifiliselt Balti riike puudutavaid küsimusi.

Steve. Reuters.

K Aitäh, härra president. Mõned teie militaarnõunikud soovitavad teil hoida ISIS-e võitmiseks Süürias USA sõjaväekontingenti. Mis mõtted on teil praegu sellel teemal? Kas soovite neid jätkuvalt välja tuua?

Ja teiseks, kas saaksite täpsustada, mida mõtlete selle all, et USA sõjavägi peaks valvama USA-Mehhiko piiri? Tänan teid.

PRESIDENT TRUMP: Jah. Kõigepealt piir. Meie seadused kaitsevad Mehhiko piiri väga vähe. Meil on USA-s kohutavad, kohutavad ja väga ebaturvalised seadused ning loodetavasti saame me selles peagi midagi osas ette võtta. Loodetavasti võtab Kongress end kokku ja võtab vastu mõned väga võimsad seadused, nagu on teinud Mehhiko ja Kanada ja peaaegu kõik riigid.

Meil pole seadusi. Toimime „taba-ja-vabasta“ põhimõttel. Püüame kinni ja siis laseme kohe lahti. Ja inimesed tulevad aastaid hiljem kohtuistungiks tagasi, ainult et nad ei tule tegelikult peaaegu kunagi tagasi.

Niisiis valmistame ette seda, et sõjavägi turvaks Mehhiko ja Ameerika Ühendriikide vahelist piiri. Meil on sellel teemal peagi kohtumine kindral Mattisega ja kõigiga. Ja ma usun, et see on miski, mida peaksime tegema.

Karavan, kes koosnes rohkem kui 1000 Hondurasest tulnud inimesest, mõtles, et nad kõnnivad lihtsalt läbi Mehhiko ja tulevad üle piiri.

Nagu te teate, on NAFTA Mehhiko jaoks suurepärane kokkulepe. Ameerika Ühendriikidele on see olnud kohutav kokkulepe. Me peame hetkel selle üle läbirääkimisi. Aga see on olnud kohutav, kohutav, piinlik kokkulepe Ameerika Ühendriikidele. See oleks pidanud mitmeid aastaid tagasi olema tühistatud või ümber tehtud.

Mehhiko – meil on Mehhikoga kaubandusdefitsiit, mis ületab 100 miljardit dollarit aastas. Ja ma ütlesin Mehhikole eile, et kuna nende seadused on nii tugevad, saavad nad selles küsimuses midagi ette võtta, mida, raske uskuda, Ameerika Ühendriigid ei saa. Ma ütlesin: „Loodan, et ütlete karavanile, et nad ei tuleks piiri äärde.“ Ja ma arvan, et nad teevad seda, kuna 12 minuti eest aeti seda kõike laiali. Eks me saa näha, mis juhtub.

Aga meil peab olema tugev piir. Vajame müüri. Oleme alustanud müüri ehitamist. Nagu teate, on meil kuus miljardit, et ehitada uut müüri ja parandada olemasolevat müüri, mis laguneb. See pole kunagi olnud kohane. Ja see on väga tähtis.

Mis puudutab Süüriat, siis meie peamine missioon oli ISIS-e hävitamine. Oleme selle ülesande peaaegu lõpetanud ja langetame otsuse edasise tegevuse kohta väga kiirelt, koordineeritult teiste piirkonnas olijatega. Saudi Araabia on meie otsusest väga huvitatud. Ja ma ütlesin: „Teate, te tahate, et me jääks? Võib-olla peaksite siis hakkama maksma.“ Aga paljud inimesed – teate, me teeme paljusid asju selles riigis. Me teeme neid – me teeme neid paljudel põhjustel, kuid see on meie riigile väga kulukas ja see aitab teisi riike oluliselt rohkem kui meid.

Niisiis, me langetame otsuse. Meil on olnud ISIS-e vastu suurepärane sõjaline edu, nagu te teate. Ligi 100 protsenti, nagu just ütlesin. Ja me teeme lähitulevikus otsuse selle kohta, mida me teeme. Peame nõu ka inimeste gruppidega ja liitlaste gruppidega. Okei?

K Nii et te kaldute vägesid välja viima?

PRESIDENT TRUMP: Korrake.

K Kaldute vägesid välja viima?

PRESIDENT TRUMP: Tahan sealt välja. Tahan meie väed koju tuua. Tahan alustada meie riigi taasehitamist. Oleme kolme kuu taguse seisuga kulutanud Lähis-Idas 17 aasta jooksul üle 7 triljoni dollari. Me ei saa selle eest midagi – mitte midagi. Ei midagi. Nagu mäletate, ütlesin tsiviilisikuna aastaid: „Jätke nafta endale.“ Ütlesin kogu aeg: „Jätke nafta endale.“ Me ei jätnud naftat endale. Kes sai nafta endale? ISIS oli see, kes sai nafta endale – palju naftat. See rahastas nende kampaaniaid. Nad võtsid endale suure osa naftast ja see oli suures osas nende rahastuse allikas. Oleksime siis pidanud nafta endale jätma. Me ei jätnud naftat endale.

Niisiis, ma tahan tagasi tulla. Tahan meie riigi uuesti üles ehitada. Mõelge selle üle: 7 triljonit dollarit 17 aasta jooksul ja meil pole midagi – midagi – peale surma ja hävingu. See on kohutav. Nii et on aeg. On aeg. Me olime ISIS-e vastu väga edukad. Me oleme sõjaliselt edukad ükskõik kelle vastu. Aga vahel on aeg tulla koju tagasi ja me mõtleme selle peale väga tõsiselt. Okei? Aitäh.

K Leedu televisioon. Härra president, küsimus mitte lahkumise, vaid saabumise kohta. Ühisdeklaratsioon mainib perioodilist Ameerika vägede saabumist Balti riikidesse. Milliseid konkreetseid kohustusi saaksite võtta pärast Balti riikide soovide kuulmist?

Ning president, olete maininud, et Venemaa on terroristlik riik. Kas arutasite koosviibimisel ka seda, millist ohtu kujutab Venemaa naaberriikidele? Tänan teid.

PRESIDENT TRUMP: Nagu ka presidendid teile ütlevad, on meil Balti riikidega väga tugev suhe ning me oleme koos nendega. Oleme sõbrad ja oleme liitlased. Ning meil saab olema pikaajaline ja väga hea suhe.

Lisaks on meil äri- ja kaubandussidemed. Töötame koos kaitseküsimustes. Üllatavalt palju kaubavahetust. Need on väga ettevõtlikud riigid. Teie olete sealt pärit ja teate täpselt, millest ma räägin. Nad on suurepärased inimesed ja väga, väga ettevõtlikud. Meil on väga palju äri- ja kaubandussidemeid.

Aitäh. Tänan teid väga.

PRESIDENT GRYBAUSKAITĖ: Teie küsimuse teine pool oli loomulikult huvitav, eriti kuna me ei rääkinud meie piiril olevast rivaalist. Aga kui riik käitub agressiivselt, algatab sõdu, ähvardab, et meil on teie piiri ääres tuumarelvad – loomulikult võib sellist riiki vahel nimetada ebasõbralikuks. Seetõttu investeerime oma kaitsevõimesse, investeerime enda turvalisusse, investeerime NATO reformimisse ning soovime näha tugevat NATO-t, tugevat allianssi. Ning seda me koos teemegi.

PRESIDENT TRUMP: Okei. Aitäh. Soovite kedagi valida, President?

PRESIDENT GRYBAUSKAITĖ: Teie kord. Küsige.

K Hr Trump, rääkides majandusest ja majanduskoostööst minu riigi Lätiga, mis on teie sõnum Läti investoritele? Ja mis on teie arvamus investeerimise kohta Lätti?

PRESIDENT TRUMP: Arvan, et kõik kolm on suurepärased kohad, kuhu investeerida. Stabiilsed valitsused, suurepärased inimesed – töökad, ettevõtlikud inimesed. Ma arvan, et need on suurepärased kohad, kuhu investeerida. Minul poleks selle vastu midagi. Kuigi Ameerika Ühendriikide presidendina nimetaksid nad seda ilmselt väikeseks huvide konfliktiks. (Naer.) Te võite nendest inimestest veel kuulda.

Ei, minu meelest on see suurepärane koht. Minu meelest on kõik kolm suurepärased kohad investeerimiseks. Okei?

K Aitäh.

PRESIDENT TRUMP: Aitäh.

K Maria (ph) (kuulmatu), Eesti Rahvusringhääling. Kõigepealt küsimus president Trumpile. Nagu öeldud, muretsevad Balti riigid Venemaa pärast. Enne pressikonverentsi ütlesite te ka seda, et ei ole halb omada samal ajal häid suhteid Venemaaga. Aga kuidas kavatsete käituda president Vladimir Putiniga? On ta teie vaenlane või keegi, kellega saate pidada dialoogi?

Ja teine küsimus on meie president Kersti Kaljulaidile. Kas Balti riikide kaitse on piisav või peaks olema veel midagi enamat? Näiteks õhutõrjesüsteem? Tänan.

PRESIDENT TRUMP: Usun, et saame pidada suurepärast dialoogi. Ma loodan. Ja kui me ei suuda, olete teie esimesed, kes sellest teada saavad. Keegi pole olnud Venemaaga karmim kui mina. Ja te võite – ja ma tean, et te noogutate päid, sest kõik nõustuvad, kui nad selle üle järele mõtlevad – tugev energia, Ameerika Ühendriigid. Minu oponent eelistas teisi energiavorme, näiteks tuulikuid.

Oleme energiavallas väga tugevad. Sisuliselt oleme nüüd energeetiliselt sõltumatud. Oleme energia eksportijad. See ei ole Venemaa jaoks positiivne, aga see on kindlasti positiivne Ameerika Ühendriikide jaoks. Võtsime just vastu 700 miljardi dollarise sõjaväe-eelarve. Järgmisel aastal 716 miljardit – suurim, mis eales vastu võetud. Meil saab olema oluliselt tugevam sõjavägi kui eales varem. See ei ole Venemaa jaoks just väga hea asi, aga nii on. Meil saab olema tugevam sõjavägi kui eales varem.

NATO – NATO ei täitnud oma kohust. Nad ei maksnud oma arveid. Nad ei maksnud. Paljud riigid, nagu me arutasime, ei maksnud seda, mida nad oleksid pidanud maksma. Kui mina tulin ametisse, maksid riigid, mis varem ei maksnud, mitmeid miljardeid dollareid lisaks ja nüüd nad maksavad. Ja kui ausalt öelda, siis peavad nad veel rohkem maksma. Nad peavad veel rohkem maksma.

Olen teinud palju asju, mitte ainult 60 diplomaati. Saksamaa tegi neli. Prantsusmaa tegi neli. Meie tegime 60. Keegi pole olnud Venemaaga karmim. Olles seda öelnud, arvan, et meil võib olla president Putiniga väga hea suhe. Ma arvan. Võimalik, et ei ole. Ja teie saate sellest teada. Uskuge mind, see ruum saab sellest teada enne kui mina. On väga reaalne võimalus, et mul võib olla hea suhe.

Ja pidage meeles: Venemaaga läbi saamine on hea asi. Hiinaga läbi saamine on hea asi. Teiste riikidega läbi saamine, kaasa arvatud teie kolme riigiga, on hea asi, mitte halb asi. Nii et ma arvan, et mul võiks olla väga hea suhe Venemaaga ja president Putiniga. Ja kui mul oleks, oleks see suurepärane asi. Samuti on reaalne võimalus, et seda ei juhtu. Kes teab. Okei? Aitäh.

PRESIDENT KALJULAID: Kui tohib, soovin ka mina vastata teie esimesele küsimusele. Nagu teile kõigile meelde tuletasin, võisime usaldada Ameerika Ühendriikide administratsioonide ja rahva otsuseid ka siis, kui olime okupeeritud. Võisime usaldada teie otsuseid siis, kui taasiseseisvusime ja taotlesime NATO liikmelisust. Me saime seda teha, kuna asume ühisel vundamendil. Võite Washingtoni promenaadil kõndides lugeda, seal on kõik kirjas. See vundament on meie mõlema jaoks kompass. Seetõttu usaldan President Trumpi ja tema administratsiooni otsuseid ka selles küsimuses.

Nüüd teie konkreetse küsimuse juurde õhukaitse kohta: jah, me arutasime heidutusvõimekuse taset, mis kindlustaks, et see on usutav igaühele, kes võiks selles kahelda. Aga, te teate, võrdsed partnerid ei tule kokku, et teineteisega selliselt rääkida – ma tulin siia Washingtoni, et küsida viisavabadust või ma tulin siia, et küsida, näiteks, et kas te saaksite mind toetada ühes või teises asjas. Me analüüsime koos olukorda ja leiame koos lahendusi, mis töötavad meie kõigi jaoks, kuna oleme selles kõiges ühiselt. Oleme panustajad – võrdsed panustajad, vastavalt meie suurustele, sellesse turvalisuse tagamise protsessi.

Aitäh.

PRESIDENT TRUMP: Okei.

PRESIDENT VĒJONIS: Lisaksin ehk, et arutasime meie kohtumisel president Trumpiga turvalisusküsimusi meie regioonis. Ja ma olen kindel, et see arutelu on abiks igasuguse poliitilise dialoogi jätkamisel meie idanaabri Venemaaga.

PRESIDENT TRUMP: Valige palun ajakirjanik. Võite valida ajakirjanikku. Eelistatult mõnda Balti ajakirjanikku. (Naer.) Päris uudised, mitte võltsuudised. Palun.

Kas soovite valida? Ma arvan, et nüüd on küllalt. Kas on küllalt? Jah? Palun. Valige – härra president, valige Baltimaade ajakirjanik. Mitte seesama mees, ta oli väga karm. Palun, valige ajakirjanik.

PRESIDENT VĒJONIS: Olgu, ma võin —

PRESIDENT TRUMP: Jah, valige. Jah, palun,

K Tere. Minu nimi on Anud (ph). Olen Lätist. Mul on küsimus meie presidendile. Lähete pärast kohtumist siin Washingtonis edasi San Franciscosse ja kohtute mõnede inimestega, kes loovad ärisidemeid Läti ja Ameerika Ühendriikide vahel. Kas ootate sellest kohtumisest mingeid kindlaid tulemusi?

Aitäh.

PRESIDENT VĒJONIS: Kõigepealt kordan, et meie kohtumise jooksul arutasime, kuidas saame tugevdada majanduskoostööd Balti riikide ja USA vahel. Ning loomulikult loob minu külaskäik Silicon Valleysse Californias hea põhja, et mõista paremini, millised on siin meie äriinimeste vajadused ja kuidas saaksin neil aidata siin olla. Usun, et igasugune koostöö Balti riikide ettevõtjate ja USA ettevõtjate vahel on meie ühiskondadele ja meie äriringkondadele väga oluline.

Ning nagu ma ütlesin, ei mõtle me üksnes investeeringutele meie riiki, kuigi püüame luua meie riigis investeeringuteks soodsat keskkonda, vaid ka meie ettevõtjatele, kes investeerivad siin. Ja ma usun, et see on oluline mõlemale riigile – nii Lätile kui USA-le.

PRESIDENT TRUMP: Tahaksin lõpetuseks öelda, et need kolm suurepärast Balti riiki ja need kolm suurepärast presidenti avaldasid mulle sügavalt muljet. Tänan teid siin viibimise eest väga.

Aitäh kõigile. Aitäh.

LÕPP