COVID-19 Informatsioon

Registreeruge Smart Traveler Enrollment programmi (STEP) kaudu, et saada olulist teavet USA saatkonnalt Tallinnas (USA kodanikele) ja võtke meiega ühendust  acstallinn@state.gov , kui teil on küsimusi.

Alates 26. jaanuarist peavad kõik Ameerika Ühendriikidesse suunduvad lennureisijad, kelle vanus on kaks aastat ja vanemad, esitama kolme kalendripäeva jooksul pärast reisi negatiivse COVID-19 viirusetesti. Teise võimalusena võivad USA-sse reisijad esitada litsentseeritud tervishoiuteenuse pakkujalt dokumendid selle kohta, et ta on reisile eelnenud 90 päeva jooksul COVID-19-st  paranenud. Lisateavet leiate CDC veebisaidilt ja siit.

COVID-19  Informatsioon
Seda teavet värskendati 19. jaanuaril 2021.

Riigipõhine teave:

 • Välisministeerium on välja andnud 3. taseme nõuannete kogu, mis soovitab USA kodanikel läbi mõelda igasugune rahvusvaheline reisimine, COVID-19 ülemaailmse mõju tõttu.
 • Toidupoed ja kaubanduskeskused on jätkuvalt avatud üle Eesti.
 • Restoranid ja toitlustusettevõtted võivad klientidele siseruumides einestamiseks avada oma ruumid kella 06.00-22.00, kui järgitakse 25% ruumide täitumust ja 2 + 2 reeglit. Kaasaostmise teenustele ei ole piiranguid.
 • Piirangutega limiteeritakse meelelahutuskohtade, muuseumide, näituste ja avalike ürituste toimumiskohtade täituvust ja lahtiolekuaegu üle kogu Eesti.
 • Täiendavad piirangud kehtivad Ida-Virumaa ja Harjumaa piirkonnas. Kuni 1. veebruarini on spaad, saunad, veepargid ja meelelahutusasutused suletud. Siseruumides toimuvad avalikud üritused on endiselt keelatud ning väliüritused ja tegevused on piiratud 10 osalejaga.
 • 13 maakonna koolid ja ülikoolid avati 11. jaanuaril uuesti õppetööks. Harjumaal ja Ida-Virumaal on endiselt täiendavaid piiranguid. Ainult 1.– 4., 9. ja 12. klassi õpilastel on lubatud koolis käia. Lasteaiad ja lasteasutused võivad jääda avatuks kõigis maakondades.
 • Huviharidus- ja rühmasporditegevused võivad toimuda kui järgitakse nõudeid ja tegevused toimuvad piiratud osalejatega.
 • Valitsus on taastanud reegli 2 + 2, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni 2 inimest ning teistega tuleb hoida kahemeetrilist distantsi.
 • Maskid või suu ja nina katmine on kohustuslik kõikides avalikes siseruumides. Kuni 12-aastased lapsed ja meditsiiniliste näidustustega inimesed on sellest nõudest vabastatud, kui järgitakse 2+2 reeglit. Piirangute eiramine võib kaasa tuua kuni 9600 euro suuruse trahvi.
 • Regulaarsed lennud Eestist väljapoole toimuvad, kuid lennugraafikud on endiselt piiratud ega ole pandeemiaeelsele tasemele naasnud.
 • Karantiinivaba sisenemine Eestisse on lubatud reisijatele, kes saabuvad nendest riikidest, mida vaadatakse iga nädal üle. Reisijad, kes saabuvad kõrge koroonaviiruse nakkusriskiga riikidest kohustusliku karantiiniga, võivad seda nõuet lühendada kahe negatiivse PCR-testiga, millest ühe võib teha kuni 72 tundi enne riiki saabumist.

COVID-19 testimine:

 • Kas PCR- ja / või antigeenitestid on USA kodanikele Eestis kättesaadavad? Jah.
 • Kui jah, siis kas testitulemused on usaldusväärsed 72 tunni jooksul? Jah.
 • Isikud, kes tunnevad end halvasti või kellel ilmnevad sümptomid, peaksid võtma ühendust oma perearsti või perearsti abitelefonil 1220. Vajadusel edastab arst testimise korralduse kohalikku laborisse. Kui testimine on tellitud oma perearsti kaudu, siis on testimine tasuta. Rohkem infot Terviseameti kodulehel .
 • Isikud, kes soovivad taotleda COVID-testi, antikehade testi või vajavad reisitunnistust, võivad võtta ühendust eralaboriga, näiteks Synlab’i, Confidoga,  Medicumi või Qvalitasega, et saada vastuvõtuaeg. Hinnad on eralaboris ligikaudu 78–81 eurot nasofarüngeaalse/PCR-testi puhul, 18–23,50 eurot antikehade testimiseks ja 13 eurot tervisetõendi saamiseks. Loodud on koroonaviiruse testimise veebisait, mis sisaldab teavet erinevate Eestis kasutatavate testimisvõimaluste kohta.
 • Loodud on koroonaviiruse testimise veebisait, mis sisaldab teavet erinevate Eestis kasutatavate testimisvõimaluste kohta.
 • Teavet võimaluste kohta saada tõend COVID-19 testimise tulemuste kohta leiate koroonaviiruse testimise veebisaidilt.
 • Terviseamet on loonud veebipõhise küsimustiku, et aidata inimestel COVID-19 infektsiooni riski määrata ja anda personaalseid soovitusi. Kogutud andmed aitavad Terviseametil hinnata ja prognoosida haiguste edasist levikut Eestis. Küsimustiku saab täita aadressil https://coronatest.ee .

Teave COVID-19 vaktsiinide kohta

Riiki sisenemise ja riigist lahkumise nõuded:

 • Kas USA kodanikel on lubatud siseneda?  Ei.
  • Erandid:
   • Eesti elamisloa või elamisõigusega isikud, samuti välisriigi kodanikud, kelle pereliige elab Eestis, on lubatud siseneda. Lisateavet kategooriate kohta leiate Politsei- ja Piirivalveameti ja Riigi Teataja veebisaitidelt.
   • Eesti valitsus taasavas piirid teistest Euroopa Liidu riikidest, Schengeni tsoonist, Ühendkuningriigist ja mitmest ELi mittekuuluvatest riikidest saabuvatele kodanikele, elanikele ja pikaajalistele viisaomanikele. Reisijad peavad olema haigusnähtudeta ja peavad olema viibinud  viimase 10 päeva jooksul ühes heakskiidetud riigis. Heakskiidetud riikide loetelu leiate siit.
   • Teiste välisriikide kodanikud, kel pole haigussümptomeid ja kes saabuvad Eestisse tööle või õppima, võidakse lubada riiki piirangutega. Lisateavet leiate siit.
   • Piirikontroll toimub jätkuvalt Ameerika Ühendriikidest saabuvatele reisijatele, kes võivad saabuda teistest Euroopa riikidest. Need reisijad peavad jääma karantiini ja võetakse Eestisse vastu ainult siis, kui nad on ühes kindlas kategoorias, mis võimaldab neil Eestisse siseneda, sealhulgas näiteks Eesti kodaniku või elaniku lähisugulased.
   • Sel ajal on välismaalastel lubatud läbida Eestit teel oma kodumaale, kui neil ei ilmne COVID-19 sümptomeid. See hõlmab sisenemist Läti piiripunkti ja sõitmist Tallinna lennujaama.
   • Piiratud piiriületamised jäävad Eesti-Vene piirile.
   • Eestist lahkumisel ei ole seaduslikke piiranguid.
   • Lisateavet reisipiirangute kohta leiate siit: https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov  ja https://www.kriis.ee/et/reisimine-eestisse-valisriikide-kodanikud
 • Kas sisenemiseks on vaja negatiivset COVID-19 testi (PCR ja/või seroloogiat)?  Ei. Erand: Alates 1. jaanuarist 2021 nõutakse reisijatelt, kes saabuvad Ühendkuningriigist, tõendit negatiivse SARS-CoV-2 testi kohta, mis on tehtud mitte hiljem kui 72 tundi enne reisi algust. See nõue ei kehti alla 10-aastaste laste kohta.
 • Isikud, kes saabuvad Eestisse kõrge COVID-19 riskiga riikidest, võivad näidata tõendeid negatiivsete testitulemuste kohta, mis on tehtud mitte rohkem kui 72 tundi varem või läbida testid sisenemispunktides, et lühendada 10-päevast liikumisnõuet. Mõlema stsenaariumi korral tuleb täiendav negatiivne test teha mitte varem kui 6 päeva pärast esimest. Lisateavet leiate siit ja siit.
 • Kas lennujaamades ja muudes sisenemispunktides on kehtestatud tervisekontrolli menetlused?  Ei.
 • Eesti Politsei- ja Piirivalveamet on väljastanud käesolevad juhised välismaalastele, kes viibivad Eestis ajutise riigis viibimise õigusliku alusega, kes ei saa COVID-19 eriolukorra tõttu koju naasta; Samuti võite meiega ühendust võtta acstallinn@state.gov kui teil on küsimusi oma  staatuse kohta Eestis.

Reisimine Eestist USAsse:

 • Presidendi avalduse 9984 alusel ei ei kehti sissesõidupiirangud USA kodanikele ja seaduslikele alalistele elanikele ning USA kodanike lähisugulaste kohta (vt üksikasju).
 • Presidendi avaldus, mis peatab sisserändajate riiki sisenemise, kes võivad ohustada USA tööturgu pärast COVID-19 puhangule järgnenud majanduse elavdamistpeatab immigrandiviisade väljaandmise. USA saatkond Tallinnas on peatanud immigrandi- ja mitteimmigrandiviisade menetluse.
 • USA kodanikud ja seaduslikud alalised elanikud, kes naasevad USAsse Ühendkuningriigist, Iirimaalt ja Euroopa Schengeni riikidest, peavad reisima läbi kindlate USA lennujaamade, kus toimub tõhustatud läbivaatusmenetlus. Lisateavet leiate meie KKK-st Presidendi avalduse kohta ja Sisejulgeolekuministeeriumi veebisaidilt.
 • USA kodanikud, kes on olnud Schengeni tsoonis viimase 10 päeva jooksul, külastage www.CDC.gov, et saada rohkem teavet Ameerika Ühendriikidesse sisenemise kohta. Pange tähele, et enesekarantiini eeskirjad kehtivad ka USA kodanikele, kes läbivad Schengeni tsooni riike, kui nad naasevad Ameerika Ühendriikidesse. Rohkem infot siit .
 • Eesti reisijad, kes viibivad Ameerika Ühendriikides viisavabadusprogrammi raames, kes ei saa COVID-19-ga seotud põhjustel Ameerika Ühendriikidest lahkuda (sh reisipiirangud, lennu tühistamised ja haigus), võivad taotleda oma USAs viibimisele 30-päevast pikendamist. Pikenduse taotlemiseks peaksid reisijad pöörduma mistahes kohaliku Tolli- ja Piirikaitse (CBP) Piiripunktide või Ülevaatuskohtade poole. Lisateavet leiate siit .

Liikumispiirangud:

 • Kas liikumiskeeld kehtib?  Ei.
 • Kas on olemas piirangud linnadevahelistele või riikidevahelistele reisidele?  Ei.
 • Eesti valitsus on taastanud 2+2 reegli, mis nõuab, et ja avalikus ruumis viibiks korraga mitte tohkem kui 2 inimest ning hoiaksid teistest kuni 2 meetri kaugust distantsi. See nõue kehtib ühistranspordi, suuremate kaupluste, kassajärjekordade, kaubanduskeskuste ja riigiasutuste kohta.  Kuni 10-liikmelised rühmad võivad koos einestada, kuid lauad peavad olema üksteisest vähemalt 2 meetri kaugusel. Lisateavet leiate Politsei- ja Piirivalveameti veebisaidilt.
 • Siit leiate praegused juhised avalike ürituste ja piirangute kohta ning ulatusliku loetelu hädaolukorraga seotud küsimustest ja vastustest. Ida-Virumaal ja Harjumaal on täiendavad piirangud.
 • Ajakohast teavet COVID-ga seotud piirangute kohta eesti keeles leiate Eesti Terviseameti lehelt.
 • Kõigis avalikes siseruumides on vajalik maski kasutamine. USA haiguste tõrje keskuste (CDC) juhised maski efektiivseks kasutamiseks leiate siit. Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on välja andnud need juhised omatehtud riidest maski valmistamiseks.

Karantiini teave:

 • Kas USA kodanikud peavad olema karantiinis?  Jah.
  • COVID-19 riskiriikidest saabuvad reisijad peavad 10 päeva olema isolatsioonis. Neid riikide nimekirju ja karantiininõudeid hinnatakse igal nädalal ümber ja need leiate siit.
  • Alates 15. jaanuarist võidakse karantiininõudeid lühendada reisijatele, kes saabuvad tõendiga, et COVID-19 test on negatiivne ning mis on tehtud mitte rohkem kui 72 tundi enne riiki saabumist. Testida saab saabumisel ka lennujaamades ja sadamates. Reisijad peavad viibima eneseisolatsioonis, kuni kinnitatakse teine ​​negatiivne test, mis tehakse mitte varem kui 6 päeva pärast esimest testi. Lisateavet leiate siit ja siit.
  • Alates 15. jaanuarist  on Ühendkuningriigist ja Põhja-Iirimaalt saabujate jaoks kohustuslik olla 10 päeva karantiinis ja tegema 2 COVID-19 testi.
  • Eesti valitsus on kehtestanud kohustusliku karantiini kõigile isikutele, kellel on diagnoositud COVID-19, ja neile, kes elavad nakatunud isikutega ja on nendega tihedas kontaktis.
  • Kui juhtum on tuvastatud, pannakse nakatunud isik isolatsiooni. Terviseamet võtab ühendust nendega, kes olid tõenäoliselt lähedases kontaktis nakatunud isikuga, ja soovitab neil piirata oma sotsiaalset suhtlust. Inimesi, kes olid potentsiaalselt kokku puutunud viirusega, julgustatakse vabatahtlikult jääma koju karantiini ja pidevalt jälgida oma tervislikku seisundit.
  • Karantiininõuet mittetäitvate isikutele võidakse määrata rahatrahv kuni 2000 eurot.
  • Lisateavet karantiininõuete kohta leiate Riigi Teataja lehelt.

Transpordi võimalused:

 • Kas ärilennud toimuvad? Jah.
  • Lennud Tallinna lennujaamast on jätkuvalt piiratud. Kuigi lennufirmad on hakanud jätkama mitmete varasemate lendudega. Vaata Tallinna Lennujaama veebilehte olemasolevate sihtkohtade kohta.
  • Ameeriklased, kes soovivad lennata Eestist USAsse, soovitatakse vaadata Tallinna Lennujaama kodulehte. Lennufirmade kontaktandmed on siin.
 • Kas ühistransport toimib? Jah.
  • Ühistranspordis nõutakse maskide kandmist.

Trahvid nõuete mittetäitmise korral: 

Isikule, kes ei täida karantiininõudeid võidakse teha rahatrahv kuni 9600 euro ulatuses.

Konsulaarteenused:

 • Kõik Konsulaarosakonna külastajad peavad kandma maske.
 • USA saatkond Tallinnas jätkab piiratud ulatuses kontaktsete kohtumiste planeerimisega passide ja sünnitunnistuste väljastamiseks ja muudeks teenusteks vastavalt vajadusele. Ameerika kodanikud peaksid meiega ühendust võtma aadressil acstallinn@state.gov .
 • USA saatkond Tallinnas menetleb C1/D, F, mõningaid J ning E-1 ja E-2 viisasid. Lisateavet leiate siit.
 • USA kodanikel, kes otsivad teavet CARES-seaduse kohta, sealhulgas üksikisikute ja  väikeettevõtete omanike abistamine, soovitatakse lisateabe saamiseks külastada IRS Coronavirus Tax Relief and Economic Impact Payment saiti.

Kohalikud lingid:

 • Eesti Terviseamet: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
 • Eesti Häirekeskus on loonud infotelefoni, mille eesmärk on lahendada COVID-19ga seotud  põhiküsimused, valides Eestist 1247. Infotelefon töötab ööpäevaringselt ja on tasuta. Info on kättesaadav inglise, eesti ja vene keeles. Kuid meditsiiniliste konsultatsioonide ja nõuannete saamiseks helistage perearsti nõustamisliinile aadressil 1220.
 • Politsei- ja Piirivalveameti üldine korraldus ajutise Eestis viibimise õigusliku aluse andmiseks.
 • Eesti valitsuse kriisiveeb sisaldab ulatuslikku loetelu pandeemiaga seotud küsimustest ja vastustest.
 • Terviseamet on loonud selle veebisaidi, mis sisaldab teavet COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis.
 • Teavet COVID-19 testimisvõimaluste kohta Eestis leiate siit.

Muud lingid: