DV- programm ehk viisaloterii 2022

DV-programm ehk viisaloterii väljastab aastas kuni 50 000 immigrandi viisat, mis valitakse kõigi viisataotlejate hulgast juhusliku valiku alusel isikutele, kes on pärit riikidest, kus on madal sisseränne Ameerika Ühendriikidesse.

DV-2022 registreerimisperiood on nüüd avatud. DV-programmi kohta lisateabe saamiseks või taotluse esitamiseks külastage aadressi https://travel.state.gov/.

DV-2022: registreerimine veebis.

DV-2022 programmi veebipõhine registreerimisperiood algab kolmapäeval, 7. oktoobril 2020 kell 12:00  ja lõpeb teisipäeval, 10. novembril 2020 kell 12:00. Isikud, kes esitavad registreerimisperioodi jooksul rohkem kui ühe avalduse, diskvalifitseeritakse.

DV-2022 programmi juhised:

DV-2022 programmijuhendi ingliskeelne versioon on PDF-formaadis. Programmi DV-2022 ingliskeelne versioon on ainus ametlik dokument.