Haridus ja kultuur

USA suursaatkonna avalike suhete osakond Tallinnas (PAS) edendab Ameerika Ühendriikide ja Eesti vahelisi kodaniku-, majandus-, haridus- ja kultuurisidemeid suheldes kohalike juhtide, noorte, meedia ja laiema avalikkusega  mitmesugustel teemadel, sealhulgas turvalisus, meediakirjaoskus, ettevõtlikkus ja innovatsioon ning ühised väärtushinnangud. Meie Ameerika teabekeskustes toimuvad loengud, arutelud, filmiseansid ja töötoad teemadel, mis vastavad nii Eesti kui Ameerika huvidele. Samuti haldame erinevaid USA valitsuse toetatud akadeemilise ja erialase arengu vahetusprogramme Eesti kodanikele, sealhulgas rahvusvahelist juhtide koolitusprogrammi (IVLP) ja Fulbrighti haridusprogrammi. Nende ja muude programmide kohta lisateabe saamiseks külastage palun allpool olevaid linke.