Täiendav väikeprogrammide toetusmeede

Konkursikutse: Väiketoetuste Programm Ukraina Põgenike Abistamiseks

USA saatkonnal Tallinnas, koostöös USA Välisministeeriumi Euroopa ja Euraasia Bürooga, on hea meel teatada, et ootame taotlusi Täiendava Väikeprogrammide Toetusmeetmele potentsiaalsetelt partneritelt, kes töötavad Ukrainia põgenike abistamisega Eestis. Toetus on mõeldud täitmaks lünki põgenike abistamisel ja kaitsel.

PROGRAMMI EESMÄRGID:

Seoses Venemaa sõjaga Ukrainas ja sellest tuleneva enneolematu põgenikelainega, kuulutab Ameerika Ühendriikide Saatkond Tallinnas välja avatud konkursi valitsusvälistele ühingutele (MTÜd), kodanikuühiskonnale ning eraettevõtetele, kes aitavad Ukraina põgenikke Eestis, esitama pakkumist Täiendava Väikeprogrammide Toetusmeetmele. Ootame taotlusi kõikidelt organisatsioonidelt või inimestelt kes vastavad programmi sobivusnõutele. Taotlejate ettepanekud võivad keskenduda ühele või mitmele teemale. Rahastuste ettepanekud EI peaks katma kõiki teemasi ühes taotluses. Antud teade sõltub rahaliste vahendite olemasolust – lisainfoks palume külastada grants.gov lehekülge.