Marylandi ja Eesti sõpruslinnad

Sõpruslinnade programm

Alates 1993. aastast on Maryland ja Eesti olnud USA Rahvuskaardi riikliku sõpruslinnade programmi partneriteks. Riikliku partnerlusprogrammi eesmärk oli: “tugevdada kontakte Ameerika Ühendriikide sõjaväeringkondade ja alles 1991. aastal Nõukogude Liidu lagunemise tagajärjel iseseisvunud Eesti sõjaväeringkondade vahel. Partnerluse visiooniks oli võimaldada Eestil kuuluda vabade, stabiilsete ja jõukate riikide kogukonda, mis tegutsevad üheskoos, austades samal ajal isikute väärikust ja õigusi ning järgides riikliku suveräänsuse ja rahvusvahelise seaduse põhimõtteid.“

Selle partnerluse üha olulisemaks tsiviilelemendiks on sõpruslinnade programm. Praeguseks on sôpruslinnade suhted loodud kümne Marylandi ja Eesti linna vahel.