Eesti ja Marylandi osariigi partnerlus

Eesti ja Marylandi osariigi partnerlusprogramm

USA Rahvuskaardi osariikide partnerlusprogramm seob rahvuskaardi kui Kaitseministeeriumi haru partnerriigi sõjaväe, julgeolekujõudude ja katastroofidele reageerimise organisatsioonidega võimaldades vastastikku kasulikku  koostööd.

1993. aastal alanud partnerlus Marylandi osariigi ja Eesti vahel loodi algselt eesmärgiga tugevdada sõjalist sidet Ameerika Ühendriikide ja taasiseseisvunud Eesti vahel, kui see läks nõukogulikult üle demokraatlikule võimule. Siis loodud sidemed on tugevad ka tänapäeval ja sellest annab tunnistust jätkuv koostöö Marylandi rahvuskaardi ning Eesti Kaitseliidu ja kaitseväe vahel.

Marylandi ja Eesti partnerlinnad

Sõpruslinnade programm hõlmab tsiviilalast tegevust, mis tugevdab inimestevahelisi suhteid. Marylandi ning Eesti linnade ja maakondade vaheliste praeguste sõpruslinnade loetelu leiate veebisaidilt, mida haldab Marylandi-Eesti vahetusprogrammide nõukogu, mis on ametlik kahe partnerpiirkonna vastastikuste suhete koordinaator.