Väiketoetuste programm

TÄHELEPANU: 2023. finantsaasta väiketoetuste programm on lõppenud. Programm avatakse taas 2024. aasta jaanuaris.

 

Saatkonna väiketoetuste programm rahastab kuni 20 000 dollari suuruseid unikaalseid ja loomingulisi projekte, mis edendavad USA ja Eesti koostööd või edendavad USA kultuuri ja väärtusi vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

  • Tugevdada Euroopa ja Atlandi-ülest julgeolekut (sealhulgas toetus NATO-le, küberprobleemidele ja muudele ühistele julgeolekuprobleemidele, samuti desinformatsiooni vastu võitlemine)
  • Ülemaailmsete väljakutsetega silmitsi seismine ja ühiste eesmärkide saavutamine (sh koostöö toetamine kogu piirkonnas ja kogu maailmas, et edendada ühiseid eesmärke ja tugevdada jagatud väärtusi)
  • Suurendada majanduskoostööd ja vastupanuvõimet, innovatsiooni ja investeeringuid (sealhulgas toetada teadust, tehnoloogiat, inseneriteadusi, kunsti ja matemaatikat “STEAM”, võidelda kliimamuutuse vastu ning edendada ettevõtlust ja majandusarengut naiste ja alaesindatud kogukondade seas)
  • Edendada kogukondades jagatud väärtusi ja demokraatlikke põhimõtteid (sealhulgas toetada mitmekesisust, võrdsust ja kaasatust, sotsiaalset ühtekuuluvust ja integratsiooni ning inimõigusi, samuti projekte, mis tõstavad esile USA-Eesti partnerluse laiust ja sügavust)

Taotlusi võivad esitada mittetulundusühingud, haridusasutused või üksikisikud. Kasumlikud äriüksused või üksikisikud ei ole abikõlblikud.

Taotlused peavad olema inglise keeles ja need tuleb esitada VÄHEMALT 90 päeva enne projekti algust e-posti aadressil PATallinn@state.gov.

Kuigi saatkonna toetuste komitee võtab taotlusi vastu ja vaatab läbi jooksvalt, on eelisjärjekorras tähtajaks esitatud projektid (tähtaeg kuulutatakse välja 2024. aasta jaanuaris).

Projekti ettepaneku tegemiseks peab taotlev organisatsioon või üksikisik esitama föderaalse abi taotluse SF-424 ja eelarvevormi SF424A (saadaval parempoolses menüüs). Kui vormid ei avane kohe, salvestage need ja kasutage paremal asuvat nuppu “Luba kõik funktsioonid”.

  • Selleks, et saatkonna toetuste komisjon saaks teie projekti täielikult üle vaadata, soovitame taotlejatel tungivalt esitada ka esialgse toetusetaotluse vorm (Preliminary Grant Proposal Form saadaval ka parempoolses menüüs) või esitada sarnane projekti kirjeldus ja eelarve narratiiv.

USA riigitoetuse saamiseks peab organisatsioon või asutus olema SAM-i andmebaasis aktiivne. Registreerimise juhised on toodud parempoolses menüüs – alustage SAM Entity-Checklistiga ja avage link Financial Assistance Awards Only.

  • MÄRKUS. Kõik organisatsioonid, sealhulgas need, kes on varem saanud USA valitsustoetust, peavad igal aastal registreerima või uuendama oma registreeringut saidil SAM.gov.

Saatkond järgib USA valitsuse toetuste haldamise eeskirju ja määrusi.

Informatsiooni USA saatkonna poolt hallatavate väiketoetuste programmide, taotlusprotsessi ja taotlusvormide kohta leiate meie inglisekeelselt kodulehelt.

Küsimustega palun võtke ühendust aadressil PATallinn@state.gov.

PETTUSTE ENNETAMISE HOIATUS

Stipendiumide haldussüsteem (SAM) on ametlik tasuta USA valitsuse hallatav veebisait. Süsteemis SAM on võimalik oma ettevõtet tasuta registreerida ja sellel veebisaidil saab tasuta abi.

Kahjuks võtavad pahatahtlikud tegutsejad aktiivselt ühendust sam.govis registreeritud asutustega, et pakkuda oma teenuseid tasu eest. Nende pahatahtlike e-mailide ja kirjade taga olevad petturid tahavad ennast näidata USA valitsuse töötajatena ning üritavad sam.govis registreeritud ettevõtetelt raha välja meelitada. Tavalised stsenaariumid hõlmavad lõpetamata rakendust, staatuse uuendamist või muutmist.

Ehkki ettevõtted võivad saada USA valitsuselt e-kirja, mis tuletab neile meelde staatuse uuendamist, ei küsi kirjavahetus kunagi mingit tasu.

Kui teie või teie organisatsioon saab kahtlase e-kirja, palun jagage seda kohe oma kontaktidega USA saatkonnas või edastage kiri aadressile PATallinn@state.gov.

Aitäh.