Väiketoetuste programm

USA saatkond Tallinnas ootab ainulaadseid ja loomingulisi ettepanekuid mittetulundusühingutelt, haridusasutustelt ja üksikisikutelt.

Saatkonna väiketoetuste programmiga rahastatakse projekte, mis tugevdavad USA ja Eesti koostööd või edendavad USA kultuuri ja väärtusi vähemalt ühes järgmistest valdkondadest:

Euroopa ja Atlandi-ülene julgeolek (sealhulgas NATO toetamine, küberprobleemid ja muud ühised julgeolekuprobleemid);

Majanduse kaasamine, innovatsioon ja investeeringud (sealhulgas teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduste, kunsti ja matemaatika  “STEAM”, ettevõtluse ning naiste ja vähemuste majandusarengu toetamine);

Läänelikud väärtused ja demokraatlikud põhimõtted (sealhulgas sotsiaalse ühtekuuluvuse, integratsiooni ja jagatud väärtuste toetamine).

USA-Eesti partnerlus (sealhulgas projektid, mis tähistavad 2022. aastal USA ja Eesti diplomaatiliste suhete 100. aastapäeva).

Taotlused peavad olema inglise keeles ja need tuleb esitada vähemalt 90 päeva enne projekti algust.

Informatsiooni USA saatkonna poolt hallatavate väiketoetuste programmide, taotlusprotsessi ja taotlusvormide kohta leiate meie inglisekeelselt kodulehelt.

Küsimustega palun võtke ühendust aadressil USASaatkond@state.gov.

PETTUSTE ENNETAMISE HOIATUS

Stipendiumide haldussüsteem (SAM) on ametlik tasuta USA valitsuse hallatav veebisait. Süsteemis SAM on võimalik oma ettevõtet tasuta registreerida ja sellel veebisaidil saab tasuta abi.

Kahjuks võtavad pahatahtlikud tegutsejad aktiivselt ühendust sam.govis registreeritud asutustega, et pakkuda oma teenuseid tasu eest. Nende pahatahtlike e-mailide ja kirjade taga olevad petturid tahavad ennast näidata USA valitsuse töötajatena ning üritavad sam.govis registreeritud ettevõtetelt raha välja meelitada. Tavalised stsenaariumid hõlmavad lõpetamata rakendust, staatuse uuendamist või muutmist.

Ehkki ettevõtted võivad saada USA valitsuselt e-kirja, mis tuletab neile meelde staatuse uuendamist, ei küsi kirjavahetus kunagi mingit tasu.

Kui teie või teie organisatsioon saab kahtlase e-kirja, palun jagage seda kohe oma kontaktidega USA saatkonnas või edastage kiri aadressile USASaatkond@state.gov.

Aitäh.