Väiketoetuste programm

Ameerika Ühendriikide Tallinna saatkond Eestis.

USA saatkond haldab väiketoetuste  programmi, millega toetatakse mitmesuguseid USA kultuuri ja väärtusi tutvustavaid projekte. Taotlusi vaadatakse läbi ja hinnatakse jooksvalt ning otsused võetakse vastu sõltuvalt rahalistest võimalustest.

Saatkond ootab unikaalsete ja loominguliste projektide ettepanekuid mittetulunduslikelt organisatsioonidelt, haridusasutustelt ja eraisikutelt. Eelistatud on projektid kolmes valdkonnas:

1.Turvaline Euroopa ja Euro-Atlandi integratsioon ning stabiilsus;
2. Atlandiülene majandus;
3. Demokraatlikud väärtused ja kodanike kaasatus (kaasamine?)

Toetuse taotlemiseks täitke vorm ja saatke e-postiga aadressile USASaatkond@state.gov

Taotlus tuleb esitada inglise keeles ja vastus saadetakse taotlejale 60 päeva jooksul.

Taotlemisel palume arvestada nõudmisega, et kõik USA valitsusasutustelt toetust taotlevad organisatsioonid nii USAs kui välisriikides peavad omama DUNS andmebaasi numbrit, NCAGE koodi ja omama kehtivat kontot SAM süsteemis. Eelnimetatud nõudmiste täitmiseks on vajalikud lingid taotlusvormil ning juhtnöörid on saadaval ka käesoleva lehekülje paremal serval.

Küsimustega palun võtke ühendust aadressil USASaatkond@state.gov.