Vahetusprogrammid

USA valitsus toetab erinevaid vahetusprogramme üle kogu maailma. Programmid, mida pakutakse eesti kodanikele, sealhulgas keskkooliõpilastele, ülikoolitudengitele, teadlastele, õppejõududele ning spetsialistidele, on loetletud järgnevalt.

 

Järgnevad võimalused sobivad õpilastele kõrgemas kooliastmes vanusevahemiskus 15 – 18 aastat.  Kuigi nendes programmides osalemine eeldab inglise keele oskust, on info saadaval ka eesti ja vene keeles. 

The Future Leaders Exchange (FLEX) Program

Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Institute

 

 

 

Järgnevad võimalused sobivad kas bakalaureuse või kõrgema astme ülikoolitaseme tudengitele vanusevahemikus 18 – 30 aastat.

Et neis programmides osalemine eeldab inglise keele valdamist, on programmiinfo saadaval vaid inglise keeles.

Fulbright Graduate Student Program

SUSI Program for Students

Järgnevad võimalused sobivad erinevate elualade spetsialistidele, sealhulgas ettevõtjatele, uurimustööde tegijatele, teadlastele ja õpetajatele. Vanuse, haridustaseme ning erialase kogemuse nõuded varieeruvad.

Et neis programmides osalemine eeldab inglise keele valdamist, on programmiinfo saadaval vaid inglise keeles.

Spetsialistid

Fulbright Specialists Program

Hubert Humphrey Fellowship Program