Eesti Vabariik ja USA välisministeerium laiendavad Fulbright vahetusprogrammi raames koostööd

3. september, 2019

28. augustil, 2019, uuendasid Eesti Haridus – ja Teadusministeerium ning Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis Fulbrighti akadeemilise vahetusprogrammi käsitleva vastastikkuse mõistmise memorandumit. See uuendus võimaldab paremat ning ulatuslikumat koostööd kahe riigi  haridus – ja teaduasutuste vahel, lisades ressursse Fulbrighti vahetusprogrammidesse eesti teadlastele ning üliõpilastele ning edendab kahe riigi vastastikust mõistmist ning sõprust. Memorandumi originaali allkirjastasid Eesti ning USA esindajad 2007. aastal, mida pikendati ning uuendati 2015. aastal.

Eesti ning Ameerika Ühendriikide vaheline akadeemiliste vahetusprogrammide ajalugu ulatub 1970’te aastate lõppu ning sai õige hoo sisse peale Eesti taasiseseisvumist. Kui 1991. aasta  oktoobris taastati kahe riigi vahelised diplomaatilised suhted, alustas Fulbrighti programmi administreerimist Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis. Saatkonna avalike suhete osakond haldab ja vahendab nii Ameerika teadlaste, üliõpilaste ja inglise keele õppeabi programme Eestis kui ka Eesti teadlaste, noorteadlaste ning üliõpilaste teadus – ja õppeprogramme Ameerika Ühendriikide parimate kõrgkoolide juures. Lisaks toetavad USA Välisministeerium ning Eesti kõrgkoolid aastas kuni kolme lühiajalist Fulbright Spetsialisti akadeemilist programmi.

Alates 1991. aastast on enam kui 200 eesti teadlast, õppejõudu ning tudengit õpetanud, õppinud ning läbi viinud teadusprojekte nimekate Ameerika Ühendriikide ülikoolide juures, sealhulgas Harvadi, Stanfordi, Berkeley ülikoolides, NASA ning U.S. Naval War College’I teadusasutustes. Eesti ülikoolid on omakorda võõrustanud pea 200 ameerika külalislektorit ning – tudengit, kellest paljudest on saanud oma ala eksperdid ja õppejõud. Ameerika Ühendriikide saatkond Tallinnas ning Eesti Haridus – ja Teadusministeerium hindavad kõrgelt kahe riigi vahelist akadeemilist ja haridusalast koostööd, ning meil on suur rõõm, et saame ka edaspidi kasvatada meie teadusvahetusele tugevat alust.

Fulbrighti programm, mida haldab Ameerika Ühendriikide valitsus koostöös enam kui 160 riigiga üle terve maailma, on mitmekesine ning dünaamiline koostöövõrgustik teadlastest, vilistlastest ning partneritest, kes jagavad ühist huvi teadussaavutuste, ühiste arusaamade ning elu parandamise vastu kõigi jaoks maailmas.

Alates 1946. aastal Ameerika Ühendriikide Kongressi poolt algatatud programmi loomisest, on Fulbrighti programm andnud enam kui 390,000 teadlasele, õpetajale, tudengile, kunstnikule ning õppejõule võimaluse end täiendada, ideid vahetada, koostööd teha ning panustada omalt poolt meie ühiste murede lahendusse.