President Obama ja peaminister Rôivase sônavôtud USA ja Eesti sôjaväelastele

VALGE MAJA

Pressisekretäri büroo

Koheseks avaldamiseks        3. september 2014

USA PRESIDENDI OBAMA JA

EESTI PEAMINISTRI RÕIVASE SÕNAVÕTUD

USA JA EESTI SÕJAVÄELASTELE

Tallinna Lennuvälja angaar

Tallinn, Eesti

16.48 Eesti aja järgi

PEAMINISTER RÕIVAS: Härra president; Eesti Kaitseväe ülem; USA kompanii „Sky Soldiers“, Skaudipataljon, kompanii „Charlie“; daamid ja härrad – mul on suur rõõm ja suur au öelda Teile, härra president, ja Teie sõduritele tere tulemast siia Tallinnasse.

Seisan austusega ja suurt uhkust tundes meie kahe riigi sõdurite ees. Olen uhke Eesti sõdurite üle ja tunnen uhkust, nähes neid seismas meie liitlase, Ameerika Ühendriikide sõdurite kõrval. Kõik need sõjaväelased on siin Eestis ühiselt õppustel. Aga te olete ka ühiselt teeninud, oma kodudest kaugel Afganistanis ja Iraagis, kaitstes meie eluviisi ning ühiseid väärtusi.

Oma teenistuse ja ohverduse läbi olete meie suhteid tugevdanud. Teie esindate neid väärtusi, põhimõtteid ja uskumusi, mis meie vahelist sõprust sümboliseerivad. Meie ees seisev kompanii „Charlie“ on esimene üksus, kelle me Lõuna-Afganistani saatsime ning see osutus ka viimaseks selles konfliktis tegevaks üksuseks. Te võitlesite relvavendadena külg külje kõrval Ameerika Ühendriikide sõduritega. Te ületasite samu väljakutseid ja raskusi. Te kannatasite koos südikalt seda, et pidite armastatutest eemal olema ning tõite lahinguväljadel ka samu kurbi ohvreid, kaitstes ühist missiooni.

Me ei unusta kunagi oma vapraid mehi ja naisi, kes andsid oma elu, et meie saaksime rahus ja vabaduses elada. Pole oluline, kas olete pärit (kuuldamatu) Eestist või (kuuldamatu), kas olete Saaremaalt või Havailt – teie kõigi pühendumus ja lojaalne teenistus on hindamatu. Teie kui sõdurid, madrused ja lendurid olete eeskujuks riigi suurusest olenemata. Te demonstreerite meie usku samadesse väärtustesse ja põhimõtetesse. Selle kaudu anname mõlemad panuse maailma paremaks muutmisse. Me mõlemad seisame selle eest, mis on õige ja hea. Me mõlemad oleme valmis võtma vastutuse selle eest, et aidata kindlustada kõigi meie kõrval seisvate riikide vabadus ja õitseng.

Tänan Teid, härra president, et seisate siin Eestis meie kõrval. Teie kohalolu annab meile ühtaegu kindlustunde ja otsusekindluse kaitsta vabadust ning õigust valida oma saatus ise. Samuti tänan meie vägesid nende tugevuse ja ohvrite eest, millega nad on selle võimalikuks teinud.

Härra president, tänan Teid veel kord. Annan nüüd sõna Teile.

PRESIDENT OBAMA: Tere päevast kõigile. Tänan Teid, peaminister Rõivas, Teie heade sõnade eest, Teie tänase koostöö eest ja selle eest, et olete meie allianssi nii suurepäraselt edasi aidanud.

Mul on suur au olla siin koos mõnede meie erakordsete sõjaväelastega – nii eestlaste kui ameeriklastega, nende hulgas ka legendaarse 173. õhuväebrigaadi „Sky Soldiers“ liikmed. Pidasin just äsja pika kõne, seetõttu ei hakka ma siin teist pikka kõnet pidama. Peamine põhjus, miks ma siin olen, on see, et teil kätt suruda ja teid tänada, sest tahan ühineda peaministri sõnadega ja väljendada igaühele teist meie tohutut austust ning nii Eesti kui Ameerika Ühendriikide rahva sügavat tänu.

Pea sada aastat tagasi, kui eestlased oma iseseisvuse eest võideldes abi otsisid, tulid ameeriklased siia appi. Mõned neist olid USA ohvitserid, kes andsid Eesti sõjaväele nõu ja aitasid luua Skaudipataljoni, mis ka täna siin on. Mõned neist olid Punase Risti liikmed. Ja mõned neist ameeriklastest andsid Eesti vabaduse eest oma elu.

NATO liitlastena seisime taas kõrvuti Iraagis ja Afganistanis. Meie väed teenisid seal külg külje kõrval. Ja nii ameeriklased kui eestlased tõid selles missioonis ülima ohvri, et kaitsta oma koduriigi turvalisust.

Täna seisate Ämari õhuväebaasis taas koos – koos õppustel, koos õppides. Ja teised 173. brigaadi liikmed roteerivad Lätis ja Leedus. Sellega edastate võimsa sõnumi, et NATO liitlastena seisame me koos. Me seisame ühiselt.

Härra peaminister, paljud täna siinviibivatest Ameerika Ühendriikide sõduritest kuuluvad ka 503. õhuväebrigaadi „The Rock“. Nad on tugevad. Nad on vastupidavad. Nad ei tagane. Ja NATO, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, kaitsevad Eestit, Lätit ja Leedut – kaitsevad kõiki meie NATO liitlasi. Ameeriklased olid uhkusega teie kõrval sajand tagasi, kui te oma iseseisvuse välja võitlesite. Jääme teie kõrvale ka tulevasteks sajanditeks, aidates teil seda iseseisvust kaitsta.

Niisiis, tänan Teid, härra peaminister, et olete olnud sedavõrd tugev partner. Ja tänan teid kõik, kes te olete ette astunud, vormi selga tõmmanud ja teeninud selles meie riikide julgeoleku jaoks nii olulises missioonis. Tunneme teie üle uhkust ning ei jõua teid ealeski ära tänada.

Jumal kaitsku teid. (Aplaus)

LÕPP      16.58 Eesti aja järgi