Kaitsekoostööleppe allkirjastamine – Suursaadik James D. Melville’I sõnavõtt

Koostöölepet allkirjastamas.

 

Foto: USA saatkond
Koostöölepingut allkirjastamas. Foto: USA saatkond

17. jaanuar 2017 Tallinn, Estonia

Mul on suur au ja hea meel olla siin täna hommikul. Esmalt tahaksin ma kiita teid ja teie suurepäraseid kolleege ministeeriumis selle eest, kuidas me suutsime koos töötades selle järgmise sammu meie kaitsekoostöös lõplikult vormistada.

Tänane kahepoolse kaitsekoostöölepingu allkirjastamine Ameerika Ühendriikide ja Eesti vahel on suur samm edasi täiustatud kaitse-ja julgeolekukoostöös Põhja-Atlandi alliansi kontekstis.

Kaitsekoostöö kokkulepe tagab seadusandliku raamistiku ja põhialused kahepoolsele kaitse ja julgeoleku alasele koostööle ning võimaldab laiaulatuslikke kaitse-teemalisi tegevusi meie vahel edendamaks USA-Eesti julgeoleku alast koostööd veel pikkadeks aastateks.

Kokkulepe tugineb kehtivale NATO vägede staatust puudutavale lepingule ning märgistab ära Eestis viibivate USA vägede konkreetsed garantiid/turve/kaitse?

Lisaks tagab see ka vajalikud sätted ning volitused USA isikkoosseisule, kes tegutsevad Eestis või Eestist – nagu kahepoolselt on kokkulepitud – et tugevdada Põhja- Balti regiooni julgeolekut.