Krimm on Ukraina

26. veebruar 2020

Michael R. Pompeo, USA välisminister

27. veebruaril möödub kuus aastat päevast, mil Venemaa annekteeris Ukrainas Krimmi poolsaare ja USA kinnitab veel kord: Krimm on Ukraina.  Nagu ka rõhutatakse meie 2018. aasta juulikuises Krimmi deklaratsioonis, USA ei tunnusta praegu, ega mitte kunagi Venemaa suveräänsuse nõudeid poolsaarele.  Kutsume Venemaad üles lõpetama Krimmi okupeerimine.

Krimmi okupeerimine Venemaa poolt ja üha kasvav militariseerimine on oht meie ühisele julgeolekule.  Vene okupatsioonivõimud jätkavad rünnakuid inimõigustele ja põhivabadustele, vaigistades jõhkralt kodanikuühiskonda ja meediat ning piirates usuvabadust.  Rohkem kui 80 Krimmist pärit isikut, sealhulgas Krimmi tatari kogukonna liikmeid on vangistatud ja mõningaid ka piinatud Venemaa okupatsiooni rahumeelse vastuseisu tõttu.  Krimmi tatari kogukonna liikmed kogevad jätkuvalt põhjendamatuid reide oma kodudes ja mošeedes, okupatsioonivõimude jälitustegevust ja hirmutamist, piiranguid kultuurisündmustele ja nende esinduskogu Mejlis’i kriminaliseerimist.  Venemaa on sunniviisiliselt  ajanud armeeteenistusse ligi 20 000 Krimmi meest, rikkudes rahvusvahelisi õigusi. Okupatsioonivõimud piiravad usuvabadust, süüdistavad usklikke võltside terrorismisüüdistustega ja arestisid Ukraina ortodokse kiriku katedraali Simferopolis.  Ameerika Ühendriigid kutsuvad Venemaad vabastama kõik ukrainlased, kes on ebaseaduslikult vangistatud nende rahumeelsete eriarvamuste eest ja lõpetama Venemaa põhivabaduste kuritarvitamine Krimmis.

Kuus aastat hiljem toetub Venemaa endiselt valedele ja desinformatsioonile oma ebaõnnestunud katses seadustada ebaseaduslikke samme. Need jõupingutused on määratud läbikukkumisele.  Maailm ei unusta kunagi Venemaa ebaseaduslikku sissetungi Ukrainasse.  USA mõistab hukka Venemaa ebaseaduslikud tegevused Krimmis ja jätkuvad agressiivsed toimingud Ukraina vastu, sealhulgas Donbas, ning jätkab Venemaa suhtes sanktsioonidega, kuni ta annab kontrolli Krimmi üle Ukrainale tagasi ja viib Minski lepingutest tulenevad kohustused täielikult ellu.