Nais-sõjaväelased on eeskujuks tüdrukute laagris Women in Science (WiSci) – STEAM Camp for Girls

16. juuli 2019

Sel nädalal saabuvad USA merejalaväelased Norrast, Saksamaalt ja Ameerika Ühendriikidest Tallinnasse, et toetada tüdrukute laagrit  Women in Science (WiSci) STEAM Camp for Girls.  Laagri korraldajad on avaliku ja erasektori ettevõtted, USA välisministeerium, ÜRO fond Girl Up, Intel, Google, NASA,  Ameerika Mikrobioloogia Ühing (ASM), Tallinna Linnavalitsus, Telia, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, MTÜ “Spirit of America” ja paljud kohalikud organisatsioonid.

Laagrist võtavad kahe nädala jooksul osa 100 tüdrukut Eestist, Gruusiast, Lätist, Poolast ja USAst, saades tehnilisi oskusi oma ala spetsialistidelt luues sõprussuhteid teiste riikidega. Kõik USA nais-merejalaväelased on laagris osalejatele juhendajateks, näidates kuidas tüdrukute teadmised WiSci laagri kaudu arenevad, et teha tulevikus  karjääri teaduse, tehnika, insenerioskuste, kunsti, disaini ja matemaatika (STEAM) valdkondades. 

Sõjaväelaste kaasamine selles laagris toetab “Naised, Rahu ja Julgeolek” (“Women Peace and Security” (WPS)) tegevuskava, mis on määratletud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1325, ning sätestatud 2019. aastal allkirjastatud uues USA strateegias.  Osalevatel merejalaväelastel on erinev taust, sealhulgas rahanduse-, lennunduse-, küber- ja sõjaväeteaduse-, ning  õigusalane. 

Tänu tavaliste isamaaliste ameeriklaste panusele  MTÜ “Spirit of America” kaudu, viivad merejalaväelased laagris osalejad linnaekskursioonile Tartusse, külastatakse teaduskeskust AHHAA, tutvutakse Tartu Observatooriumiga ja osaletakse Hansa päevadel. “Spirit of America” aitab kogu maailmas Ameerika Ühendriikide riigiteenistujaid, kes töötavad välismaa missioonidel. Selle organisatsiooni eesmärgiks on tagada nii välismaal töötavate ameeriklaste kui ka kohalike elanike ja koostööpartnerite  turvalisus ja edu.

Lisaks WiSci üritustele külastavad merejalaväelased sel nädalal Aegna saarel riigikaitse õppelaagrit, kus õpetavad esmaabi, veeohutust ja veesõiduki turvalisust. Merejalaväelased külastavad ka Harku vallas toimuvat riigikaitse laagrit, millest võtab osa 100 õpilast. Nad juhendavad erinevaid tegevusi, sealhulgas füüsilist trenni ja orienteerumist.USA merejalaväelastel on Eestiga pikaajalised suhted tänu erinevate kogukondadega läbiviidud ühistegevusele, samuti tänu iga-aastasele õppusele BALTOPS.

Lisateabe saamiseks WiSci STEAM Camp for Girls’i kohta külastage veebilehte “Girl Up” veebisaidi või USA välisministeeriumi WiSci lehte, jälgige # WiSci2019 ja #WiSciEstonia sotsiaalmeedias,või võtke ühendust USA saatkonnaga.