Õppus Rapid Forge lõpeb Balti riikides ja Poolas

Neljapäev, 25. juuli 2019

Õppus Rapid Forge, mis algas 8.-25. juulil Saksamaal Spangdahlemi lennubaasis (AB), lõpeb täna  Eesti, Läti, Leedu ja Poola lennubaasides.

Euroopa heidutusalgatuse (EDI) rahastamise kaudu ja USA Euroopa õhujõudude ja Aafrika õhujõudude (USAFE) juhtimisel suurendab operatsioon Rapid Forge USA vägede valmisolekut ja reageerimisvõimet Euroopas, et toetada NATO liitlaste ühist kaitset ja julgeolekut, samal ajal tugevdades USA partnerite turvalisust ja võimekust. Operatsioonis osalesid hävituslennukid F-35A Lightning II ja F-15E Strike Eagle, aga ka teised USAFE-pärit lennukid, mis lendasid välja oma kodubaasidest.

F-35-d lähetatakse 388. ja 419. Utah’s asuvast Hill Air Force baasist, hävituslennukid F-15E  Põhja-Carolinas asuvast 4. Fighter Wing, Seymour Johnsoni Air Force baasist, ja transpordilennukid MC-130J Inglismaal, Mildenhallis asuvast 352. Special Operations Wing at Royal Air Force (RAF) baasist.

Lennukite F-15E Strike Eagle ja MC-130J II meeskonnad viisid Ämari lennubaasis maapinnal läbi kiirtankimisõppused.

The Forward Arming and Refueling Point (FARP) (Relvastamise ja tankimise eelpunkt) on Ameerika Ühendriikide erioperatsioonide väejuhatuse võimekus, mida kasutatakse eriolukordades  tankimiseks, siis kui tavapäraste tankimisjaamade kasutamine või õhus tankimine pole võimalik.

USAFE ja AFSOC meeskonnad on erinevatel Eesti lennuväljadel läbi viinud õppusi, mille käigus harjutati lähiõhukaitset, hävitajate põhimanöövreid ja vaenlase õhutõrjemeetmete mahasurumist.

Atlandi-ülesed strateegilised suhted Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel on kestnud enam kui 70 aastat ning nende aluseks on ühised väärtused, kogemused ja visioon. USA Euroopa õhujõud ja Aafrika õhujõud näitavad Ameerika jätkuvat pühendumist vastastikuste huvide kaitsmisel ja näitab meie võimekust reageerida piirkonna ohtudele.

USA on viimastel aastatel osutanud Eestile kombineeritud julgeolekuabi rohkem kui 100 miljoni dollari eest ja korraldab aastas ligi 150 sõjaväeõppust, üle 60 neist toimuvad koos USA personaliga.