Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhted

  1. USA ja Eesti Vabariigi suhete ajalugu
  2. Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhted
  3. Eesti ja NATO

Ameerika Ühendriigid on Eesti üks olulisemaid liitlasi – kahe riigi vahelised suhted on tugevad, mida kinnitab riikidevaheline dialoog mitmetes nii Eestile kui USAle olulistes küsimustes. Poliitilise dialoogi kõrval ilmestab Eesti ja USA kahepoolseid suhteid tõhus praktiline  riigikaitse-alane koostöö ning viimastel aastatel on intensiivistunud ka praktiline koostöö kübervaldkonnas ning demokraatia edendamisel. Regionaalsetes küsimustes toimub tihe dialoog EPINE (Enhanced Partnership in Northern Europe) raamistikus.

Alates 29. märtsist 2004 on Eesti NATO liikmesriik, mis tähendab tugevdatud liitlassuhet Eesti ja teiste alliansi liikmete, sealhulgas USA, vahel. Eesti NATO-ga liitumise otsus tehti 2002. a. Praha NATO tippkohtumisel. USA roll selle otsuse kujundamisel ja heakskiitmisel oli määrav. Ameerika Ühendriikide Senat ratifitseeris ühehäälselt Eesti liitumise NATO-ga 8. mail 2003. a. Lisaks otsestele julgeolekupoliitilistele aspektidele evib järjest suuremat tähtsust koostöö küberturvalisuse ja internetivabaduse valdkonnas ning ühised projektid arenevate demokraatiate toetuseks (Leaders Engaged in New Democracies (LEND), Lifeline Foundation). Kübervaldkonnas toimuva praktilise koostöö tihenemisele on oluliselt kaasa aidanud 2013. aasta detsembris Eesti ja USA välisministrite poolt allkirjastatud kahepoolne küberkoostöö avaldus. Lisaks eelnevale tehakse tööd ka selle nimel, et jätkuks aktiivne majanduskoostöö kahe riigi vahel.