Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhted

  1. USA ja Eesti Vabariigi suhete ajalugu
  2. Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhted
  3. Eesti ja NATO

Ameerika Ühendriigid ja Eesti on globaalsed partnerid ja tugevad liitlased. Ameerika Ühendriikide ja Eesti suhted on olnud sada aastat püsivad ja stabiilsed.

Alates 28. juulist 1922, kui Ameerika Ühendriigid tunnustasid Eesti Vabariiki, on USA vankumatult toetanud Eesti iseseisvust. Isegi Eesti ebaseadusliku okupeerimise ajal Nõukogude Liidu poolt 1940–1991, tunnustas Ameerika Ühendriikide valitsus Eesti diplomaatilist esindust Eesti Vabariigi seadusliku esindajana. Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse tunnustamine on olnud Eesti ja USA suhete nurgakiviks ning USA pole kunagi tunnustanud Eesti annekteerimist Nõukogude Liidu poolt. Pärast seda, kui USA taasavas 4. septembril 1991 oma saatkonna Tallinnas, on meie suhted keskendunud Atlandi-ülese julgeoleku edendamisele, ettevõtluse ja innovatsiooni kaudu majanduskasvu tugevdamisele ning ühiste väärtuste, sealhulgas demokraatia, inimõiguste ja sotsiaalse ühtekuuluvuse austamisele.

Ameerika Ühendriikide ja Eesti partnerlus on mitmekesine. USA ja Eesti teevad NATO liitlastena koostööd Atlandi-ülese julgeoleku tugevdamiseks, terrorismivastaste operatsioonide toetamiseks ja küberkaitse tugevdamiseks. Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja teistel rahvusvahelistel foorumitel töötavad USA ja Eesti demokraatlike väärtuste edendamisel, inimõiguste kaitsmisel ning rahu ja stabiilsuse tugevdamisel kogu maailmas. Ameerika Ühendriikide ja Eesti suhteid iseloomustab tugev koostöö kaitse- ja julgeolekupoliitika, globaalse arengu, majandusliku õitsengu ning hariduse ja kultuuri valdkonnas.

Ameerika Ühendriigid on pühendunud tihedate sidemete tugevdamisele Eestiga, mille aluseks on meie ühised väärtushinnangud, ideaalid ja huvid. Saatkonna ja selle töö kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehelekülge https://ee.usembassy.gov/embassy/tallinn/.