Ameerika Ühendriikide välisminister

Secretary Blinken's Official Department Photo with American Flag Antony J. Blinken

Antony J. Blinken vannutati USA 71. välisministriks 26. jaanuaril 2021.

President Biden nimetas ta sellesse ametisse 23. novembril 2020 ja USA senat kinnitas ta 26. jaanuaril 2021. Järgmisel päeval vannutas ta ametisse asepresident Kamala Harris.

Hr Blinken on olnud tegev üle kolmekümne aasta ja kolme presidendi administratsioonis, kujundades USA välispoliitikat, tagades USA huvide kaitsmise ja tegutsedes Ameerika rahva heaks. President Barack Obama valitsemise ajal oli ta aastatel 2015–2017 välisministri asetäitja, enne seda töötas aga president Obama riikliku julgeoleku nõuniku asetäitjana. Selles rollis juhtis Blinken ametkondadevahelise komitee tegevust. Sellesse komiteesse kuulusid ametkondade juhtide asetäitjad. Ametkondadevaheline komitee on valitsuse välispoliitika kujundamise peamine foorum.

President Obama esimese valitsemisaja jooksul töötas Blinken tollase asepresidendi Joe Bideni riikliku julgeolekunõunikuna. See annab tunnistust nende pikast tööalasest suhtest, mis algas juba 2002. aastal, kui hr Blinken alustas kuus aastat kestnud tööd Demokraatliku Partei personaliülemana USA Senati välissuhete komitees. Senaator Biden oli tollal selle komitee juht (aastatel 2001–2003 ja uuesti 2007–2009).

President Clintoni administratsioonis oli Blinken riikliku julgeolekunõukogu liige. Sealhulgas töötas ta kaks aastat Euroopa asjade vanemdirektorina, olles presidendi peamine nõunik Euroopa riikide, Euroopa Liidu ja NATO küsimustes. Lisaks kirjutas ta neli aastat president Clintoni välispoliitikaga seotud kõnesid ja juhtis riikliku julgeolekunõukogu strateegilise planeerimise gruppi.
Blinkeni riigiteenistus algas USA välisministeeriumis. Aastatel 1993–1994 töötas ta eriassistendina ametkonnas, mis tollal kandis nime „Euroopa ja Kanada asjade büroo“. Nüüd tunneb ta uhkust selle üle, et juhib ametkonda, kus ta pea 30 aastat tagasi alustas oma riigiteenistuja karjääri.

Riigiteenistuse kõrval on Blinken töötanud ka erasektoris, kodanikuühiskonna organisatsioonides ja ajakirjanduses. Ta on üks rahvusvahelise strateegilise konsultatsioonifirma WestExec Advisors asutajatest. Firma on spetsialiseerunud geopoliitikale ja riiklikule julgeolekule. Aastatel 2001–2002 töötas ta vanemteadurina Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskuses. Enne riigiteenistusse asumist töötas hr Blinken juristina New Yorgis ja Pariisis. Samuti töötas ta reporterina ajakirjas The New Republic ja on kirjutanud raamatu „Ally Versus Ally: America, Europe and the Siberian Pipeline Crisis“ („Liitlane liitlase vastu: Ameerika, Euroopa ja Siberi torustiku kriis“, kirjastus Praeger, 1987).

Hr Blinken käis alg- ja keskkoolis Pariisis (lõpetas kiitusega). Tal on bakalaureuse kraad prantsuse keeles. Ta on lõpetanud Harvardi ülikooli ja Columbia Ülikooli õigusteaduskonna. Abielus. Abikaasa on Evan Ryan. Neil on kaks last.

Täispikkuses eluloo inglise keeles leiate siit.