Ameerika Ühendriikide asepresident

Vice President Mike PenceMichael R. Pence sündis Indiana osariigis Columbuses 7. juunil 1959. aastal. Tema  vanematel Edward ja Nancy Pence’il oli kuus last. Poisikesena oli Michael nn. Ameerika unelma otsene tunnistaja. Pence’i vanaisa immigreerus Ameerika Ühendriikidesse 17-aastaselt ning perekond asus elama Kesk-Läände. Tulevane asepresident oli tunnistajaks, kuidas tema vanemad lõid omaenda kätega kõige olulisema – pere, äri ja hea nime. Väikeses Indiana kodulinnas eduka esmatarbekaupade äri rajanud ema ja isa käe all kasvatati poissi tähtsustama töökust, usku ning perekonda.

1981.aastal astus asepresident Pence Hanoveri Kolledžisse, mille lõpetas  bakalaureusekraadiga ajaloo erialal. Kolledžiajal said uut tuult tiibadesse ka mehe kristlikud veendumused, mis on jäänud tema elus peamiseks ajendiks. Hiljem õppis Pence Indiana Ülikooli õigusteaduskonnas ning kohtus oma elu armastuse, Karen Pence’iga.

Pärast ülikooli lõpetamist töötas asepresident Pence juristina, oli sihtasutuse Indiana Policy Review Foundation (Indiana poliitika analüüsi sihtasutus) juht ning asus Indianas juhtima ka programmi The Mike Pence Show, mis hõlmas vestlussaateid raadios ja iganädalast ühiskonnaprobleeme käsitlevat televisiooniprogrammi. Mõne aasta jooksul sai mehest ka kolme lapse – Michaeli, Charlotte’i ja Audrey – isa.

Kasvades üles Indiana ontlike ja töökate elanike keskel, tundis asepresident Pence alati, et peab talle nii palju andnud osariigile ja riigile midagi ka vastutasuks andma. 2000. aastal kandideeris Pence edukalt kohalikule kongressikohale ning asuski 40-aastasena tööle Ameerika Ühendriikide Esindajatekojas.

Ida- ja Kesk-Indiana elanikud valisid asepresident Pence’i end Kongressis esindama kuuel korral. Kongressiliikmena toetas ja edendas Pence piiratud vastutusega valitsust, vastutustundlikku eelarvepoliitikat, majanduslikku arengut, hariduslikke võimalusi ja USA põhiseadust. Töökaaslased märkasid kiiresti mehe juhiomadusi ning valisid ta ühehäälselt esimeheks ühendustes House Republican Study Committee (Esindajatekoja vabariiklaste õppekomitee) ja House Republican Conference (Esindajatekoja vabariiklaste kongress). Oma töökohal aitas asepresident õhendada ja tõhustada valitsust, piirata kulutusi ning tuua võimu tagasi osariigi- ja kohalike omavalitsuste kätte.

Kui Indiana kodanikud valisid ta 2013. aastal Indiana osariigi 50. kuberneriks, lahkus asepresident Pence Washingtonist. Kubernerina toetas Pence endiselt piiratud vastutusega valitsust ja madalaid makse. Tegutsedes Indiana kubernerina, viis Pence sisse osariigi ajaloo suurimad maksukärped, alandades üksikisiku tulumaksumäärasid, ärieesmärkidel kasutatavale isiklikule varale kohalduvat maksu ning ettevõtte tulumaksu, eesmärgiga tõsta osariigi konkurentsivõimet ning meelitada ligi uusi investeeringuid ja hea palgaga töökohti. Tänu Pence’i vankumatule keskendumisele töökohtade loomisele, langes osariigi töötuse määr tema nelja ametiaasta jooksul poole võrra ning tema ametiaja lõpus oli tööga hõivatud viimase 200 aasta suurim arv Indiana elanikke.

Indiana kubernerina suurendas asepresident Pence koolide rahastamist, laiendas koolide valikut ning pani aluse Indiana ajaloo esimesele kuni viieaastastele lastele mõeldud haridusprogrammile. Pence muutis kõikides keskkoolides karjääriga seotu ja tehnilise hariduse prioriteediks. Asepresident Pence’i juhtimisel investeeriti „Ameerika ristteena“ tuntud Indianas enam kui 800 miljoni dollari väärtuses osariigi teedesse ja sildadesse. Rekordilistele maksukärbetele ning teedesse ja koolidesse tehtavatele uutele investeeringutele vaatamata jäi osariik eelarvepoliitiliselt vastutustundlikuks – asepresident tegi koostööd Indiana seadusandliku koguga Indiana General Assembly võtmaks vastu kaks tasakaalus eelarvet, mille tulemusel oli osariigil olemas tugev reserv ning AAA-krediidireiting, mida kadestas kogu riik.

Just tänu Indiana eduloole, asepresident Pence’i suurele seadusandlikule ja täideviivale kogemusele ning tugevatele perekondlikele väärtustele valiski president Donald Trump Mike Pence’i 2016. aasta juulis oma kaaskandidaadiks. 8. novembril 2016. aastal valis Ameerika rahvas presidendiks Donald Trumpi ja asepresidendiks Michael Pence’i. President Donald Trump ja asepresident Pence astusid ametisse 20. jaanuaril 2017.a.

Asepresident Mike Pence on tänulik Jumala armu, perekonna armastuse ja toetuse ning igale ameeriklasele sünnipäraselt kuuluva vabaduse eest. Ta tahab teha koostööd Ameerika rahvaga, et koos Ameerika taas suureks muuta.

Elulooandmete allikas: whitehouse.gov