USA toetab Eesti HIVi/AIDSi programmi

Ameerika Ühendriigid on juba aastaid pakkunud teistele riikidele tuge raske HIVi ja AIDSi ennetuse ja ravi probleemiga toime tulemisel. USA presidendi AIDSi-vastase võitluse operatiivplaan (PEPFAR) on suurim ühe riigi poolt ühe haiguse vastu võitlemiseks ette võetud algatus. Ameerika Ühendriikide valitsus toetab PEPFARi kaudu HIVi- ja AIDSi-vastast võitlust haavatavates arengumaades. USA valitsus on alates 2009. aastast investeerinud PEPFARi ning selle kaudu ülemaailmsesse HIVi- ja AIDSi-vastasesse tegevusse peaaegu 65 miljardit USA dollarit. Ehkki programmist on olnud tegelikku kasu, on haiguse vastases võitluses tehtud edusammud ka Ameerika Ühendriikides jäänud ebaühtlaseks.

Saadik Melville saatis 8. veebruaril 2016. a. koos Briti saadiku Chris Holtby ja Soome saadiku Kirsti Narineniga Eesti parlamendi põhiseaduskomisjoni esimehele kirja Eesti valitsuse toetamiseks riigis lokkava HIVi ja AIDSi epideemia vastases võitluse, milles tehti muuhulgas ettepanek eraldiseisva parlamendikomisjoni loomiseks. Avaldame Eestile kiitust viimase kümnendi jooksul uute nakatumisjuhtumite protsendi vähendamise osas tehtud edusammude eest ja julgustame liikuma epideemiavastases võitluses uute saavutuste suunas.

Ameerika Ühendriikide valitsus toetab Eesti jõupingutusi epideemiavastases võitluses ka tulevikus mitmel moel. USA valitsuse alates 2002. aastast osutatud rahaline abi HIV-iga seotud koolituste, teadlikkuse parandamise, VVO-de võimaluste suurendamise ja riski vähendavate tegevuste tarvis küündib peaaegu 2,3 miljoni USA dollarini.

Praegu viib USA kaitseministeerium koos Eesti Kaitseliiduga läbi 625 000-dollarilist ennetusprogrammi (DHAPP), mis hõlmab juhtide kaasamist, poliitikasuundade väljatöötamist ning HIVi alast ennetus- ja koolitustööd ajateenijate seas. Eesti programmi edu on olnud eeskujuks sarnastele programmidele teistes riikides ning käesoleva aasta septembris viib DHAPP Tallinnas kogemuste jagamiseks läbi rahvusvahelise konverentsi.

Ameerika Ühendriigid jätkavad selles küsimuses Eesti valitsuse toetamist ning avalikkuse teadlikkuse parandamist selle globaalse väljakutse osas ka tulevikus.

Tsiteerides president Obama sõnu tema jaanuarikuisel sõnavõtul kongressi ees: „Praegu oleme HIVi- ja AIDSi-nuhtluse lõpetamiseks õigel teel. See on meil käeulatuses.“ AIDS-ivaba põlvkond on praegu saavutatav ning sellest võimalusest peab haarama kinni nii Eestis kui mujal maailmas.