Ukraina relvarahukokkulepe

John Kerry
Riigisekretär
Washington, D.C.

Ameerika Ühendriikidel on hea meel teavitada, et OSCE juhitud kolmepoolne kontaktgrupp jõudis liidukantsler Merkeli ning presidentide Hollande’i, Porošenko ja Putini üksmeelel kokkuleppele relvarahus ja raskerelvastuse tagasitõmbamises Ida-Ukrainast ja Minski septembrikokkulepete rakendamises. Euroopa liitlaste, liidukantsler Merkeli ja president Hollande’i ning nende meeskondade diplomaatilised pingutused selle kokkuleppe võimalikuks tegemisel on olnud erakordsed. Nüüd loevad teod. Esimene kokkuleppe proovilepaneku koht ja kõikehõlmava kokkuleppe perspektiivi määraja on relvarahu täielik rakendamine ja raskerelvastuse tagasitõmbamine kõikide konfliktiosaliste poolt – nii Ukraina, separatistide kui ka Venemaa poolt. Kõikidel osapooltel tuleb üles näidata täielikku vaoshoitust kuni pühapäeval kehtima hakkava relvarahuni, ning selle alla käib ka kohene Venemaa ja separatistide kallaletungi lõppemine Debaltsevele ja teistele Ukraina linnadele.

Kõikidel osapooltel on veel pikk tee minna enne rahu ja Ukraina iseseisvuse täieliku taastamiseni. Ameerika Ühendriigid on koos Euroopa liitlaste ja koostööpartneritega abistamiseks valmis. Me otsustame Venemaa ja separatistide pühendumust kokkuleppe täitmisesse nende tegude, mitte sõnade põhjal. Nagu ka eelnevalt öeldud, on Ameerika Ühendriigid valmis Venemaale kehtestatud sanktsioone leevendama juhul, kui Minski 2014. aasta septembrikokkulepped ja nüüd see kokkulepe täielikult rakenduvad. Selle alla käib täielik relvarahu, võõrvägede ja relvastuse väljaviimine Ukrainast, täielik Ukraina võimu taastamine rahvusvahelise piiri üle ning kõikide pantvangide vabastamine.

Ühtlasi on tervitatav uudis, et Ukraina valitsus ja IMF on jõudnud kokkuleppele, mis võimaldab IMF-il tagada Ukrainale majandusreformide toetamiseks 17,5 miljardi dollari suuruse finantsabi. See kokkulepe võimaldab Ukrainal jätkata tugevama, edukama ja demokraatlikuma tuleviku loomiseks vajalike reformidega.