Eesti ja USA üliõpilas- ja teadlasvahetuse toetamiseks allkirjastati Fulbrighti memorandum

Täna allkirjastati memorandum, mille eesmärk on soodustada ja laiendada üliõpilas- ja teadlasvahetust Eesti ja USA vahel. Fulbrighti programmi memorandumi allkirjastasid Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm ning Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis Jeffrey D. Levine.

Fulbrighti stipendiumiprogramm võimaldab Eesti üliõpilastel, haridustöötajatel ja teadlastel saada stipendiumi USAs õppimiseks, teadustöö tegemiseks või õpetamiseks. Sama programmi raames võtab Eesti vastu USA üliõpilasi ja teadlasi.

„Kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumine on Eesti jaoks väga oluline, meie eesmärk on suurendada nende valdkondade mõju Eesti ühiskonnale ja majandusele ning memorandum kindlasti toetab selle eesmärgi saavutamist,“ ütles kantsler Janar Holm. „Välistudengite arv Eesti kõrgkoolides on viimasel viiel aastal jõudsalt kasvanud ja ulatub juba viie protsendini üliõpilaste koguarvust. Valdkonnad, kus me Fulbrighti programmi raames võiksime edaspidi koostööd tugevdada, on infotehnoloogia ja tehnikaalad laiemalt. Meil oleks teineteisele palju õpetada ja teineteiselt õppida.“

Suursaadik Jeffrey D. Levine: “Tänase lepingu allkirjastamine kinnitab taaskord meie pühendumist haridus- ja teaduskoostööle, et tugevdada meie riikide inimeste omavahelisi suhteid, aidates kaasa majanduslike, poliitiliste ja kultuuriliste ühenduste loomisele, mis omakorda avavad uusi võimalusi meie ühiskondade parendamisel. Fulbrighti nimi ja vilistlasvõrgustiku tase on muljetavaldav, mida tõestab fakt, et Fulbrighti programmis osalenute seast on vōrsunud  53 Nobeli preemia laureaati. Ma olen väga rahul, et Eesti jätkab meie partnerina ning et me koos jätkame võimaluste otsimist Fulbrighti programmi kasvuks ning tugevdamiseks Eestis.”

Alates 1992. aastast on Fulbrighti stipendiumiprogrammi abil läinud Ameerika Ühendriikide tippülikoolidesse üle 80 Eesti teadlase ning üle 60 Eesti üliõpilase. Samuti on programmi raames Eesti ülikoolides õpetanud ning teaduskoostööprojektides osalenud üle 80 USA teadlase ning õppinud ühe 60 üliõpilase.

2014/2015. õppeaastal on Fulbrighti stipendiumiga USA-s kolm Eesti üliõpilast ja kolm õppejõudu. Ameerikast tuli Eestisse kaks õppejõudu ja kaks tudengit.

Vilistlaste seas on nimekaid teadlasi ja juhte

Programmi algatas Ameerika Ühendriikide senaator J. Williams Fulbright 1946. aastal. Tänaseks on saanud Fulbrighti programmist maailma üks tunnustatumaid rahvusvahelisi haridus- ja teadmusvahetusprogramme üliõpilastele, õppejõududele ning teadlastele.

Programm on laienenud enam kui 155 riiki. Vilistlaste hulka kuulub 53 Nobeli preemia laureaati, 78 Pulitzeri preemia võitjat, arvukalt nimekaid poliitikuid, riigijuhte ning ühiskonnategelasi.

Fulbrighti programmi vilistlased on ka mitmed nimekad eesti teadlased, näiteks kunstiteadlane Jaak Kangilaski, ühiskonnateadlane Raivo Vetik, semiootikud Mihhail Lotman ja Kalevi Kull, ajakirjandusõppejõud Priit Pullerits, Kunstiakadeemia uus rektor Mart Kalm. Fulbrighti programmi toel on alustanud oma karjääri Eesti Välisministeeriumi asekantsler Marina Kaljurand, filosoof Tõnu Viik ning paljud nimekad juhid ning spetsialistid eesti riigi- ja erasektoris.