Aasta hiljem – Venemaa okupatsioon Krimmis

Pressiesindaja Jen Psaki (USA välisministeeriumi foto)Jen Psaki
USA Riigidepartemangu pressiesindaja

Washington, DC, USA

Täna, aasta pärast Krimmis toimunud võltsi „referendumit“, mis korraldati ilmselgelt Ukraina seadusi ja konstitutsiooni rikkudes, väljendavad Ameerika Ühendriigid taas oma hukkamõistu hääletusele, mis ei olnud vabatahtlik, läbipaistev ega demokraatlik. Me ei tunnista nüüd ega ka tulevikus Venemaa annekteerimiskatset ja kutsume president Putinit üles lõpetama tema riigi okupatsioon Krimmis.

Aasta tagasi, kui Venemaa väed võtsid varjatult kontrolli peamiste valitsushoonete ja infrastruktuuri üle, sunniti Krimmi elanikud hääletama, seades nende ette võltsvaliku: ühineda Venemaaga või hääletada Krimmi iseseisvuse poolt. Kaks päeva hiljem üritas Venemaa Föderatsioon annekteerida suveräänse Ukraina territooriumi, rikkudes 70 aastat kestnud rahvusvahelist korda ja tõmmates endale kogu maailma vabade demokraatlike riikide hukkamõistu.

Viimase aasta jooksul on inimõiguste olukord Krimmis tugevasti halvenenud – kasvab vähemusrühmade ja usklike, eelkõige krimmitatarlaste represseerimine ja süstemaatiline põhivabadustest ilmajätmine. Kohalikke elanikke on vahistatud, üle kuulatud ja neid on ka kadunuks jäänud, vabaühendused ja sõltumatu meedia on poolsaarelt välja tõrjutud. Selline jõhkrutsemine on vastuvõetamatu ja me kutsume Venemaad üles edasisest väärkäitumisest hoiduma.

Sel nädalal, kui Venemaa püüab õigustada oma küünilist ja ettekavatsetud „Krimmi vabastamist“, kinnitame me, et Krimmiga seonduvad sanktsioonid jäävad püsima, senikaua kui kestab okupatsioon. Ameerika Ühendriigid toetavad jätkuvalt Ukraina suveräänsust, territoriaalset puutumatust ja enesemääramisõigust.