Eesti sai kätte Javelin tankitõrjerakettide saadetise

Eesti sôdurid demonstreerivad tankitôrjeraketisüsteemi Javelin laskmist. (Foto: mil.ee)
Eesti sôdurid demonstreerivad tankitôrjeraketisüsteemi Javelin laskmist.

Eesti kaitsevägi sai 20. märtsil kätte teise osa tankitõrjerakettide laskemoonasaadetisest.  33 miljoni dollari suurune ost rahastati USA Euroopa julgeolekumeetmeEuropean Reassurance Initiative(ERI) eelarvest.  USAs toodetud Javelin raketid on mõeldud kõikide maailmas kasutusel olevate tankide tõrjeks ning on USA armees rakendatud standardsüsteem.  Selle olulise kaitsevõime parandamise ostu koosrahastus on taaskordne näide liitlaste pühendumusest üksteise abistamisele rahvuslike kaitse tugevdamisel väliste julgeolekuohtude vastu.

“Eesti otsus hankida Javelin tankitõrjesüsteemid on näide sellest, kuidas täidetakse NATO lepingu artikkel 3 kohustust tagada oma rahvuslikku julgeolek,” ütles USA alaline esindaja NATO juures Douglas Lute.  “Ameerika Ühendriikide otsus kasutada ERI rahastust Eesti investeeringu täiendamiseks näitab meie jätkuvat pühendumist liitlaste julgeoleku tugevdamiseks, et tagada terviklik, vaba ning rahulik Euroopa.”

Hiljuti testis Eesti kaitsevägi oma äsja ostetud Javelin tankitõrje juhitavat raketisüsteemi näidislaskmise käigus.  Lühike video sellest Eesti uuest tankihävitaja näidislaskmisest on siin.