Wellesi deklaratsiooni 75. aastapäev

John Kerry
USA riigisekretär
Washington, DC
22. juuli 2015

Ühinen president Obama ja Ameerika Ühendriikide rahva nimel Eesti, Läti ja Leeduga, et tähistada 75 aastat tagasi välja antud Wellesi deklaratsiooni, millega mõisteti hukka nende vaprate riikide 1940. aastal toimunud jõuga annekteerimine Nõukogude Liidu poolt.

Mäletame seda deklaratsiooni, mille andis 23. juulil 1940 välja USA tollane riigisekretär Sumner Welles, kui vaieldamatut märki meie ühisest pühendumusest vabadusele, suveräänsusele ja territoriaalsele puutumatusele.

Wellesi deklaratsioon oli enam kui vaid ajutine sümboolne žest. 1940. aastast kuni Baltimaade täieliku taasiseseisvumiseni pool sajandit hiljem lehvisid Eesti, Läti ja Leedu lipud endiselt Washingtonis, nagu ka need rahvad uskusid endiselt, et tuleb päev, mil nad on taas vabad.

Nõukogude okupatsiooni pikkade aastate jooksul ei löönud Ameerika Ühendriikide pühendumus Baltimaade vabadusele kordagi vankuma. Sellest ajast on Ameerika imetlusega näinud, kuidas Balti rahvad on ehitanud üles tugeva demokraatia ja asunud oma teenitud kohale Euroopas ja transatlantilises kogukonnas.

Ka nüüd, liikudes aina kaugemale 21. sajandisse, jääb meie ühine pühendumus demokraatlikele väärtustele, turvalistele piiridele ja suveräänsete riikide territoriaalsele puutumatusele niisama vankumatuks ja elujõuliseks nagu alati.

Sellel tähtsal aastapäeval tähistame taas Balti riikide iseseisvust ja mälestame paljusid, kes selle tagamiseks kannatasid ja ohvreid tõid. Ameerika rahvas tervitab meie Balti sõpru NATO liitlastena, EL-i liikmetena ja partneritena, kes on pühendunud ühisele visioonile rahumeelsest, ühtsest ja vabast Euroopast.