Pressisekretäri avaldus seoses Venemaa diplomaatide väljasaatmisega

Avaldatud 26. märtsil 2018

President Donald J. Trump andis täna käsu saata Ühendriikidest välja kümned Vene diplomaadid ja sulgeda Venemaa konsulaat Seattle’is. Põhjusena toodi välja selle asukoha lähedus ühele allveelaevabaasile ja ettevõttele Boeing. Ühendriigid tegutsevad selles küsimuses koos NATO liitlaste ja partneritega üle maailma, et vastata Venemaa-poolsele sõjaotstarbelise keemiarelva kasutamisele Ühendkuningriigis, mis on üks viimastest näidetest Venemaa destabiliseerivast tegevusest maailmas.

Tänased sammud muudavad Ameerika Ühendriigid ohutumaks kohaks, vähendades Venemaa võimet luuretegevuseks ja USA riiklikku julgeolekut nõrgestavate salaoperatsioonide korraldamiseks. Nende sammudega teevad Ameerika Ühendriigid ühes liitlaste ja partneritega Venemaale selgeks, et tema tegevustel on tagajärjed. Ameerika Ühendriigid on paremate suhete loomise nimel valmis koostööks Venemaaga, kuid see saab toimuda vaid siis, kui Venemaa valitsus muudab oma käitumist.