Privaatsus

Me ei kogu teie kohta personaalseid andmeid (PII), kui te meie veebisaiti külastate, välja arvatud juhul, kui te ise otsustate neid andmeid meile edastada. Isikut tuvastavate andmete esitamine meie veebisaidi kaudu on vabatahtlik, kuid seda tehes annate oma nõusoleku kasutada neid andmeid nimetatud eesmärkidel. Meile teatud andmete edastamata jätmine võib põhjustada selle, et me ei saa teile soovitud teenust osutada. Kui otsustate meile Välisministeeriumi veebisaidi kaudu veebivormi täitmise teel, e-kirja saatmise teel või muul viisil personaalseid andmeid edastada, siis kasutame neid andmeid selleks, et saaksime teile paremini soovitud teavet anda, teenust osutada või vastata. Teilt saadav teave sõltub teie tegevustest meie veebisaidi külastamisel.

Me kogume ja salvestame automaatselt domeeninime, mille kaudu te Internetti sisenete (.com, .edu jne.), kuupäeva ja kellaaja, millal te meie veebisaiti külastate, ning selle veebisaidi aadressi, millelt te meie saidile suundusite (näiteks otsingumootor või viitav lehekülg). Kasutame neid andmeid meie veebisaidi erinevate lehtede külastajate arvu leidmiseks ja selleks, et veebisait teie ja teiste külastajate jaoks kasulikumaks teha.

Kui saadate meie e-kirja

Te võite otsustada meile oma personaalseid andmeid edastada, saates meile e-kirja oma kommentaari või küsimusega. Kasutame neid andmeid meie poolt pakutava teenuse paremaks muutmiseks või teie päringule vastamiseks. Vahel saadame teie e-kirja teistele Ameerika Ühendriikide valitsusasutustele, kus võivad olla paremad võimalused teid aidata. Me ei jaga teie e-kirju ühegi välise organisatsiooniga peale  korrakaitse volitatud uurijate.

Kolmandate isikute veebisaidid ja rakendused  

Me näitame viiteid sotsiaalvõrgustikele ja muudele kolmandate isikute veebisaitidele. Kasutame sotsiaalvõrgustikke välismaalastega suhtlemiseks ja ülemaailmse avaliku diplomaatiaga tegelemiseks. Sotsiaalvõrgustikud on kasutuses saatkonna sündmuste avalikustamiseks ja avaliku elu tegelastega suhtlemiseks. Samuti kasutame veebimõõdistuse ja isikupärastamise tehnoloogiaid, et mõõta meie veebisaitide ja nende erinevate osade külastajate arvu ning teha veebisaite külastajatele vajalikumaks. Mõnedel juhtudel võivad kolmandate isikute rakendused küsida konto registreerimiseks e-posti aadressi, kasutajanime, parooli ja geograafilist asukohta. Me ei kasuta kolmandate isikute veebisaite inimestelt personaalsete andmete nõudmiseks ega kogumiseks. Me ei kogu ega salvesta ühegi kolmandate isikute veebisaidi poolt kogutud personaalseid andmeid ning me ei avalda, müü ega edasta mingeid personaalseid andmeid ühelegi üksusele väljaspool Välisministeeriumi, välja arvatud juhul, kui seda nõuab korrakaitse või seadusandlus.

Me võime kasutada mitmesuguseid veebiküsitlusi juhuslike külastajate hulgast arvamuste ja tagasiside küsimiseks. Peamiselt kasutab Välisministeerium jooksvalt veebiküsitluste rakendust ForeSee Results American Customer Satisfaction Index (ACSI), saamaks tagasisidet ja andmeid külastajate rahulolu kohta meie veebisaitidega. Selles küsitluses ei koguta personaalseid andmeid. Kuigi küsitluse pakkumine ilmub külastajate hulgas juhuslikule valikule, on see vabatahtlik ning ei esine kõigil saatkonna veebilehtedel. Kui keeldute küsitlust täitmast, siis on teil ikkagi meie veebisaidil juurdepääs samale teabele ja samadele ressurssidele kui neil, kes küsitluse täidavad. Küsitluste tulemustele on juurdepääs ainult veebihalduritel ja muul selleks volitatud personalil, kes vajavad neid andmeid oma tööülesannete täitmiseks. Võime kasutada ka muid konkreetsetel eesmärkidel esitatavaid küsitlusi, mille kohta antakse selgitusi nende esitamise ajal.

Jälgitavuse ja isikupärastamise jaoks kogutavad andmed (küpsised) 

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvutisse, et oleks võimalik meeles pidada konkreetset teavet teie külastussessiooni kohta sel ajal, kui olete meie veebisaidiga ühenduses. Teie arvuti jagab küpsises sisalduvaid andmeid ainult veebisaidiga, mis selle salvestas ja ükski teine veebisait ei saa selle kohta päringuid esitada. Küpsiseid on kahte tüüpi:

  • Sessiooniküpsis: need säilivad ainult senikaua kui teie veebibrauser on avatud. Brauseri sulgedes sessiooniküpsis kustutatakse. Veebisaidid võivad kasutada sessiooniküpsiseid tehnilistel eesmärkidel, näiteks võimaldamaks saidil mugavamat liikumist, või selleks, et saaksite saidil toimingute tegemist oma eelistustele kohandada.
  • Püsiküpsis: need salvestatakse kasutaja kõvakettale selleks, et teha kindlaks, millised kasutajad on uued ja millised on juba varem veebisaidil käinud ning korduvkülastajate puhul selle tagamiseks, et igaüks täidaks ForeSee rahuloluküsitlust ainult ühe korra.

Kui te ei soovi, et sessiooniküpsiseid ja püsiküpsiseid teie arvutisse salvestataks, siis võite oma brauseris küpsised välja lülitada. Ka sellisel juhul on teil meie veebisaidil juurdepääs kogu teabele ja kõigile ressurssidele. Samas võib küpsiste väljalülitamine mõne veebisaidi toimimist mõjutada. Pidage silmas, et brauseris küpsiste väljalülitamine mõjutab küpsiste kasutust ka kõigil teistel veebisaitidel, mida te külastate.

Viited välistele veebisaitidele

Meie veebisaidil on palju viiteid teistele Ameerika Ühendriikide asutustele, saatkondadele, rahvusvahelistele ja eraorganisatsioonidele nii Ameerika Ühendriikides kui teistes riikides. Kui liigute viite kaudu mõnele välisele veebisaidile, siis väljute meie veebisaidilt ja edasisele veebikasutusele kohaldub selle veebisaidi privaatsuspoliitika.

Me anname endast parima, et esitada tõest ja täielikku teavet. Samas ei saa me garanteerida täielikku vigade puudumist. Saatkond ega selle töötajad ja töövõtjad ei anna sellel veebisaidil toodud dokumentide ja teabe kohta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas sellelt veebisaidilt saadavate dokumentide kaubanduslikkuse ega mis tahes konkreetseks otstarbeks sobivuse garantiisid. Samuti ei võta saatkond endale mingit juriidilist vastutust siin avaldatud mis tahes teabe, toote või protsessi õigsuse, täielikkuse ega kasulikkuse eest ning ei garanteeri, et selline teave, toode või protsess ei riku mingeid eraõigusi.

Veebisaidi turvalisuse huvides ja kõigi kasutajate jaoks teenuse käideldavuse tagamiseks kasutab Välisministeerium võrguliikluse seire tarkvaraprogramme, et tuvastada volitamata katsed teavet üles laadida või muuta või muul viisil kahju tekitada. Volitamata katsed selle teenuse raames teavet üles laadida või muuta on rangelt keelatud ja võivad tuua kaasa karistuse USA 1986. aasta arvutipettuste ja arvutite väärkasutuse seaduse (Computer Fraud and Abuse Act of 1986) alusel. Samuti võidakse saadud andmeid korrakaitse poolt volitatud uurimiste läbiviimiseks kasutada. Peale eelnimetatud eesmärkide ei tehta mingeid katseid individuaalseid  kasutajaid ega nende kasutusharjumusi tuvastada. Volitamata katsed nendele veebisaitidele teavet üles laadida ja/või seda muuta on rangelt keelatud ja toovad kaasa karistuse USA 1986. aasta arvutipettuste ja arvutite väärkasutuse seaduse (Computer Fraud and Abuse Act of 1986) ning USA kriminaalkoodeksi (Title 18 U.S.C. Sec.1001 and 1030) alusel.