USA välisministri asetäitja relvastuse kontrolli ja rahvusvahelise julgeoleku alal külastab Eestit

Esmaspäev, 22. juuli

Välisministri asetäitja relvastuse kontrolli ja rahvusvahelise julgeoleku alal Andrea L. Thompson viibib 23.-24. juulil Tallinnas, juhtides kahepoolset kohtumist kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikkiga,  välisministeeriumi asekantsler Paul Teesalu ja suursaadik Heli Tiirmaa-Klaariga.

Eestis viibimise ajal esineb välisministri asetäitja Thompson kõnega tüdrukute laagri Women in Science (WiSci) STEAM Camp for Girls osalejatele ning osaleb laagri avaliku esinemise töötoas.

Välisministri asetäitja on mentoriks sajale tüdrukule Eestist, Gruusiast, Lätist, Poolast ja Ameerika Ühendriikidest, juhatades vestlust rahvusvahelisest koostööst küberteemadel.

Innovatiivse laagri korraldajad on avaliku ja erasektori ettevõtted, USA välisministeerium, ÜRO fond Girl Up, Intel, Google, NASA, Ameerika Mikrobioloogia Ühing (ASM), Tallinna Linnavalitsus, Telia, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, MTÜ „Spirit of America”, samuti paljud kohalikud ametkonnad.

Välisministri asetäitja Thompson ütles: “WiSci STEAM Camp for Girls on erakordne võimalus naiste kaasamiseks tehnoloogiasektoris. Ameerika Ühendriigid toetavad kindlalt naiste osaluse suurendamist innovatsioonivaldkondades ning seeläbi soolise palgalõhe vähendamist. Oleme tänulikud selle algatuse taga olevatele avaliku ja erasektori partneritele, kes on aidanud kaasa, et need erakordsed noored naised innustuks tulevikus STEAMi valdkondadest”.

Lisaks WiSci laagrile, võtab välisministri asetäitja Thompson osa Tallinnas toimuvast küberdiplomaatia suvekoolist, jagades teadmisi küberstabiilsuse, -kaitse, -heidutuse ja -diplomaatia teemadel, mis on osa viiepäevasest programmist diplomaatidele, kelle ülesandeks on koostada  oma riigi kübervälispoliitika ja olla keeruliste küberteemade eesliinil.

Enne USA välisministeeriumis tööle asumist, oli Andrea L. Thompson presidendi nõuniku asetäitja, asepresidendi riiklik julgeolekunõunik ja USA esindajatekoja välisasjade komisjoni esimehe vanemnõunik.