USA saatkond korraldab seminari HIV/AIDS leviku lõpetamiseks Baltikumis

21. mai

USA saatkond Tallinnas korraldab seminari Eesti, Vene, Läti, Soome, USA ja WHO ekspertidele, et vahetada kogemusi HIV/AIDS leviku lõpetamiseks ning opioidide kasutamise piiramiseks Läänemere piirkonnas. Seminar toimub 23.-24. mail Narvas.

Seminari peaesineja on Dr. Cara Alexander USA tervise ja sotsiaalteenuste ministeeriumi ainesõltuvuse ja vaimse tervise osakonnast, kes keskendub uutele algatustele HIV leviku lõpetamiseks Ameerikas aastaks 2030 ning USA rahvusvahelisele tegevusele HIV viirusega võitlemiseks kogu maailmas.

Kahepäevasel seminaril osaleb üle 30 eksperdi valitsusvälistest organisatsioonidest, tervishoiu- ning seaduse järelevalve asutustest. Seminari eesmärk on vahetada kogemusi kahjude vähendamise ja ennetuse teemadel ning tutvustada Eesti edulugu HIV/AIDS leviku piiramisel ning edendada regionaalselt koostööd nii meditsiini, poliitika kui kodanikuühiskonna tasemel.

Ühtlasi annab seminar võimaluse analüüsida viiruse leviku trende erinevates maades, pöörata tähelepanu HIV ja narkomaaniaga seotud stigmale ning otsida võimalusi, kuidas teenuste pakkumisel jõuda paremini teiste marginaliseerunud ühiskonnagruppideni.