Justiitsministeeriumi esindaja tõstab esile USA ja Eesti õigusabikoostöö tõhusust