Kõrge ametnik tõstab visiidil esile rahvusvahelise julgeolekualase koostöö olulisust