USA brigaadikindral kohtus ühisel sõjameditsiini konverentsil Eesti presidendiga