USA uue suursaadiku esimene intervjuu ajalehes Eesti Päevaleht

Foto: Tiit BlaatUSA uus Eesti suursaadik: hoiame Venemaaga Süürias tehtava koostöö rangelt lahus Ukraina küsimusest

Raimo Poom, välisuudiste juht, Eesti Päevaleht

James D. Melville kinnitab, et Eesti väärtused on samad, mis Ühendriikidel. „Me ei aktsepteeri rassismi ega ksenofoobiat, austame inimesi ja mitmekesisust – ja sedasama on näha ka siin,” ütleb ta.

Foto: Tiit Blaat

Äsja Tallinna saabunud uus Ameerika Ühendriikide suursaadik James D. Melville andis esimese usutluse Eesti Päevalehele. Suursaadik kinnitab, et Venemaa sekkumine Süürias pole toonud kaasa siinse regiooni ohu ümberhindamist. Väidetavatest intsidentidest USA sõduritega: üksikud avaldused või juhtumid on kahetsusväärsed, Eesti juhtide seisukohad on õiged.

Pärast Venemaa Ukraina-vastast agressiooni on NATO ja USA siinses regioonis rakendanud julgeoleku suurendamise meetmeid. Ootame viimaseid kauaräägitud elemente, eelkõige sõjamasinate eelpaigutamist. Leedus on varustus ladustatud. Millal see Eestis juhtub?

USA toetab raudkindlalt kõiki NATO liikmeid. See hõlmab loomulikult Eestit, Lätit ja Leedut, nagu tõendas siin külas käies oma sõnadega ka president Barack Obama: allianss pühendub Tallinna, Vilniuse ja Riia kaitsele samamoodi kui Pariisi, Londoni ja Berliini kaitsele. Ei tasu kahelda USA selgelt väljendatud seisukohtades, mida tähendab NATO 5. artikkel ja missuguseid tagajärgi tooks see kellele tahes, kes püüaks sekkuda mis tahes NATO liikme suveräänsusse ja terviklikkusse.

Arvan, et USA on Eestile antud lubadused ja garantiid absoluutselt ellu viinud.

Mis puudutab varustuse eelpaigutamist, siis teeme koostööd partneritega Eesti kaitseväest, et rajada infrastruktuur. Aga nagu ütles kaitseminister Ash Carter möödunud juunis Eestis käies, ei peaks me end mässima aruteludesse selle üle, kes, mida ja millal saab. Varustuse eelpaigutamise eesmärk on aidata kaasa õppuste korraldamisele regioonis ja vastavalt õppuste vajadustele hakatakse varustust ka liigutama. Seega tõsiasi, et see võib olla just praegu Leedus, ei tähenda, et seda ei pruugi olla Eestis, kui on õige aeg teha vastavaid õppusi.

Ma olen väga optimistlik, sest meie sõdurid on siin kogu aeg. Ämaris viibivad ründelennukid A-10. Arvan, et USA on Eestile antud lubadused ja garantiid absoluutselt ellu viinud.

Kas teie arvates neist meetmetest piisab, et heidutada igaüht, kel võiks olla mingeid siinse piirkonna NATO liikmete vastaseid kavatsusi?

Tahaksin küll nii arvata. Seega vastus küsimusele on jaatav. Aga nagu teate, kujutavad NATO protsessid endast pidevat väljakutsete, ohtude ja võimaluste arutelu ning hindamist, et olla paremini valmis. Mida lähemale jõuab järgmise aasta juulis Varssavis toimuv NATO tippkohtumine, seda intensiivsemalt käivad arutelud, millistele sammudele või meetmetele peame mõtlema. Arvan, et liigume väga õiges suunas.

Venemaa suundus aktiivselt tegevuselt Ukrainas uuele tandrile Süüriasse. Mida arvate selle käigu mõjust siinsele regioonile?

Ma ei seostaks teemadena Ukrainat ja Süüriat. Arvan, et need on kaks täiesti eraldiseisvat asja.

Kerry ütles Moskvas, et maailm saab sellest paremaks, kui USA ja Venemaa suudavad liikuda samas suunas.

Välisminister John Kerry käis teisipäeval Moskvas ja tal oli ligi neljatunnine kohtumine president Vladimir Putiniga. Arutelu käis suurelt jaolt USA ja Venemaa rolli üle Süüria toetusgrupi kaaseesistujatena. Mõningaid otsuseid tehti, muu hulgas täna ÜRO-s peetavate läbirääkimiste kohta. Need puudutavad poliitilist protsessi Süüria kriisi lõpetamiseks. See tähendab muu hulgas terroriohu identifitseerimist ehk kokku leppimist, kes täpselt on sealsed terroriorganisatsioonid. Oleme Venemaaga kokku leppinud, et nende sekka kuuluvad ISIS, al-Nusra. Loodetavasti suudame saavutada ÜRO-s edu, mis lubaks alustada poliitilist protsessi. Selleks on vaja määrata Süüria opositsiooni esindajad ja astuda valimisteks vajalikke samme, mis võiksid loodetavasti aset leida pooleteise aasta jooksul.

Seega te ei arva, et pärast Süürias sekkumist oleks vähenenud või muutunud oht, mida Venemaa kujutab endast nii Ukrainale kui ka NATO idatiiva liikmetele?

Arvan, et mitte. Mis puudutab Ukrainat, siis see oli ka Kerry ja Venemaa juhtide jutuajamiste teema. Meie vaade on selge: kutsume kõiki osapooli üles täitma Minski leppeid ja nende elluviimise kavasid. Välisminister Kerry ütles, et kui see juhtub ja ainult siis, kui see juhtub, võime rääkida mõnede Venemaale Ukraina tõttu osaks saanud diplomaatiliste tagajärgede vähendamisest.

Meie eesmärk on edendada liikumist diplomaatilise lahenduse poole, pidada kategooriliselt vastuvõetamatuks Krimmi annekteerimist ja okupeerimist ning karistada inimesi, kes on astunud samme Ukraina suveräänsuse ja terviklikkuse kahandamiseks.

Nagu mainisite, käis Kerry Moskvas ja rääkis nii Süüriast kui ka Ukrainast. Eestis levib hirm, et Süüria küsimus on teinud Venemaast uuesti tõsise partneri ja see võib meelitada USA lõksu – talle Ukraina puhul milleski järele andma.

Ma arvan, et pole mingit põhjust selle pärast muret tunda. Kui vaatate fakte, siis tõendid räägivad, et mingit seost [nende küsimuste vahel] pole.

Pariisi kliimalepe poleks sündinud, kui me poleks suutnud teistest teemadest hoolimata Venemaaga koostööd teha.

Töötasime Venemaaga läbi kogu Ukraina kriisi, et teha kahjutuks Süüria keemiarelvad. Veel parem näide meie võimest neil küsimustel vahet teha on töö, mida USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, EL ja Hiina tegid koos Venemaaga, et saavutada Iraani tuumalepe, mis tagab, et nad ei saa endale tuumarelvi. Välisminister Kerry ütles Moskvaski, et maailm saab sellest paremaks, kui USA ja Venemaa suudavad liikuda samas suunas. Mainiksin veel Pariisi kliimalepet, mida poleks sündinud, kui me poleks suutnud teistest teemadest hoolimata koostööd teha. Selline on diplomaatia olemus.

Võtame selle kokku arusaadava näitega: kui ütlete, et Ukraina kriisi osalised peavad täitma Minski leppeid, siis juhul kui neid ei täideta, ei tühista USA Venemaale kehtestatud sanktsioone?

Täpselt nii.

Mis seisukoht on teil Bashar al-Assadi ametisse jäämise või ametist lahkumise küsimuses? Paljud USA juhitava Süüria koalitsiooni liikmed on tema ametisse jäämise vastu ja millalgi oli ka USA. Kuid nüüd ütleb välisminister Kerry, et sõja poliitilise lahenduse eeltingimusena ei pea Assad tingimata lahkuma. See oli just Venemaa sealsesse sõtta sekkumise eesmärk: toetada igati Assadi.

Meie arvamus Assadist pole muutunud. Ta on brutaalne diktaator, Süüria kodusõja põhjustaja, tema lõi tingimused ISIS-e Süürias ja ka Iraagis võimule tulekuks. Bashar al-Assad on ajaloo valel poolel ja tähendab oma maa jaoks katastroofi. Selles, kas Assadi lahkumine peaks olema eeltingimus või mitte, ei ole USA ja Venemaa üksmeelel. Aga kui see erimeelsus kõrvale jätta, siis pole kahtlustki, et parim viis kriisi ületada on poliitiline lahendus. Ja ma loodan, et sellega saadakse täna New Yorgis algust teha.

Euroopasse on sel aastal saabunud üle miljoni põgeniku. USA teeb muidugi palju kriisi poliitiliseks lahendamiseks, pommitab ISIS-t jne. Kuid põgenikekriisi puhul torkab silma, et USA valmidus pagulasi vastu võtta on EL-i omast väiksem, räägime ehk kümnetest tuhandetest. Miks nii?

Ajalooliselt ja praegugi panustab USA kõige rohkem põgenike liikumisest põhjustatud humanitaarkatastroofide leevendamisse. Alates Süüria kriisi algusest oleme olnud kaugelt suurim rahvusvaheline doonor, olles kulutanud u 4,5 miljardit dollarit. President Obama on otsustanud võtta USA-sse praeguse eelarveaasta jooksul 85 000 põgenikku ja 2017. eelarveaasta jooksul veel 100 000. USA teeb põgenike heaks väga palju.

Mõne USA osariigi kubernerid on teatanud, et keelduvad põgenikke vastu võtmast. On neil õigus selles küsimuses presidendist n-ö üle sõita?

Kuberneridel pole põgenike asjus midagi öelda. Vastutus põgenike riiki lubamise ja seal ümberpaigutamise eest kuulub föderaalvalitsusele. Kui põgenik on USA-sse vastu võetud, ei takista teda miski Ühendriikides kuhu tahes liikumast.

Põgenike küsimus on Eestiski palju kära tekitanud. See on viinud rassiliste rünnakute ja intsidentideni, mis on tabanud ka USA sõdureid. Üks riigikogu liige läks niikaugele, et soovitas sõduritel probleemide vältimiseks ka vabal ajal vormi kanda. Kuidas te kõigesse sellesse suhtute?

Oluline on vaadata probleemi laiemalt. Eesti inimesed ja kaitsevägi on olnud meie sõduritele fantastilised võõrustajad. See, mida valitsus on teinud vastuvõtjariigi toetuse pakkumiseks, on olnud väljapaistvalt hea. Mõned ebaõnnestunud avaldused ja teod, eriti inimestelt, kes pole juhirollis, on kahetsusväärsed. Aga kui vaatate, mida on öelnud nii Eesti juhid kui ka kaitseväe juhtkond, siis see on olnud väga õige.

Mõned ebaõnnestunud avaldused ja teod, eriti inimestelt, kes pole juhirollis, on kahetsusväärsed.

President Toomas Hendrik Ilves kutsus Eesti poliitilisi liidreid kategooriliselt tõrjuma rassismi ja ksenofoobia avaldusi, mis kujutavad endast ohtu Eesti heale mainele. Inimesed võiksid teha rohkem, ja ma julgustaksin neid seda tegemagi.

Kuid lõpuks on küsimus väärtustes. Arvan, et Eesti väärtused on samad, mis Ühendriikidel. Me ei aktsepteeri rassismi ega ksenofoobiat, austame inimesi ja mitmekesisust – ja sedasama on näha ka siin.

Nii et te ei karda, et need intsidendid on Eesti mainet kahjustanud? Või soovitaksite neisse siiski tähelepanelikult suhtuda?

Suhtuksin tähelepanelikult president Ilvese sõnadesse: kui maailma või USA inimesed peaksid nägema rassistlikke või ksenofoobilisi olukordi, mis on suunatud USA sõdurite vastu, siis oleks see äärmiselt kahjustav. Kuid ma ei arva, et see juhtuks, sest Eesti juhid peavad seda aktsepteerimatuks.

Berliini ja Moskva kaudu Tallinna

Eelmisel nädalal president Toomas Hendrik Ilvesele volikirja üle andnud uus USA suursaadik James D. Melville on suurema osa oma 30-aastasest diplomaadikarjäärist töötanud Euroopa pealinnades ja Venemaal. Ta teab Eesti jaoks olulisi regionaalseid julgeolekupoliitika küsimusi juba varasemast.

„Mu esimene töökoht oli Saksamaa Demokraatlikus Vabariigis USA esinduses, kuhu jõudsin 1986. aastal. Ida-Saksamaal tähistati siis just nn antifašistliku kaitsebarjääri (Berliini müüri – R. P.) püstitamise 25. aastapäeva. Järgmisel aastal olin vastutava pressiametnikuna Brandenburgi värava juures, kui otse minu ees seisev president Ronald Reagan ütles oma kõnes: „Härra Gorbatšov, tõmmake see müür maha, avage värav!”” rääkis Melville.

Mõni aasta hiljem töötas ta USA Leningradi peakonsulaadis, kui Nõukogude Liit kokku varises. „Olin Leningradis, kui sellest sai uuesti Peterburi ja kui Nõukogude Liit lakkas olemast. Sealse USA peakonsulaadi tööpiirkonda kuulusid tol ajal ka Balti riigid.”

Melville on pärit USA New Jersey osariigist. Ta on abielus Joanna Melville’iga. Neil on kaks täiskasvanud poega.

Neli fakti

85 000 põgenikku võtab USAsel eelarveaastal vastu.

„Eesti on olnud meie sõduritele fantastiline võõrustaja.”

„Teeme koostööd partneritega Eesti kaitseväest, et rajada infrastruktuur.”

„Olen väga optimistlik, sest meie sõdurid on siin kogu aeg.”