Suursaadik James D. Melville’i kõne ERI ehitiste avamisel

Suursaadik Tapal kõnet pidamas. Foto: USA saatkond

15. detsember 2016 Tapa, Eesti

Suursaadik Theresa Bubbear, kindralmajor John L. Gronski, brigaadikindral Indrek Sirel, austatud külalised ja sõbrad. Mul on hea meel olla siin tänasel pärastlõunal, et ametlikult tähistada USA inseneridiviisi poolt juhitud infrastruktuuri parandustööde valmimist. Läbi nende paljude Eesti ja Ameerika meeste ja naiste raske töö, mida nad nendesse 27 projekti panustasid, näitame veelkord oma kindlat pühendumust NATOle ja meie liidu turvalisusele.

Selles ehitusprojektis kasutatud ressursid kuuluvad European Reassurance Initiative-nimelisse (ERI) toetuste raamistikku. Ning just meie liitlaste toetamiseks ja ettevalmistuseks seismaks vastu mistahes ohule või destabiliseerivale tegevusele ongi see suur investeering mõeldud.

Täna on meil hea meel need hooldus- ja treeninghooned Eestile üle anda, mis omakorda aitab Eesti kaitseväel oma võimekust, valmisolekut ja reageerimisvõimet veelgi tõsta. Samuti hakkava need hooned toetama peagi saabuvaid NATO lisajõude ning tavalisi rahvusvahelisi õppusi, mis Eestis toimuvad.

Ka oleme nüüdseks juba algatamas veel viit sarnast tugiprojekti, mis Ämari lennubaasis sel suve alguse saavad. Uued projektid annavad veelkord kinnitust Ameerika Ühendriikide jätkuvast usust meie partnerlusse Eestiga.

Isegi praegu, meie kõne ajal on 4. jalaväediviisi 3. brigaadiüksuse soomusrügemendi 4000 võitlejat ja 100 helikopterit teel Poola. Nende kohalolek tagab meie liitlastele kindlustunde ning pakub uusi võimalusi meie koostöö parandamiseks. Samuti saavad ka nemad kasu paranenud infrastruktuurist Eestis, kasutades siinseid hooneid tulevaste õppuste ja harjutuste ajal.

  1. aastal viibis president Obama Tallinnas ning teatas Eestile ja kogu maailmale, et Tallinna, Riia ja Vilniuse kaitsmine on täpselt sama oluline kui Berliini, Pariisi ja Londoni kaitsmine.

Nende projektidega tõestame, et meie sõnad ei jää ainult jutuks. Lõpetuseks tahan veelkord tänada Eesti Kaitseministeeriumit, Eesti Kaitseväge, USA sõjaväge Euroopas, USA inseneridiviisi ning ehitusettevõtteid kogu nende suure töö eest.