President Donald J. Trumpi toetus Eestile, Lätile ja Leedule

VALGE MAJA
Pressiesindaja kabinet
VIIVITAMATULT VÄLJASTADA
3. aprill 2018

Me kaitseme Balti regiooni… Seal on meie head sõbrad.
President Donald J. Trump

KAITSE- JA JULEGOLEKUALASE KOOSTÖÖ ERGUTAMINE: President Donald J. Trump toetab Baltimaade, meie NATO liitlaste püüdlusi kaitse ja julgeoleku edendamiseks.

 • Ühendriigid kavatsevad eraldada ligi 100 miljonit dollarit suurekaliibrilise laskemoona hankimiseks ja üle 70 miljoni dollari Baltimaade treening- ja varustusprogrammidele, et tõsta Eesti, Läti ja Leedu sõjavägede või riiklike julgeolekujõudude võimsust.
 • Ühendriigid aitavad jätkuvalt parandada Baltimaade kaitse- ja julgeolekutaristut, tugevdada Baltimaade riiklikku vastupanuvõimet ja suurendada kaitsevõimet selliste julgeolekualaste abiprogrammide kaudu, nagu välisriigi sõjaline rahastamine (Foreign Military Financing, FMF) ning rahvusvaheline sõjaline haridus ja väljaõpe (International Military Education and Training, IMET).
  Balti riigid on saanud IMET-i programmi raames igal aastal kokku umbes 3,5 miljonit dollarit, et võimaldada 150 tudengil end Ühendriikide  sõjaväeakadeemiates koolitada.
 • Ühendriikide sõjalised jõud teevad Balti sõduritega koostööd mitmel rahvusvahelisel sõjaväeõppusel, nagu USA korraldatud Saber Strike ja BALTOPS.
  –  Sel aastal osaleb koos rahvusvaheliste vägedega üle 5000 Ühendriikide sõduri Saber Strike’i õppusel, mis on suurim selletaoline Baltimaades toimunud ettevõtmine.

ENERGIAJULGEOLEKU EDENDAMINE: President Trump julgustab Baltimaid nende püüdlustes mitmekesistada energiaallikaid ja suurendada konkurentsi energiaturgudel.

 • Võttes arvesse Baltimaade energiataristu ebakindlaid kohti, teevad Ühendriigid koostööd Eesti, Läti ja Leedu peamiste huvirühmadega, et tugevdada Baltimaade energiasektorite vastupanuvõimet. Sinna kuulub:
  – pädevuse tagamine, et suurendada vaenulike küberrünnakute ennetamise, tuvastamise ja tõrjumise ning nendest taastumise võimekust; ja
  – tehnilise abi pakkumine, et toetada energiaallikate mitmekesistamise projekte, sealhulgas ka Baltimaade ja Euroopa elektrivõrkude sünkroniseerimist.

INIMESELT INIMESELE SIDEMETE RIKASTAMINE: President Trump edendab Ameerika, Eesti, Läti ja Leedu kodanike tihedamat läbikäimist vahetus- ja kultuuriprogrammide kaudu

 • Ühendriigid eraldavad 3 miljonit dollarit, et kasvatada koostöös kolme Balti riigiga ühiskondlikku ja institutsioonilist vastupanuvõimet valeinformatsiooniga võitlemiseks, tugevdades piirkonnas sõltumatuid meediaväljaandeid, riigi ringhäälingut ja meedia kirjaoskust.
 • Eesti, Läti ja Leedu iseseisvuse 100. aastapäeva auks võimaldavad Ühendriigid rohkem kui sajal Baltimaade noorel minna USA rahastatud õpilasvahetusprogrammide raames Ühendriikidesse
 • Riia, Vilniuse ja Tallinna USA saatkonnad korraldavad terve 2018. aasta vältel sajanda sünnipäeva tähistamiseks eriprogramme.
 • USA välisministeerium korraldab koos Balti-Ameerika kogukonnaga näituse, millega tõstetakse esile meie suhte kestvus ning tugevad vastastikused ja piirkondlikud sidemed.