USA merejalaväelased  külastavad kohalikke kogukondi enne NATO õppuse BALTOPS algust


USA merejalaväelased õpetavad Eesti riigikaitse õpilasetele esmaabi andmist

Valmistudes 47. nda mereväe õppuse Baltic Operations (BALTOPS) alguseks saabusid Tallinnasse 25. mail USA merejalaväelased. Nad külastavad kohalikke koole ja osalevad kogukondade ettevõtmistes üle kogu Eesti, näidates kuidas anda esmaabi, orienteeruda ja ja teha meeskonnana koostööd. BALTOPS on iga-aastane NATO õppus, mida on selles regioonis läbi viidud alates 1971. aastast. Sel aastal toimub õppus Rootsis, Leedus, Lätis ja 9. – 21. juunini Eestis. Õppusel osaleb 18 riiki, sealhulgas Ameerika Ühendriigid.
Mereväelased alustasid oma Eestis viisiiti Tallinnast, viies kohaliku noortekeskuse noored nädalavahetusel ekskursioonile ja piknikule lähedalasuvale loodusrajale. Teisipäeval liitusid nad Läänemaal läbiviidud riigikaitse laagriga, millest võtsid osa Eesti Kaitseliidu liikmed ja riigikaitse õpilased. Merejalaväelased jagasid näpunäiteid maismaal navigeerimiseks, õpetasid lahingumeditsiini teadmisi ja kamuflaažitehnika võtteid.

Järgmised kohtumised toimuvad Tartus ja Narvas, kus nad juhendavad õppustel ellujäämist, enesekaitset, sõjalist juhtimist ja  viivad läbi esmaabi-kursuse koolidele, skautidele ja gaididele ning Narva noortefestivali osalejatele.
Laupäeval külastavad merejalaväelased Narva seebikarbi rallit, elades kaasa USA sõjaväe võistkonnale võistlusel. Hiljem võtavad nad osa Perepäevast, kus nad propageerivad tervislikke eluviise, demonstreerides füüsilisi tegevusi, mis hoiavad mereväelased heas füüsilises vormis.
USA on viimaste aastate jooksul andnud Eestile kombineeritud julgeolekuabi enam kui 100 miljoni USD väärtuses ning korraldab aastas ligi 150 riikidevahelist sõjaväelist koostööprojekti, millest enam kui 60 on seotud Eestis tegutsevate USA teenistujatega. Need merejalaväelaste juhitud kogukondlikud ettevõtmised näitavad Ameerika jätkuvat toetust mitte ainult Eesti sõjaväele, vaid kogu rahvale.