Viisad

Teie kavatsetava reisi eesmärk ja muud asjaolud määravad, millist tüüpi viisat vajate vastavalt Ameerika Ühendriikide immigratsiooniseadustele. Viisataotlejana tuleb Teil kindlustada kõigi vajalike nõuete täitmine, et saada selle kategooria viisat, mida taotlete.

Palun tutvuge meie viisakategooriate kataloogiga veebiaadressil usvisas.state.gov, et otsustada, milline viisa Teie USAsse reisimisega sobib.

Mitteimmigrandi viisad 

Ameerika Ühendriikide saatkond Tallinnas on taastanud Eestis resideeruvatele taotlejatele tavapärased viisade väljastamisega seotud toimingud kõigis viisakategooriates. Palun pöörake tähelepanu, et veebisaidil travel.state.gov toodud ooteajad on infoks ainult Eesti elanikele.

USA saatkond Tallinnas võtab mitteimmigrandiviisade taotlusi vastu ka mitteresidentidelt. Ooteaeg intervjuule on keskmiselt kolm kalendripäeva. Saatkond ei anna personaalsetele küsimustele  vastuseid e-posti, sotsiaalmeedia või telefoni teel teemadel, mis on käsitletud meie meie veebisaidil.

Tähelepanu! Ajavahemikul 19. detsember 2022 kuni 6. jaanuar 2023 ei ole tavapärased viisaajad saadaval. Palun planeerige vastavalt. Kui teil on erakorraline vajadus reisida, palun kirjutage aadressile VisaTallinn@state.gov.

Immigrandi viisad

Praegu menetleme immigrandi viisade taotlusi.

Teise riigi kodanik, kes soovib siseneda Ameerika Ühendriikidesse, peab enamikul juhtudel esmalt taotlema USA viisat, mis kantakse reisija passi – reisidokumenti, mille on väljastanud riik, mille kodakondsus reisijal on.

Teatud rahvusvahelistel reisijatel võib olla õigus siseneda Ameerika Ühendriikidesse ilma viisata, kui nad vastavad viisavaba reisimise nõuetele. Selle veebilehe viisasektsioon tutvustab põhjalikult USA viisanõudeid, mida teiste riikide kodanikud Ühendriikidesse reisimisel peavad järgima.

(NB! Ameerika Ühendriikide kodanikud ei vaja riiki sisenemiseks USA viisat, kuid planeerides reisi maalt välja võivad nad vajada viisat, mille on väljastanud sihtriigi saatkond.)

Viisainfo Keskus tegutseb U.S. Department of State ja Stanley Associates Inc. (CGI Federal) lepingu alusel.

Mitteimmigrandi viisade kohta detailse info saamiseks külastage palun Viisainfo Keskuse lehekülge http://www.ustraveldocs.com/ee.

Eesti, Inglise ja vene keelt kõnelevad viisainfo keskuse töötajad vastavad teie küsimustele Eesti aja järgi tööpäeviti kell 11.00 kuni 15.00.

Helistades Eestist: valige +372-880-6000

Helistades USA-st: valige + 1 (703) 520 2564

Intervjuu aja broneerimise, viisalõivu tasumise või muude üldiste viisaküsimuste korral kirjutage Viisainfo Keskuse klienditeenindajale support-estonia@ustraveldocs.com.

Poolelioleva viisataotluse kohta järelepärimise esitamiseks või lisadokumentide saatmiseks ning diplomaatiliste viisade puhul, kirjutage VisaTallinn@state.gov.

Ameerika Ühendriikide Välisministeerium töötleb viisataotlusi rangelt, kuid õiglaselt, et Ameerika Ühendriike kõige paremini kaitsta. Me oleme pühendunud endastmõistetavale avatusele, mille poolest Ühendriigid on alati tuntud olnud. USA-sse reisimine on teretulnud ja soodustatud.

Lubame Teile, viisataotlejale, et:

 • Kohtleme Teid väärikuse ja austusega, isegi kui meil ei õnnestu Teile viisat anda;
 • Kohtleme Teid isiksusena ja Teie taotlust ainulaadsena;
 • Me ei unusta, et Teie jaoks võib viisataotlemise intervjuu olla uus või heidutav kogemus ja et Te võite olla närvis;
 • Kasutame intervjuuks mõeldud piiratud aega võimalikult tervikliku ettekujutuse saamiseks Teie reisiplaanidest ja kavatsustest;
 • Kasutame meile saadaolevaid ressursse, et õiglaselt toetada kõigi viisataotluste rahuldamist vajadustele vastavaks reisimiseks ärieesmärgil, õppimiseks ja muude oluliste kohustuste täitmiseks;
 • Avaldame üksikasjalikku ja täpset teavet viisanõuete ja esitatud taotluse menetlemise kohta iga meie saatkonna ja konsulaadi veebilehel;
 • Pakume teavet mitteimmigrandist viisataotleja intervjuu ooteaegade kohta iga meie saatkonna ja konsulaadi veebilehel, aadressil http://travel.state.gov;
 • Selgitame Teile alati põhjuseid, kui viisa andmisest keeldume.

Lisaks, kui olete:

 • üliõpilane, siis teeme kõik mis võimalik, et Te saaksite tulla intervjuule ja kui selle läbite, et saaksite viisa õpingute õigeaegseks alustamiseks;
 • meditsiinilistes ja humanitaarsetes hädaolukordades reisija, siis soodustame viisataotluse menetlemist juhul, kui on tegemist elu ohtu seadva hädaolukorraga;
 • ärireisija, siis kohaldame teie puhul toiminguid, mis hõlbustavad ärireise, ja soodustame neid viisataotlemise juhtumeid, mis on Ameerika ärielule eriti olulised.

Samal ajal ootame Teilt, viisataotlejalt, järgmist:

 • Planeerige oma reis ja viisa taotlemine võimalikult pikalt ette.
 • Täitke oma viisataotlus täielikult ja täpselt.
 • Olge oma reisieesmärgi ja plaanide suhtes avameelne ja informatiivne.
 • Valmistuge oma intervjuuks, et olla võimeline oma kavatsusi selgelt ja täpselt kirjeldama.
 • Ameerika Ühendriikide immigrandiviisasid menetletakse Eesti kodanikele ja residentidele USA saatkonnas Tallinnas.