Viisad

Teie kavatsetava reisi eesmärk ja muud asjaolud määravad, millist tüüpi viisat vajate vastavalt Ameerika Ühendriikide immigratsiooniseadustele. Viisataotlejana tuleb Teil kindlustada kõigi vajalike nõuete täitmine, et saada selle kategooria viisat, mida taotlete.

Palun tutvuge meie viisakategooriate kataloogiga veebiaadressil usvisas.state.gov, et otsustada, milline viisa Teie USAsse reisimisega sobib.

COVID-19 pandeemia tõttu ei saa Ameerika Ühendriikide saatkond Tallinnas jätkata tavapäraseid viisamenetlusi.

Kuna meie konsulaadi töötajate ja meie külastajate tervis on prioriteet, oleme kõigi turvalisuse tagamiseks rakendanud mitmeid meetmeid, sealhulgas füüsiline distants meie ooteruumis ja kohtumiste intervalli pikendamine, et vähendada üksteisega kokkupuudet. Kõiki külastajaid, kellel kehtib liikumispiirang, ei lubata konsulaarosakonda külastada ning neil palutakse broneerida uus aeg. Lisaks peavad külastajad, kellel on gripilaadseid sümptomeid või kes on kokku puutunud koroonaviirusega nakatanutega, on kohustatud oma kohtumise edasi lükkama vähemalt 10 päeva võrra.

Presidendi avalduse 10143 kohaselt on välisriikide kodanikud, kes on enne USA piiripunktidesse saabumist füüsiliselt viibinud 14 päeva jooksul Schengeni riikides (sh. Eestis), Ühendkuningriigis, Iirimaal, Brasiilias ja Lõuna-Aafrikas, on neil riiki sisenemine peatatud.

Teatud erandid ülaltoodud avaldusest võimaldavad reisimist Ameerika Ühendriikidesse. Erandite loetelu on saadaval  siin. Kui kvalifitseerute erandi saamiseks, kirjutage palun e-kiri aadressil VisaTallinn@state.gov ja lisage vajalik teave; üksikasjad siit (MIcrosoft Word, 16 KB).

 1. juunil 2021 pikendas välisministeerium riiklike huvide erandite (NIE) kehtivust reisijatele, kelle suhtes kehtivad piirangud presidendi korralduse 9984, 9992, 10143, 10199 ja muude sarnaste COVID-19 levikuga seotud seaduste alusel. Kui ei ole sätestatud teisiti, kehtivad olemasolevad erandid 12 kuud alates heakskiitmise kuupäevast ja mitmekordsete reiside korral, kui neid kasutatakse reisimiseks ettenähtud eesmärgil. Lisateavet leiate siit.

Mitteimmigrandi viisad 

Seoses COVID-19 pandeemiaga menetleme Eesti kodanikele ja residentidele kõikide kategooriate mitteimmigrandi viisasid vaid piiratud arvul.  Väljaspool Eestit elavatele taotlejatele menetleme väga piiratud arvul lennuki- ja laevameeskonna liikmete, üliõpilaste ja vahetusprogrammis osalejate ning tööandja taotlusel põhinevaid tööviisasid. Hädaolukorra või muu kriitilise olukorra puhul, võtke meiega ühendust aadressil VisaTallinn@state.gov.

Immigrandi viisad

Praegu menetleme immigrandi viisade taotlusi.

Saatkond jätkab tavapäraste viisateenustega esimesel võimalusel, kuid me ei saa praegu konkreetset kuupäeva nimetada.

Teise riigi kodanik, kes soovib siseneda Ameerika Ühendriikidesse, peab enamikul juhtudel esmalt taotlema USA viisat, mis kantakse reisija passi – reisidokumenti, mille on väljastanud riik, mille kodakondsus reisijal on.

Teatud rahvusvahelistel reisijatel võib olla õigus siseneda Ameerika Ühendriikidesse ilma viisata, kui nad vastavad viisavaba reisimise nõuetele. Selle veebilehe viisasektsioon tutvustab põhjalikult USA viisanõudeid, mida teiste riikide kodanikud Ühendriikidesse reisimisel peavad järgima.

(NB! Ameerika Ühendriikide kodanikud ei vaja riiki sisenemiseks USA viisat, kuid planeerides reisi maalt välja võivad nad vajada viisat, mille on väljastanud sihtriigi saatkond.)

Viisainfo Keskus tegutseb U.S. Department of State ja Stanley Associates Inc. (CGI Federal) lepingu alusel.

Mitteimmigrandi viisade kohta detailse info saamiseks külastage palun Viisainfo Keskuse lehekülge http://www.ustraveldocs.com/ee.

Eesti, inglise ja vene keelt kõnelevad klienditeeninduse agendid on valmis teie küsimustele vastama kell 8.00 – 20.00 kohaliku Eesti aja järgi ning 7.00 – 15.00 Ameerika Idaranniku aja järgi. Kõnekeskus on suletud nädalavahetustel ning Eesti riiklikel pühadel.

Helistades Eestist: valige +372-880-6000

Helistades USA-st: valige + 1 (703) 520 2564

Intervjuu aja broneerimise, viisalõivu tasumise või muude üldiste viisaküsimuste korral kirjutage Viisainfo Keskuse klienditeenindajale support-estonia@ustraveldocs.com.

Poolelioleva viisataotluse kohta järelepärimise esitamiseks või lisadokumentide saatmiseks ning diplomaatiliste viisade puhul, kirjutage VisaTallinn@state.gov.

Ameerika Ühendriikide Välisministeerium töötleb viisataotlusi rangelt, kuid õiglaselt, et Ameerika Ühendriike kõige paremini kaitsta. Me oleme pühendunud endastmõistetavale avatusele, mille poolest Ühendriigid on alati tuntud olnud. USA-sse reisimine on teretulnud ja soodustatud.

Lubame Teile, viisataotlejale, et:

 • Kohtleme Teid väärikuse ja austusega, isegi kui meil ei õnnestu Teile viisat anda;
 • Kohtleme Teid isiksusena ja Teie taotlust ainulaadsena;
 • Me ei unusta, et Teie jaoks võib viisataotlemise intervjuu olla uus või heidutav kogemus ja et Te võite olla närvis;
 • Kasutame intervjuuks mõeldud piiratud aega võimalikult tervikliku ettekujutuse saamiseks Teie reisiplaanidest ja kavatsustest;
 • Kasutame meile saadaolevaid ressursse, et õiglaselt toetada kõigi viisataotluste rahuldamist vajadustele vastavaks reisimiseks ärieesmärgil, õppimiseks ja muude oluliste kohustuste täitmiseks;
 • Avaldame üksikasjalikku ja täpset teavet viisanõuete ja esitatud taotluse menetlemise kohta iga meie saatkonna ja konsulaadi veebilehel;
 • Pakume teavet mitteimmigrandist viisataotleja intervjuu ooteaegade kohta iga meie saatkonna ja konsulaadi veebilehel, aadressil http://travel.state.gov;
 • Selgitame Teile alati põhjuseid, kui viisa andmisest keeldume.

Lisaks, kui olete:

 • üliõpilane, siis teeme kõik mis võimalik, et Te saaksite tulla intervjuule ja kui selle läbite, et saaksite viisa õpingute õigeaegseks alustamiseks;
 • meditsiinilistes ja humanitaarsetes hädaolukordades reisija, siis soodustame viisataotluse menetlemist juhul, kui on tegemist elu ohtu seadva hädaolukorraga;
 • ärireisija, siis kohaldame teie puhul toiminguid, mis hõlbustavad ärireise, ja soodustame neid viisataotlemise juhtumeid, mis on Ameerika ärielule eriti olulised.

Samal ajal ootame Teilt, viisataotlejalt, järgmist:

 • Planeerige oma reis ja viisa taotlemine võimalikult pikalt ette.
 • Täitke oma viisataotlus täielikult ja täpselt.
 • Olge oma reisieesmärgi ja plaanide suhtes avameelne ja informatiivne.
 • Valmistuge oma intervjuuks, et olla võimeline oma kavatsusi selgelt ja täpselt kirjeldama.
 • Ameerika Ühendriikide immigrandiviisasid menetletakse Eesti kodanikele ja residentidele USA saatkonnas Tallinnas.