Immigrandi viisad

Immigrandi viisad Ameerika Ühendriikidesse väljastatakse Eesti kodanikele ja alalistele elanikele USA saatkonnas Tallinnas, Eestis.

USA immigrandi viisa taotlemiseks peab välisriigi kodanik üldiselt saama kutse USA kodanikult või seaduslikult alaliselt elanikult, lähisugulas(t)elt või tulevaselt USA töötajalt ja tal peab olema heakskiidetud avaldus, enne kui ta saab taotleda USA immigrandi viisat. Kutsuja algatab menetluse, esitades avalduse välisriigi kodaniku eest USA kodakondsus- ja migratsiooniametile (U.S. Citizenship and Immigration Services – USCIS). Võib-olla soovid üle vaadata viisaliikide juhise veebilehel usvisas.state.gov, et tutvuda USA immigrandi viisa erinevate liikidega, k.a meie viisaloteriiga. Seejärel järgi immigrandi viisa menetluse või viisaloterii menetluse samme veebilehel usvisas.state.gov, et alustada immigrandi viisa taotlemist.

Kui USCIS on sinu avalduse heaks kiitnud ja oled läbinud eelmenetluse riiklikus viisakeskuses (National Visa Center – NVC) või kui sind on valitud viisaloteriisse ja oled läbinud menetluse Kentucky konsulaarviisa keskuses (Kentucky Consular Center – KCC), vaata edasiliikumiseks üle NVC-lt või KCC-lt saadud juhised koos selle veebilehe infoga.

Immigrant Visas