Intervjuu

Kui oled läbinud immigrandi viisa menetluse veebilehel usvisas.state.gov, k.a maksnud nõutud lõivud ja esitanud nõutava immigrandi viisa taotluse (DS-260), ülalpeetava staatuse tõendi (Affidavit of Support) ja kaasnevad dokumendid riiklikule viisakeskusele (National Visa Center – NVC), kontrollivad nad su toimiku üle. Kui leitakse, et sind võib lubada intervjuule, siis teeme me NVC-ga koostööd, et leida aega sinuga vestlemiseks.

Intervjuust võid lugeda lähemalt veebilehel usvisas.state.gov.