Avalduse staatus

Viisaintervjuu lõpul teatab konsulaartöötaja, kas sinu avaldus on heaks kiidetud või tagasi lükatud.

Mõned viisaavaldused vajavad haldusmenetlust, milleks kulub lisaaega pärast seda, kui konsulaartöötaja on viisataotlejat intervjueerinud. Taotlejaid teavitatakse sellest nõudest taotluse esitamisel. Enamik menetlusi lahendatakse 60 päeva jooksul pärast viisaintervjuud. Kui haldusmenetlus on nõutav, on selleks kuluv aeg juhtumipõhine. Oma viisa staatust saab kontrollida veebilehel ceac.state.gov.

Kui su viisataotlus on tagasi lükatud, tasub lugeda infot sobimatuste ja loobumiste kohta veebilehel usvisas.state.gov.