Immigrandi viisad: Tagasipöörduva residendi viisa

Alaline elanik (seaduslik alaline elanik (lawful permanent resident – LPR) või tingimuslik alaline elanik (conditional resident – CR), kes ei ole viibinud Ameerika Ühendriikidest eemal üle ühe kalendriaasta ja kes ei ole enne välismaale minekut taotlenud USCIS-ilt tagasipääsuluba, on kaotanud oma seadusliku alalise elaniku staatuse. Hoolimata sellest võivad välismaalastest alalised elanikud, kes ei ole saanud pöörduda tagasi Ameerika Ühendriikidesse ühe aasta jooksul pärast lahkumist või enne oma tagasipääsuloa aegumist oma tahtest mittesõltuvatel põhjustel, taotleda immigrandi eriviisat (st tagasipöörduv alaline elanik, viisa SB1). Tagasipöörduva alalise elaniku viisa kohta saab lähemalt lugeda veebilehel usvisas.state.gov.

Tingimuslik alaline elanik ei saa taotleda tagasipöörduva alalise elaniku staatust, kuigi on eelkirjeldatuga samas olukorras. Tavaliselt peab taotleja täitma vormi I-130, välismaalasest alalise elaniku taotluse, ning algatama uue välismaalase viisa menetluse.

Sõjaväe- ja valitsusteenistuse erandid: aastane ajapiir ei kehti Ameerika Ühendriikide sõjaväelase või valitsusteenistuja, kes on suunatud tööle välismaale, abikaasa või lapse kohta. Nendel erijuhtudel võivad abikaasa või laps pöörduda tagasi Ameerika Ühendriikidesse alljärgnevatel tingimustel:

 • neil on kehtiv välismaalase registreerimiskaart (roheline kaart);
 • nad saavad tõendada elukohta USA-s;
 • nad tulevad enne Ameerika Ühendriikide kodanikku või teenistujat, koos Ameerika Ühendriikide kodaniku või teenistujaga või pärast Ameerika Ühendriikide kodanikku või teenistujat, et olla koos temaga, mitte hiljem kui neli kuud pärast nimetatud kodaniku või teenistuja naasmist. Tagasipöördumise lihtsustamiseks soovitab USA tolli- ja piirivalveamet sellistel ülalpeetavatel enne Ameerika Ühendriikidest lahkumist täita tagasipöördumisvormi.

Kuidas taotleda tagasipöörduva alalise elaniku staatust?

Palun saada e-kiri aadressile VisaTallinn@state.gov, et kohtumine kokku leppida. Samal ajal kui konsulaartöötaja sind intervjueerib, vaadatakse üle sinu dokumendid, et teha kindlaks, kas sul on õigus tagasipöörduva alalise elaniku staatusele. Tagasipöörduva alalise elaniku staatuse saavad taotlejad alljärgnevatel tingimustel:

 •  nad olid Ameerika Ühendriikidest lahkudes seaduslikud alalised elanikud;
 • Ameerika Ühendriikidest lahkumisel kavatsesid nad oma alalisse elukohta tagasi pöörduda ja neil on olnud sama kavatsus kogu välismaal oldud aja jooksul;
 • nad olid välismaal oma tahtest sõltumatult ega ole selle eest vastutavad;
 • nad täidavad immigrandiviisa taotleja kõiki muid tingimusi.

Tagasipöörduva alalise elaniku staatuse taotlejad peavad esitama konsulaartöötajale kohtumise ajal järgmised dokumendid:

 • vorm DS-117: taotlus ettekavatsetult tagasipöörduva alalise elaniku staatuseks;
 • fotoga ID (nt pass, autojuhiload jne);
 • tõend selle kohta, kuidas nad on saanud USA seadusliku alalise elaniku staatuse (immigrandiviisa koopia, USCIS-i sissepääsutempel, staatuse heakskiiduteatise kohandus jne);
 • tõend, millal nad Ameerika Ühendriikidest lahkusid (e-pilet, pardakaardid jne);
 • tõend, mis näitab varasemat alalist elukohta Ameerika Ühendriikides (USA tööstatistika väljavõte, laste registreerimine USA koolides, varasemad USA tulumaksuhüvitised, kinnisvara Ameerika Ühendriikides jne);
 • tõend, mis näitab kindlat põhjust ajutiselt välismaale sõiduks;
 • tõend, mis näitab, et pikenenud viibimine välismaal ei olnud neist sõltuv;
 • notariaalselt kinnitatud tõlked inglise keelde kõigist dokumentidest, mille originaal on muus keeles;
 • tagastamatu lõiv 180 USA dollarit. Lõiv tuleb maksta kohtumisel konsulaarosakonnas USA dollarites või konverteeritult eurodesse, sularahas või krediitkaardiga.

Mis saab edasi?

Kui ettekavatsetult tagasipöörduva alalise elaniku staatuse taotlus on heaks kiidetud, siis palutakse taotlejal koostada dokumendid immigrandiviisa taotlemiseks ja ta peab järgima samu samme, nagu kohapeal täidetud ja heaks kiidetud taotluste puhul.

Tähelepanu! Tagasipöörduva alalise elaniku staatuse taotlejad peavad algatama menetluse aegsasti (vähemalt kolm kuud) enne oma kavatsetud reisi, et viisamenetluseks jääks piisavalt aega.

Mis siis, kui konsulaartöötaja minu tagasipöörduva alalise elaniku staatuse taotluse tagasi lükkab?

Kui su tagasipöörduva alalise elaniku staatuse taotlus tagasi lükatakse, võid sellegipoolest taotleda sissepääsu Ameerika Ühendriikidesse (töö või perega seotud) immigrandiviisaga või mitteimmigrandi staatuse alusel, kui sul on alaline elukoht väljaspool Ameerika Ühendriike, kuhu sa kavatsed pärast ajutist viibimist Ameerika Ühendriikides tagasi pöörduda. Palun vaata mitteimmigrandiviisa liike lehelt.