Mitteimmigrandi viisad

Ameerika Ühendriikide saatkond Tallinnas on taastanud Eestis resideeruvatele taotlejatele tavapärased viisade väljastamisega seotud toimingud kõigis viisakategooriates. Palun pöörake tähelepanu, et veebisaidil travel.state.gov toodud ooteajad on infoks ainult Eesti elanikele.

USA saatkond Tallinnas võtab mitteimmigrandiviisade taotlusi vastu ka mitteresidentidelt. Ooteaeg intervjuule on keskmiselt kolm kalendripäeva. Saatkond ei anna personaalsetele küsimustele  vastuseid e-posti, sotsiaalmeedia või telefoni teel teemadel, mis on käsitletud meie meie veebisaidil.

Tallinna Ameerika Saatkonna Konsulaarosakond osutab viisateenuseid neile, kes soovivad USA-sse ajutiselt siseneda  ning neile, kes USA-sse alaliselt elama asuvad.

Täieliku viisainfo leiate, kui külastate meie Global Support Services (GSS) lehekülge. Sealt leiate ka rohkem infot viisatüüpide kohta.

Kui soovite ühendust võtta Viisainfo Keskuse klienditeenindajaga, siis palun külastage järgmist veebilehte http://www.ustraveldocs.com/ee_ee/ee-main-contactus.asp või kasutage allpool toodud kontaktinfot:

Email: support-estonia@ustraveldocs.com

Helistades Eestist: +372-880-6000

Helistades USA-st: +1 (703) 520 2564

Reisijad, kes lähevad USAsse kindlaks perioodiks (turistid, ärireisidel käijad, ajutised töötajad, tudengid, vahetusprogrammides osalejad, jne.) peavad taotlema mitteimmigrandi viisat. Teatud tingimustel on USAs turismi- ja ärireisidel võimalik käia viisavabadusprogrammi raames ilma viisata. Palun tutvuge viisavabadusprogrammi tingimustega siin.

Viisataotlejad, kes kavatsevad reisida USA-sse äri või turismi eesmärgil, peavad tõestama, et nad vastavad USA immigratsiooniseaduses sätestatud tingimustele. Viisataotlejad võivad esitada tõendeid ja dokumente, mis näitavad nende seotust mõne muu riigiga peale USA, reisi eesmärki, kavatsust lahkuda USA-st õigeaegselt ning reisi finantseerimise ettevalmistusi. Võib kaasa võtta toetavaid dokumente, kuid ainult esitatud dokumentide põhjal viisa väljastamise otsust ei langetata.

Lennupiletite olemasolu ei arvestata kavatsusena USA-st lahkuda. USA Saatkond soovitab, et viisataotlejad arvestaksid ka võimalike viivitustega ja ei teeks lõplikke reisiplaane ega ostaks lennupileteid välja enne, kuni viisa pole välja trükitud.

Viisataotlejad võivad esitada ka lisadokumente reisi põhjuse kohta ning täpsustada siduvate kohustuste olemasolu, näiteks perekondlikud sidemed või töö.

Need, kes kavatsevad USAsse emigreeruda ja sinna alaliselt elama jääda (“green card”), peaksid taotlema immigrandi viisat.