Viisavabadusprogramm

USA viisavabadusprogramm (Visa Waiver Program, ehk VWP) võimaldab teatud riikide kodanikel reisida USAsse teatud tingimustel ja kindlaks määratud ajaks viisavabalt. Riikide nimekirja, kes osalevad viisavabadusprogrammis, leiate järgmiselt lingilt: Visa Waiver Program.

Elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem (ESTA) on automatiseeritud süsteem, mis aitab kindlaks teha, kas reisijal on võimalik viisavabadusprogrammi raames USAd külastada. Kõik, kes tahavad USAsse viisavabalt reisida, peavad kõigepealt taotlema ESTA kaudu reisiluba.

Kuigi ESTA on tõlgitud ka eesti keelde, peavad vastused olema inglise keeles. ESTA reisiloa saamiseks minge palun veebilehele https://esta.cbp.dhs.gov.

NB! Kõikide ESTA taotluste eest tuleb tasuda 21 USD. Veebileheküljed, kus nõutakse suuremat tasu kui 21 USD, ei ole õiged. Palun taotlege reisiluba ainult läbi ametliku ESTA kodulehe https://esta.cbp.dhs.gov.

Mis on viisavabadusprogramm?
USA viisavabadusprogramm (inlg k Visa Waiver Program, edaspidi VVP) võimaldab teatud riikide kodanikel reisida USAsse teatud tingimustel ja kindlaks määratud ajaks viisavabalt.

Mis riigid osalevad hetkel viisavabadusprogrammis?
Andorra, Austraalia, Austria, Belgia, Brunei, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Island, Itaalia, Jaapan, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Lõuna-Korea, Läti, Madalmaad, Malta, Monaco, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, San Marino, Singapur, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari ja Uus-Meremaa.

Kes Eesti kodanikest võivad viisavabalt reisida?
Järgnevad isikud:

 • kes on läbisõidul või kelle reisi eesmärgiks on äri või turism;
 • kes kavatsevad USAsse jääda 90 päevaks või vähemaks;
 • kellel on Eesti kodaniku biomeetriline n-ö e-pass (mille kaanes on kiip), mis kehtib terve reisi vältel;
 • kes on täitnud elektroonilise reisiloa taotlemise süsteemis (ESTA) taotluse ja see on vastu võetud;
 • kellel on kehtiv tagasi- või edasisõidu pilet, edasisõidu sihtkohaks ei tohi olla Kanada, Mehhiko ega Kariibi mere saared;
 • kes sõidavad USAsse kommertslennuga, mis teenindab reisijaid graafiku alusel, või reisilaeva pardal. Era- ega ametlikud lennukid ega laevad ei kuulu siia kategooriasse.

Kes Eesti kodanikest ei saa viisavabalt reisida?
Isikud, kes ei vasta ülal toodud tingimustele ja/või järgnevad isikud:

 • kes on saanud ESTA reisiluba taotledes vastuse, et nad peaksid viisat taotlema;
 • kellel ei ole Eesti kodaniku biomeetrilist passi (kiibiga);
 • kes kavatsevad USAs kas tasu eest või tasu saamata töötada, kaasa arvatud au pari’id ja praktikandid;
 • kes kavatsevad USAsse jääda rohkemaks kui 90 päevaks;
 • kes kavatsevad USAs õppida;
 • kellele ei ole viimase viie aasta jooksul antud piiripunktis USAsse sisenemiseks luba või kes on riigist välja saadetud;
 • kelle viisataotlus on tagasi lükatud muul põhjusel kui „Immigratsiooni ja kodakondsuse akti” paragrahvide 221 (g) või 214 (b) alusel;
 • kes on kunagi vahistatud või süüdi mõistetud mis tahes seaduserikkumises või kuriteos (kaasa arvatud narkoäris) [Märkus: reisijad, kes on liikluseeskirja rikkunud, aga keda ei ole selle rikkumise eest arreteeritud ega süüdi mõistetud, võivad reisida viisavabalt, kui nad vastavad ülejäänud tingimustele.];
 • kes on põdenud tõsist nakkushaigust või kes on narkosõltlased;
 • kes on võtnud osa inimeste tagakiusamisest Saksamaa natsistliku valitsuse all;
 • kes on kunagi olnud terroriorganisatsiooni liikmed või esindajad.

Reisijatele, kes kuuluvad ühe või mitme eelpool mainitud kategooria alla, ei pruugita USAsse sisenemist keelata, aga nad peavad enne reisi viisat taotlema.

Mis on viisavabadusprogrammi eelised?
VVP eelis on see, et turistid ja isikud, kes sõidavad Ameerikasse äri eesmärgil, ei pea viisat taotlema, eeldusel, et nende USAsse reisimisel ei ole muid takistavaid põhjuseid.

Mis on VVP miinused?
Kui te sisenete USAsse viisavabadusprogrammi raames, ei või te oma mitteimmigrandi staatust muuta ega oma külastusaega pikendada. Kui teile ei anta piiripunktis luba maale siseneda, ei ole teil õigust nõuda, et teie soov riiki siseneda kohtulikul tasemel üle vaadatakse. Samamoodi ei ole teil õigust väljasaatmiskorraldust vaidlustada, kui leitakse, et te olete rikkunud riiki sisenemise tingimusi.

Mis dokumente on viisavabaks reisimiseks vaja?
 1. VVPs osaleva riigi biomeetrilist passi, mis kehtib terve reisi vältel.
2. Kehtivat ESTA reisiluba.
3. Täidetud I-94W ankeeti [Märkus: need ankeedid täidetakse sõidu ajal ja need tuleb anda piiripunktis piirivalveametnikule.].

Mis on biomeetriline pass?
Biomeetrilistesse passidesse on paigaldatud raadiosageduslikud identifitseerimisseaded, mis suudavad andmeid salvestada ja otsida, tänu millele on dokument turvalisem ja võimaldab tollitöötajatel passides olevatele isikuandmetele elektrooniliselt ligi pääseda.

Kõigil eesti kodanikel, kes tahavad USAsse viisavabalt reisida, on vaja kehtivat biomeetrilist passi. Eestis hakati biomeetrilisi passe välja andma 22. mail 2007. aastal.

Mis siis kui mul on juba viisa?
Isikud, kellel on juba kehtiv USA viisa, võivad jätkuvalt  vastavalt oma viisa tingimustele USAsse reisida. Lisaks ei pea kehtivate viisadega inimesed taotlema ESTA reisiluba ega neil ei pea olema biomeetrilist passi.

Kas ma tohin USAsse viisavabalt reisida, kui mu viisataotlus on kunagi tagasi lükatud?
Kuigi reisijad, kelle viisataotlus on tagasi lükatud „Immigratsiooni ja kodakondsuse akti” paragrahvi 221 (g) või 214 (b) sätete põhjal, võivad viisavabalt reisida, peaksid nad arvestama sellega, et USA piiripunktis küsib immigratsiooniametnik nende eelnevate keeldumiste kohta. Reisija peab olema valmis esitama tõendeid selle kohta, et ta kavatseb Ameerikast 90 päeva jooksul lahkuda. Selle jaoks piisab tavaliselt tugevatest sotsiaalsetest ja majanduslikest suhetest reisija alalise elukohaga. Tähtis on meelde jätta, et ei ole olemas mingit teatud informatsiooni, mis garanteeriks teile loa riiki sisenemiseks, kuna iga taotleja asjaolud on erinevad.

Kui immigratsiooniametniku arvates ei vasta reisija mitteimmigrandi staatuse nõuetele, keelatakse tal riiki siseneda.

Mis on elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem (ESTA)?
ESTA on veebipõhine rakendus, mis kinnitab reisija sobivust viisavabadusprogrammi raames USAsse reisimiseks. Reisijad peavad ESTAsse sisestama andmed, mis on suures osas samad, mida küsitakse mitteimmigrandist võõrkodaniku saabumise/lahkumise ankeedil I-94W, mida on vaja riiki sisenemisel.

Kehtiv ESTA reisiluba (mis tähendab positiivset vastust süsteemilt) peab olemas olema enne USAsse suunduva sõiduki pardale minemist.

Kas ESTA on uut tüüpi viisa?
Ei, ESTA reisiluba ei ole viisa. See ei vasta viisa juuridilistele ega regulatiivsetele nõuetele. Lisaks ei garanteeri kehtiv ESTA reisiluba, mis lubab USAsse reisida, et teil lubatakse piiripunktis riiki siseneda.

Kui tihti on reisijatel vaja ESTA reisiluba taotleda?
ESTA reisiluba kehtib kaks aastat. See tähendab, et isik võib kahe aasta jooksul korduvalt Ameerikasse reisida uut reisiluba taotlemata. Siiski peab uut luba taotlema, kui reisija saab uue passi.

Kui kaua võtab ESTA taotlusele vastuse saamine aega?
ESTA annab taotlusele vastuse mõne sekundi jooksul.

Kui kaua säilitab USA valitsus ESTAsse sisestatud andmeid ja kes neile ligi pääseb?
Neid andmeid kaitstakse samade rangete privaatsuspoliitika, kasutuspiirangute ja juurdepääsu reguleerimise meetmetega, mida kasutatakse teiste USA valitsuse programmide juures.  Ligipääs nendele andmetele on ainult isikutel, kellel on seda tulenevalt oma ametikohast vaja.

Mis siis kui mu ESTA taotlus tagasi lükatakse?
Kui ESTA taotlus tagasi lükatakse, viitab teade taotleja kohaliku USA saatkonna või konsulaadi juurde, kus saab Ameerikasse reisimiseks viisat taotleda. Eesti kodanikud, kes tahavad USA saatkonnas Tallinnas viisat taotleda, peaksid külastama üldist viisa infolehekülge.

Kas ESTA reisiloa taotlemine maksab midagi?
Jah. Kõikide ESTA taotluste eest  tuleb tasuda 21 USD. Veebileheküljed, kus nõutakse suuremat tasu kui 21 USD, ei ole õiged. Palun taotlege reisiluba ainult läbi ametliku ESTA kodulehe https://esta.cbp.dhs.gov.

Mis on I-94W ankeet?
Kõik mitteimmigrandid, kes soovivad USAsse ilma viisata siseneda, peavad täitma I-94W ankeedi (roheline ankeet). Selles ankeedis on konkreetsed küsimused, mille põhjal otsustatakse, kas isik saab riiki sisenemiseks loa. Kui reisija vastab ‘jah’ kas või ühele ankeedi tagaküljel olevale küsimusele, peaks ta ühendust võtma USA saatkonna või konsulaarosakonnaga oma kodumaal, et saada reisi jaoks viisa.

Reisijad peavad I-94W ankeedi allkirjastama ja kuupäevastama ning ärasõiduga seotud osa kuni USAst lahkumiseni alles hoidma.

Millal saavad Eesti kodanikud hakata viisavabalt reisima?
Eesti kodanikud saavad viisavabalt reisida alates 17. novembrist 2008.

Kuidas erinevad Eestit puudutavad VVPga ühinemise reeglid nendest, mis kehtivad teistele riikidele?

Ei erinegi. Programmi vastu võtmisel peavad need riigid, kes VVPga just ühinesid (Eesti, Leedu, Lõuna-Korea, Läti, Malta, Slovakkia, Tšehhi ja Ungari,), hakkama koheselt täitma uusi turvalisusega seotud nõudeid, mis on kirjas programmi laienemist puudutavas seadusandluses. VVPs hetkel osalevad 27 riiki peavad samadele nõuetele vastama 2009. aastaks. Ühised turvanõuded on vajalikud, sest ohud ei piirdu ainult kindlate paikadega maailmas.

Kust ma leian lisainformatsiooni?

Kõik eesti kodanikud võivad viisavabadusprogrammi raames reisida. Kui te seda teha soovite, tehke palun kindlaks, et teil on biomeetriline eesti pass, mille kaanes on kiip (st passid, mis on välja antud alates 22. maist 2007 kaasa arvatud), et teil on kehtiv ESTA reisiluba ja et teil on kehtiv edasi-tagasi pilet, mille lahkumiskuupäev on 90 päeva jooksul peale saabumist.

Pidage meeles, et kui te sõidate USAsse tööle, õppima või midagi muud tegema, mille eesmärk ei ole turism, äri või läbisõit, peate te viisat taotlema.

Elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem (ESTA) on automatiseeritud süsteem, mis aitab kindlaks teha, kas reisijal on võimalik viisavabadusprogrammi raames USAd külastada. Kõik, kes tahavad USAsse viisavabalt reisida, peavad kõigepealt taotlema ESTA kaudu reisiluba.

Kuigi ESTA on tõlgitud ka eesti keelde, peavad vastused olema inglise keeles. ESTA reisiloa saamiseks minge palun veebilehele https://esta.cbp.dhs.gov.

NB! Veebileheküljed, kus nõutakse suuremat tasu kui 21 USD, ei ole õiged. Palun taotlege reisiluba ainult läbi ametliku ESTA kodulehe https://esta.cbp.dhs.gov.

Lisaks allpool toodud küsimustele, leiate ka USA Sisejulgeolekuministeeriumi veebi lehelt laiaulatusliku nimekirja korduma kippuvatest küsimustest reisiloa (ESTA) kohta, mida sageli täiendatakse.

ÜLDISED KÜSIMUSED VIISAVABADUSPROGRAMMI KOHTA

Mis on viisavabadusprogramm?
Viisavabadusprogramm (ingl. k. Visa Waiver Program, edaspidi VVP) võimaldab teatud riikide kodanikel sõita USAsse turismi või äri eesmärgil kuni 90 päevaks ilma viisata.

ÜLDINE INFORMATSIOON ESTA KOHTA

Mis on ESTA ehk elektrooniline reisiloa taotlemise süsteem (ingl. k. Electronic System for Travel Authorization)?
Reisija, kes tahab USAsse ilma viisata minna, peab kõigepealt taotlema ESTA reisiluba. ESTA on automatiseeritud süsteem, mis aitab kindlaks teha, kas isikul on võimalik USAsse viisavabalt sõita. NB! Kõikide ESTA taotluste eest tuleb tasuda 21 USD. Veebileheküljed, kus nõutakse suuremat tasu kui 21 USD, ei ole õiged. Palun taotlege reisiluba ainult läbi ametliku ESTA kodulehe https://esta.cbp.dhs.gov.
2007. aastal USA Kongressi pool heaks kiidetud seadus nõuab, et USA sisejulgeolekuministeerium võtaks kasutusele elektroonilise reisiloa süsteemi ja muud vahendid, et VVP turvalisust suurendada.

Kas ESTA on viisa?
Ei, ESTA reisiluba ei ole viisa. See ei vasta viisa juriidilistele ega regulatiivsetele nõuetele.

Kas mõnel riigil on sarnane süsteem riiki külastavate isikute jaoks?
Austraalia valitsusel on ESTAga sarnane süsteem nimega elektrooniline reisitunnistus (ingl. k. Electronic Travel Authority ehk ETA). Austraalia ETA on ESTAga sarnane selle poolest, et Austraaliasse reisijad võivad avalduse esitada elektrooniliselt ETA kodulehe kaudu.

KES PEAB ESTA REISILUBA TAOTLEMA?

Kes peab ESTA kaudu elektroonilist reisiluba taotlema?
Kõik kodanikud, kes tahavad USAsse viisavabalt sõita, peavad enne Ameerikasse sõitmist taotlema ESTA reisiluba.

Kas VVPs osalevate riikide kodanikel on vaja ESTA reisiluba, kui nad on USAs ainult läbisõidul?
Jah, on küll. Kui reisijal on kavas USAst ainult läbi sõita, peab ESTA taotlusele kirjutama „In Transit” (läbisõidul) ja pealkirja „Address While in The United States” (aadress USAs) alla oma lõpliku sihtkoha.

Mul on viisa juba olemas, kas ma pean ESTA reisiluba taotlema?
Ei pea. Reisijal, kellel on juba kehtiv USA viisa, ei ole vaja ESTA reisiluba.

KUIDAS TAOTLEDA ESTA REISILUBA?

Kuidas saab reisija USAsse minemiseks ESTA reisiluba taotleda?
ESTA on veebipõhine süsteem. Reisiloa taotlemiseks minge palun leheküljele https://esta.cbp.dhs.gov, järgige seal olevaid juhiseid, et te kindlasti kõigile vajalikele küsimustele vastaksite, ja esitage avaldus reisiloa saamiseks. Reisijatel EI OLE võimalik esitada ESTA taotlust USA piiripunktides, saatkonnas ega konsulaarosakondades.

Kas see veebileht on turvaline ja privaatne?
Jah, on küll. Seda veebilehte haldab USA valitsus, kes kasutab vastavat tehnoloogiat, et kõrvalistel isikutel ei oleks ligipääsu sisestatud ega vaadatud andmetele.

Kui isikul on ESTA reisiluba Ameerikasse reisimiseks, kas see tähendab, et tal on luba riiki siseneda?
Mitte alati. ESTA reisiluba annab reisijale ainult õiguse astuda VVP raames Ameerikasse suunduva sõiduki pardale. Heaks kiidetud ESTA reisiluba ei garanteeri, et teil lubatakse USA piiripunktis riiki siseneda. Riiki sisenemise üle otsustavad USA tolli- ja piirikaitseameti ametnikud piiripunktides.

Kui kaua enne reisi peaksin ma ESTA reisiluba taotlema?
ESTA reisiluba võib taotleda ükskõik kui kaua enne reisi USAsse VVP raames ja enamikul juhtudel annab ESTA peaaegu kohe vastuse, kas te olete sobilik nendes tingimustes reisima. Siiski soovitab USA sisejulgeolekuministeerium teha seda varem kui 72 tundi enne reisi. VVP raames reisijatel ei pea olema enne ESTA loa taotlemist kindlat reisiplaani. Aga niipea kui reisija hakkab planeerima sõitu USAsse VVP raames, on soovitatav taotleda ESTA kaudu reisiluba. Taotlejatel ei ole vaja uuendada oma aadressi ega reisiplaani, kui see muutub peale ESTA reisiloa kinnitamist.

Mis juhtub, kui reisija esitab ESTA reisiloa taotluse ja kui kaua läheb aega vastuse saamiseni?
Enamikul juhtudel annab ESTA peaaegu kohe vastuse, kas isik on sobiv viisavabalt reisima.

ESTA taotlusele võib saada kolm eri vastust: „Authorization Approved” (luba väljastatud), „Authorization Pending” (luba ootel) ja „Travel Not Authorized” (taotlus tagasi lükatud). Taotlejad, kellele anti reisiluba, võivad viisavabalt USAsse sõita. Taotlejad, kelle luba ootele jäi, peavad järgneva 72 tunni jooksul kontrollima, kas nad on saanud lõpliku vastuse. Taotlejad, kellele reisiluba ei antud, juhitakse edasi veebilehele http://travel.state.gov, kust saab informatsiooni USA viisa taotlemise kohta. Isikud, kes tahavad viisat taotleda USA saatkonnas Tallinnas, peaksid külastama saatkonna kodulehekülge.

Kui kaua ESTA reisiluba kehtib?
Iga ESTA reisiluba kehtib tavaliselt kaks aastat ja võimaldab selle perioodi jooksul mitu korda Ameerikas käia, ilma et peaks uut reisiluba taotlema. Reisija, kelle ESTA taotlus rahuldatakse, aga kelle pass kaotab vähem kui kahe aasta jooksul kehtivuse, saab ESTA reisiloa ainult passi kehtivuse ajaks.

Uut reisiluba on vaja järgmistel juhtudel: kui reisija saab uue passi; kui reisija vahetab nime; kui reisija vahetab sugu; kui reisija saab uue kodakondsuse; kui reisija vastus mõnele ESTA jah- või ei-küsimusele on muutunud.

Kui palju maksab ESTA reisiluba?

ESTA taotlu maksabs 21 USD. Maksta saab kas krediitkaardiga või teatud deebetkaartidega. Maksesüsteem kasutab tugevaid turvaseadeid, et kaitsta taotleja isikuandmeid.

Kas potentsiaalsed reisijad võivad taotleda ESTA luba ilma kindlate reisiplaanideta, kui nad tahavad, et nad saaksid hiljem võimalikult lühikese etteplaneerimisajaga USAsse sõita?
Jah, võivad küll. VVP raames reisijatel ei pea olema enne ESTA reisiloa taotlemist kindlaid reisiplaane. Kui reisija ei tea ESTA taotluse täitmise ajal oma peatumiskoha aadressi USAs, tuleks taotlusele kirjutada hotelli nimi või ligikaudne asukoht (näiteks linn või osariik), mida külastada kavatsetakse.

Kuidas on võimalik ESTA reisiluba taotleda, kui reisijal puudub internetiühendus?
Reisija asemel võib tema nimel ESTA reisiluba taotleda keegi teine, näiteks sugulane või reisikorraldaja. Ka sellisel juhul vastutab seaduse järgi reisija tema nimel esitatud vastuste eest.

Mis informatsiooni on ESTA taotluse täitmiseks vaja?
Reisija peab andma oma isikuandmed (inglise keeles), kaasa arvatud nimi, sünnikuupäev, passi andmed, lisaks veel peatumiskoha aadress USAs. Lisaks peab reisija vastama VVP sobivuse küsimustele, mis puudutavad muu hulgas nakkushaigusi, arreteerimisi, teatud kuritegudes süüdi mõistmist ja eelnevat infot viisataotluse tagasilükkamise või riigist väljasaatmise kohta.

Kas vastama peab inglise keeles?
Jah, ESTA taotlus tuleb täita inglise keeles.

Kas viisavabalt reisijad peavad lennujaama kaasa võtma välja prinditud ESTA reisiloa?
Ei, USA sisejulgeolekuministeeriumil on võimalik edastada reisija ESTA staatus USAsse suunduvate sõidukite töötajatele. Siiski soovitab sisejulgeolekuministeerium igal viisavabalt reisival isikul ESTA reisiluba välja printida, et säilitada väljavõte oma ESTA taotluse numbrist ja et tal oleks kinnitus oma ESTA reisiloast.

Kui Viisavabadusprogrammi raames reisija on saanud jaatava ESTA vastuse, kas siis peab ta ikka lennukis või laeva peal ära täitma ankeedi I-94W?
Ankeedi I-94W kasutus Ameerikasse teel olevates lennukites või laevadel on lõpetatud, sest nende ankeetidega kogutud informatsioon oli sarnane ESTAga. Võib juhtuda, et viisavabadusprogrammi raames reisijatel tuleb siiski see ankeet I-94W ära täita kui nad ületavad Ameerika piiri mööda maad ning siis peavad nad ka selle eest tasuma tagasihoidliku summa.

Mis juhtub, kui VVP raames reisija läheb USAsse, aga tal ei ole mingil põhjusel ESTA reisiluba?
Sellest ajast, kui ESTA on kohustuslik, peab kõigil VVPs osalevate riikide kodanikel olema VVP raames ajutiselt USAsse äri või turismi eesmärgil reisijatel olema ESTA reisiluba olemas enne, kui nad astuvad Ameerikasse sõitva lennuki või laeva pardale. Viisavabalt reisijaid, kellel ei ole kehtivat ESTA reisiluba, ei pruugita lubada lennuki või laeva pardale, nende paberite kontrollimisega võib kauem aega minna ja neile ei pruugita anda piiripunktis luba USAsse sisenemiseks.

ESTA JA USA VIISAD

Mis siis tegema peab, kui reisijal on kehtiv viisa?
Isikud, kellel on kehtiv viisa, võivad jätkuvalt  vastavalt oma viisa tingimustele USAsse reisida. Kehtivatega viisadega reisijatel ei ole vaja ESTA reisiluba.

TAGASI LÜKATUD ESTA TAOTLUSED

Mida peaks tegema, kui reisija ei saanud ESTA reisiluba?
Kui ESTA taotlus tagasi lükatakse ja isik tahab ikkagi reisile minna, peab ta taotlema USA saatkonnas või konsulaarosakonnas mitteimmigrandi viisat. Rohkem informatsiooni viisa taotlemise korra kohta leiate leheküljelt http://travel.state.gov.

Reisijad, kes tahavad viisat taotleda USA saatkonnas Tallinnas, peaksid külastama  saatkonna kodulehte.

Kas reisija, kes ei saanud ESTA reisiluba, peaks seda uuesti taotlema?
Kui ESTA taotlus tagasi lükatakse („Travel Not Authorized”), võib luba uuesti taotleda kümne päeva pärast. Samas ei saa reisija uuesti taotlemisel ESTA reisiluba, kui asjaolud ei ole muutunud ning siis peab taotlema mitteimmigrandi viisat USA saatkonnas või konsulaarosakonnas. Lisaks võib teistkordsel taotlemisel loa saamiseks valeinformatsiooni esitamise eest saada alalise sissesõidukeelu USAsse.

Kuidas saab reisija teada, miks ta ESTA taotlus tagasi lükati?
USA sisejulgeolekuministeerium arendab ESTA süsteemi hoolikalt, et taotlus lükataks tagasi ainult juhtudel, kui isikul ei ole õigust USAsse viisavabalt reisida või kui isik oleks õiguskaitse või turvalisuse seisukohalt ohtlik.

Kuigi ESTA kodulehel on link, mis suunab edasi sisejulgeolekuministeeriumi reisijate kaebustega tegeleva osakonna juurde (Travel Redress Inquiry Program), ei ole mingit garantiid, et tagasi lükatud taotluse rahuldamise palve lahendaks VVP sobimatuse probleemi, mille tõttu taotleja ei saanud ESTA reisiluba.

Palun pidage meeles, et saatkonnad ega konsulaarosakonnad ei saa anda üksikasjalikku infot selle kohta, miks ESTA taotlus tagasi lükati.

ESTA JA ANDMETE PRIVAATSUS

Kuidas kaitseb Ameerika valitsus ESTA andmeid ja kellel on sellele ligipääs?
ESTA reisiloa taotlejate sisestatud informatsiooni kaitstakse sama rangete privaatsuspoliitikate ja meetmetega, mida kasutatakse sarnaste reisimist jälgivate programmide juures. Ligipääs nendele andmetele on ainult isikutel, kellel on seda tulenevalt oma ametikohast vaja.

Kas sisejulgeolekuministeerium jagab ESTA andmeid kellegagi?
Andmeid, mida ESTA kogub ja salvestab, võivad kasutada sisejulgeolekuministeeriumi osakonnad, kui neil on seda oma tööga seotud ülesannete täitmisel vaja.

Vastavalt praegu kehtivatele kokkulepetele USA sisejulgeolekuministeeriumi ja välisministeeriumi vahel, võib ESTA taotluses antud andmeid jagada välisministeeriumi konsulaarametnikega, et aidata neil pärast ESTA taotluse tagasi lükkamist teha otsus viisa väljastamise kohta. Andmeid võib jagada veel vastavate föderaalsete, valitsuse, kohalike, indiaanlaste  ja välisriikide valitsusasutustega; mitmepoolsete valitsusorganisatsioonidega, kes vastutavad seaduserikkumiste uurimiste ja süüdimõistmise eest või statuutide, eeskirjade, määruste, korralduste või lubade jõustumise ja rakendamise eest; kus sisejulgeolekuministeeriumi arvates aitavad andmed kaasa tsiviil- või kriminaalõiguse täitmisele. Lisaks võib informatsiooni jagada, kui sisejulgeolekuministeeriumil on põhjust uskuda, et see võib aidata terrorismivastases võitluses või rahvuslike, rahvusvaheliste või riikidevaheliste kuritegude kohta käiva informatsiooni kogumist. Kogu andmete jagamine toimub kehtivate USA privaatsusseadustega kooskõlas.

Kuigi USAsse suunduvate laevade või lennukite töötajad ei näe ESTA taotluses antud andmeid, jõuab nendeni teade reisija ESTA staatuse kohta (Advance Passenger Information System (APIS)/APIS Quick Query kaudu), mis ütleb, kas reisijal on ESTA reisiluba vaja ja kas luba on antud.

Kas sisejulgeolekuministeerium kasutab ankeedi andmeid ka mingiks muuks otstarbeks kui ESTA reisiloa andmiseks?
Sisejulgeolekuministeerium kasutab taotluse andmeid isiku kontrollimiseks enne talle USAsse viisavabalt reisimise loa andmist. Selle kontrolli käigus avastatud teave, mis tuvastab kahtlusalused, teadaolevad seaduserikkujad või  muud potentsiaalselt ohtlikud inimesed, edastatakse vastavatele õiguskaitseorganitele või rahvusliku julgeoleku või terrorismivastase võitluse agentuurile.

Kui teil juba on kehtiv USA viisa, siis ei ole teil vaja biomeetrilist passi ega vaja taotleda ESTA reisiluba. Biomeetrilist passi ja reisiluba on vaja ainult siis, kui te tahate USAsse viisavabalt sõita.

Kui teil on veel lisaküsimusi viisavabadusprogrammi kohta, siis külastage palun U.S. Customs and Border Protection veebioõhist infokeskust aadressil https://help.cbp.gov/

Kui te ei leia vastust oma küsimusele, siis kirjutage palun aadressil VWPEstonia@state.gov.

Palun arvestage sellega, et saatkond ei saa vastata küsimustele, mis puudutavad äraütlevaid ESTA vastuseid või ootel olevaid ESTA taotlusi. Nende küsimustega pöörduge palun Ameerika Ühendriikide Sisejulgeolekuministeeriumi poole veebilehel http://www.dhs.gov/trip.